Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/2164 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/73


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2164

ze dne 30. listopadu 2016

o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí (ECB/2015/43) (1), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999 výlučné právo schvalovat objem mincí vydávaných členskými státy, jejichž měnou je euro.

(2)

Devatenáct členských států, jejichž měnou je euro, předložilo ECB své žádosti o schválení objemu mincí, které mají být vydány v roce 2017, doplněné vysvětlivkami o metodologii odhadu. Některé z těchto členských států poskytly rovněž dodatečné informace o oběžných mincích, pokud měly takové informace k dispozici a považovaly je za důležité k odůvodnění žádosti.

(3)

Jelikož právo členských států vydávat euromince podléhá schválení ECB, co se týče objemu jejich emise, nesmějí členské státy bez předchozího schválení ECB překročit objemy, které ECB schválila,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2017

ECB schvaluje objem euromincí, které mají členské státy, jejichž měnou je euro, vydat v roce 2017, jak je uvedeno v této tabulce:

(v milionech EUR)

 

Schválený objem euromincí, které mají být vydány v roce 2017

 

Oběžné mince

Sběratelské mince

(nikoli pro peněžní oběh)

Objem emise mincí

Belgie

51,0

1,0

52,0

Německo

419,0

219,0

638,0

Estonsko

9,7

0,3

10,0

Irsko

30,7

0,8

31,5

Řecko

106,3

0,6

106,9

Španělsko

359,3

30,0

389,3

Francie

224,3

51,0

275,3

Itálie

94,2

1,8

96,0

Kypr

14,0

0,1

14,1

Lotyšsko

16,3

0,3

16,6

Litva

30,0

0,3

30,3

Lucembursko

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nizozemsko

25,0

4,0

29,0

Rakousko

87,2

181,8

269,0

Portugalsko

62,0

3,0

65,0

Slovinsko

24,0

2,0

26,0

Slovensko

15,6

1,4

17,0

Finsko

35,0

10,0

45,0

Celkem

1 631,5

507,8

2 139,3

Článek 2

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 30. listopadu 2016.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 123.


Top