Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/41 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2016) 41) (Text s významem pro EHP)

OJ L 11, 16.1.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/41/oj

16.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/8


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/41

ze dne 14. ledna 2016,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

(oznámeno pod číslem C(2016) 41)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev (dále jen „komodity“).

(2)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je dovoz těchto komodit do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny příslušnému ošetření podle části 4 uvedené přílohy. Část 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ seřazená sestupně podle účinnosti.

(3)

Mexiko je uvedeno na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako třetí země, z níž je povoleno dovážet do Unie komodity získané z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře.

(4)

V návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“) podtypu H7N3 na území Mexika v lednu 2013 byla prováděcím rozhodnutím Komise 2013/217/EU (3) změněna položka pro uvedenou třetí zemi na seznamu stanoveném v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, aby bylo upřesněno, že z Mexika do Unie může být povoleno dovážet pouze komodity získané z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření „B“, jak je stanoveno v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

(5)

Dne 8. května 2015 Mexiko předložilo informace o své nákazové situaci, pokud jde o HPAI. Mexiko uplatnilo politiku depopulace a provádělo dozor nad influenzou ptáků. Žádné další šíření viru nezjistilo.

(6)

Uvedené informace byly vyhodnoceny Komisí. Na základě zmíněného hodnocení, jakož i záruk, které poskytlo Mexiko, je vhodné změnit položku pro Mexiko na seznamu stanoveném v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o předepsané zvláštní ošetření komodit získaných z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře. Aby se zohlednila příznivá nákazová situace v Mexiku, může být povoleno dovážet do Unie výše uvedené komodity, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“.

(7)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. ledna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/217/EU ze dne 8. května 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (Úř. věst. L 129, 14.5.2013, s. 38).


PŘÍLOHA

V části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se položka pro Mexiko nahrazuje tímto:

„MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX“


Top