Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU, Euratom) 2016/150 na rozpočtový rok 2016 s konečnou platností

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/1


PŘIJETÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE (EU, Euratom) 2016/150

na rozpočtový rok 2016 s konečnou platností

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2),

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (3),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (4) (dále jen „interinstitucionální dohoda“),

s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který Komise přijala dne 24. června 2015,

s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který Rada přijala dne 4. září 2015 a postoupila Evropskému parlamentu dne 17. září 2015,

s ohledem na Komisí předložené návrhy na změnu č. 1/2016 a 2/2016 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016,

s ohledem na usnesení o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, které Parlament přijal dne 28. října 2015,

s ohledem na změny návrhu souhrnného rozpočtu, které Evropský parlament přijal dne 28. října 2015,

s ohledem na dopis ze dne 28. října 2015, kterým předseda Rady informuje, že Rada nemohla schválit všechny změny přijaté Parlamentem,

s ohledem na dopis ze dne 28. října 2015 zaslaný předsedovi Rady, kterým se svolává dohodovací výbor,

s ohledem na skutečnost, že se dohodovací výbor dohodl na společném návrhu ve lhůtě dvaceti jednoho dne uvedené v čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na schválení společného návrhu Radou dne 24. listopadu 2015,

s ohledem na schválení společného návrhu Parlamentem dne 25. listopadu 2015,

s ohledem na články 90 a 91 jednacího řádu Evropského parlamentu,

PROHLAŠUJE:

Jediný článek

Postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 byl přijat s konečnou platností.

Ve Štrasburku dne 25. listopadu 2015.

Předseda

M. SCHULZ


(1)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 12
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek 21
C. Zaměstnanci podle plánu pracovních míst 152
D. Budovy 153

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl I: Parlament 160
— Příjmy 161
— Výdaje 176
— Zaměstnanci 236
Oddíl II: Evropská rada a Rada 238
— Příjmy 239
— Výdaje 256
— Zaměstnanci 300
Oddíl III: Komise 302
— Příjmy 303
— Výdaje 378
— Zaměstnanci 1898
Oddíl IV: Soudní dvůr Evropské unie 1947
— Příjmy 1948
— Výdaje 1960
— Zaměstnanci 1996
Oddíl V: Účetní dvůr 1997
— Příjmy 1998
— Výdaje 2010
— Zaměstnanci 2041
Oddíl VI: Evropský hospodářský a sociální výbor 2043
— Příjmy 2044
— Výdaje 2056
— Zaměstnanci 2094
Oddíl VII: Výbor regionů 2095
— Příjmy 2096
— Výdaje 2109
— Zaměstnanci 2144
Oddíl VIII: Evropský veřejný ochránce práv 2145
— Příjmy 2146
— Výdaje 2154
— Zaměstnanci 2182
Oddíl IX: Evropský inspektor ochrany údajů 2183
— Příjmy 2184
— Výdaje 2190
— Zaměstnanci 2221
Oddíl X: Evropská služba pro vnější činnost 2222
— Příjmy 2223
— Výdaje 2241
— Zaměstnanci 2283

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu 12
B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek 21

— Hlava 1:

Vlastní zdroje 22

— Hlava 3:

Přebytky, salda a opravy 46

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 60

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánů 74

— Hlava 6:

Příspěvky a náhrady v rámci dohod a programů Unie 88

— Hlava 7:

Úroky z prodlení a pokuty 132

— Hlava 8:

Výpůjční a úvěrové operace 138

— Hlava 9:

Různé příjmy 150
C. Zaměstnanci podle plánu pracovních míst 152
D. Budovy 153

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE SEKCE

Oddíl I: Parlament 160
— Příjmy 161

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 162

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 165

— Hlava 6:

Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie 172

— Hlava 9:

Různé příjmy 174
— Výdaje 176

— Hlava 1:

Osoby pracující v orgánu 178

— Hlava 2:

Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 200

— Hlava 3:

Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 213

— Hlava 4:

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 227

— Hlava 5:

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností 231

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 233
— Zaměstnanci 236
Oddíl II: Evropská rada a Rada 238
— Příjmy 239

— Hlava 4:

Různé daně, dávky a poplatky Unie 240

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 243

— Hlava 6:

Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod a programů Unie 249

— Hlava 7:

Úroky z prodlení 252

— Hlava 9:

Různé příjmy 254
— Výdaje 256

— Hlava 1:

Osoby pracující v orgánu 257

— Hlava 2:

Budovy, vybavení a provozní výdaje 280

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 298
— Zaměstnanci 300
Oddíl III: Komise 302
— Příjmy 303

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech nebo jiných institucích Unie 304

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 309

— Hlava 6:

