EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

C/2016/4295

Úř. věst. L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141

ze dne 13. července 2016,

kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1143/2014 stanoví, že má být přijat seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále jen „unijní seznam“), a to na základě kritérií stanovených v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení a za splnění podmínek čl. 4 odst. 6, z něhož vyplývá, že se musí náležitě zohlednit náklady na provádění v členských státech, náklady v případě nečinnosti, nákladová efektivita a socioekonomické aspekty.

(2)

Komise dospěla na základě dostupných vědeckých poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komise rovněž dospěla k závěru, že tyto invazní nepůvodní druhy splňují všechny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014. Některé z těchto druhů jsou především na území Unie již usídleny, nebo dokonce v některých členských státech široce rozšířeny, a mohou nastat případy, kdy nelze tyto druhy vyhubit nákladově efektivním způsobem. Je však vhodné zahrnout tyto druhy na unijní seznam, neboť existují jiná nákladově efektivní opatření, která lze realizovat, jako např. prevence zavlékání či vysazování nebo dalšího šíření na území Unie, podpora včasného zjištění a rychlé eradikace druhů, které se dosud na území nevyskytují nebo nejsou široce rozšířeny a jejich regulace uzpůsobená konkrétním podmínkám daných členských států, včetně rybolovu, lovu nebo odchytu do pastí nebo jiného druhu sklízení za účelem konzumace nebo vývozu za předpokladu, že se tyto činnosti provádějí v rámci vnitrostátního regulačního programu.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam obsažený v příloze tohoto nařízení představuje první seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.


PŘÍLOHA

SEZNAM INVAZNÍCH NEPŮVODNÍCH DRUHŮ S VÝZNAMNÝM DOPADEM NA UNII

Druh

Kódy KN pro živé jedince

Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat

Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (zakořeněné řízky a mladé rostliny)

ex 1209 99 99 (semena)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodněná vejce pro líhnutí)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semena)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodněná vejce pro líhnutí)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

5), 7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

1), 2), 3), 4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

5), 11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodněné rybí jikry pro líhnutí)

1), 2), 3), 4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodněná vejce pro líhnutí)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

8), 9), 10)

Poznámky k tabulce

Sloupec (i): Druhy

Tento sloupec uvádí vědecký název daného druhu. Synonymní výrazy jsou uvedeny v závorkách.

Sloupec (ii): Kódy KN pro živé jedince.

Tento sloupec uvádí kód kombinované nomenklatury (KN) pro živé jedince. Zboží zařazené do kódů KN uvedených v tomto sloupci musí podléhat úředním kontrolám podle čl. 15 nařízení (EU) č. 1143/2014.

Kombinovaná nomenklatura (KN), zavedená nařízením (EHS) č. 2658/87, vychází z mezinárodního harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS), který vypracovala Rada pro celní spolupráci, nyní Světová celní organizace (WCO), a který byl přijat mezinárodní úmluvou uzavřenou v Bruselu dne 14. června 1983 a schválen jménem Evropského hospodářského společenství rozhodnutím Rady 87/369/EHS (1) („úmluva o HS“). KN přebírá položky HS do prvních šesti číslic, a až sedmá a osmá číslice vytváří podpoložky, které jsou pouze její.

V případě, že se u daného čtyřmístného, šestimístného nebo osmimístného kódu vyžaduje kontrola pouze u některých specifikovaných produktů a kombinovaná nomenklatura zboží tohoto kódu dále nerozlišuje, je kód označen předponou „ex“ (např. ex 0106 49 00, neboť kód KN 0106 49 00 zahrnuje veškeré ostatní druhy hmyzu, a nikoli pouze druhy hmyzu uvedené v tabulce).

Sloupec (iii): Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat.

Tento sloupec v relevantních případech uvádí kódy kombinované nomenklatury (KN) pro ty části daných druhů, které se mohou rozmnožovat. Viz rovněž poznámka pro sloupec (ii). Zboží zařazené do kódů KN uvedených v tomto sloupci musí podléhat úředním kontrolám podle čl. 15 nařízení (EU) č. 1143/2014.

Sloupec (iv): Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány.

Tento sloupec v relevantních případech uvádí kódy kombinované nomenklatury (KN) výrobků, které jsou s invazními nepůvodními druhy zpravidla spojovány. Zboží zařazené do kódů KN uvedených v tomto sloupci nepodléhá úředním kontrolám podle čl. 15 nařízení (EU) č. 1143/2014. Viz rovněž poznámka pro sloupec (ii). Čísla uvedená ve sloupci (iv) se zejména vztahují k těmto kódům KN:

1)

0301 11 00: okrasné sladkovodní ryby

2)

0301 93 00: Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3)

0301 99 11: Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

4)

0301 99 18: Ostatní sladkovodní ryby

5)

ex 0602: Rostliny k pěstování z pěstebních substrátů

6)

1211 90 86: Ostatní rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

7)

ex 2530 90 00: Zemina a pěstební substrát

8)

4401: Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

9)

4403: Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

10)

ex 6914 90 00: Keramické hrnce pro zahradnické účely

11)

ex kapitola 10: Osivo obilovin k setí


(1)  Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1.


Top