Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1761

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1761 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

C/2016/6370

OJ L 269, 4.10.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1761/oj

4.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1761

ze dne 28. září 2016

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Bateriový přístroj (tzv. „inspekční videoskop“) sestávající z:

řídicí jednotky obsahující joystick, záznamové zařízení, slot pro paměťovou kartu a LCD displej s uhlopříčkou přibližně 9 cm (3,5 palce),

flexibilního kabelu o délce 3 m a průměru přibližně 7 mm,

kamery,

žárovek LED.

Přístroj je určen především k technickým inspekcím dutin. Je schopen zachycovat a zaznamenávat obraz. Videozáznam lze bezprostředně prohlížet.

Viz obrázek (*).

8525 80 91

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8525 , 8525 80 a 8525 80 91 .

Zařazení do čísla 9031 jako měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje je vyloučeno, neboť účelem přístroje není kontrolovat nebo měřit dutiny, ale zachytit obraz a přeměnit jej v elektrický signál zaznamenaný jako obraz (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8525 ).

Přístroj sestává z jednotlivých částí, které jsou navzájem propojeny a určeny k tomu, aby společně plnily jasně definovanou funkci uvedenou v jednom z čísel kapitoly 84 nebo 85. Vzhledem k objektivním vlastnostem je funkcí přístroje zachycování a záznam obrazu. Zařazení jako monitor pod číslo 8528 je tudíž vyloučeno.

Přístroj je proto třeba zařadit do kódu KN 8525 80 91 jako videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) pouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou.

Image

(*)  Obrázek je pouze ilustrativní.


Top