Příspěvky a náhrady v rámci dohod a programů Unie 318

— Hlava 7:

Úroky z prodlení a pokuty 363

— Hlava 8:

Výpůjční a úvěrové operace 369

— Hlava 9:

Různé příjmy 376
CELKOVÝ SOUČET POLOŽEK (2016 A 2015) A PLNĚNÍ (2014) 378

— Hlava XX:

Právní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik 381

— Hlava 01:

Hospodářské a finanční záležitosti 398

— Hlava 02:

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 435

— Hlava 03:

Hospodářská soutěž 510

— Hlava 04:

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 515

— Hlava 05:

Zemědělství a rozvoj venkova 595

— Hlava 06:

Mobilita a doprava 687

— Hlava 07:

Životní prostředí 738

— Hlava 08:

Výzkum a inovace 770

— Hlava 09:

Komunikační sítě, obsah a technologie 827

— Hlava 10:

Přímý výzkum 881

— Hlava 11:

Námořní záležitosti a rybolov 910

— Hlava 12:

Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů 953

— Hlava 13:

Regionální a městská politika 968

— Hlava 14:

Daně a celní unie 1044

— Hlava 15:

Vzdělávání a kultura 1058

— Hlava 16:

Komunikace 1109

— Hlava 17:

Zdraví a bezpečnost potravin 1133

— Hlava 18:

Migrace a vnitřní věci 1194

— Hlava 19:

Nástroje zahraniční politiky 1252

— Hlava 20:

Obchod 1284

— Hlava 21:

Mezinárodní spolupráce a rozvoj 1295

— Hlava 22:

Sousedství a jednání o rozšíření 1387

— Hlava 23:

Humanitární pomoc a civilní ochrana 1429

— Hlava 24:

Boj proti podvodům 1451

— Hlava 25:

Koordinace politiky Komise a právní poradenství 1458

— Hlava 26:

Administrativa Komise 1470

— Hlava 27:

Rozpočet 1522

— Hlava 28:

Audit 1531

— Hlava 29:

Statistika 1535

— Hlava 30:

Důchody a související výdaje 1544

— Hlava 31:

Jazykové služby 1557

— Hlava 32:

Energetika 1567

— Hlava 33:

Spravedlnost a spotřebitelé 1610

— Hlava 34:

Oblast klimatu 1651

— Hlava 40:

Rezervy 1663

Přílohy

— Evropský hospodářský prostor 1671
— Seznam rozpočtových položek zřízených pro kandidátské země a popřípadě pro potenciální kandidáty západního Balkánu 1685
— Výpůjční a úvěrové operace – Výpůjční a úvěrové operace, které jsou zaručeny rozpočtem unie (Indikativní údaje) 1688
— Informace o finančních nástrojích doplňujících návrh rozpočtu podle čl. 49 odst. 1 písm. e) finančního nařízení 1724
— Úřad pro publikace 1790
— Příjmy 1791
— Výdaje 1796
— Evropský úřad pro boj proti podvodům 1809
— Příjmy 1810
— Výdaje 1815
— Evropský úřad pro výběr personálu 1829
— Příjmy 1830
— Výdaje 1835
— Úřad pro správu a výplatu individuálních nároků 1850
— Příjmy 1851
— Výdaje 1856
— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu 1866
— Příjmy 1867
— Výdaje 1872
— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku 1882
— Příjmy 1883
— Výdaje 1888
— Zaměstnanci 1898
Oddíl IV: Soudní dvůr Evropské Unie 1947
— Příjmy 1948

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 1949

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 1952

— Hlava 9:

Různé příjmy 1958
— Výdaje 1960

— Hlava 1:

Osoby pracující v orgánu 1961

— Hlava 2:

Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 1978

— Hlava 3:

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 1992

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 1994
— Zaměstnanci 1996
Oddíl V: Účetní dvůr 1997
— Příjmy 1998

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánu 1999

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 2002

— Hlava 9:

Různé příjmy 2008
— Výdaje 2010

— Hlava 1:

Osoby pracující v orgánu 2011

— Hlava 2:

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2026

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2039
— Zaměstnanci 2041
Oddíl VI: Evropský hospodářský a sociální výbor 2043
— Příjmy 2044

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 2045

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 2048

— Hlava 9:

Různé příjmy 2054
— Výdaje 2056

— Hlava 1:

Osoby pracující v orgánu 2057

— Hlava 2:

Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2076

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2092
— Zaměstnanci 2094
Oddíl VII: Výbor regionů 2095
— Příjmy 2096

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 2097

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 2100

— Hlava 9:

Různé příjmy 2107
— Výdaje 2109

— Hlava 1:

Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 2110

— Hlava 2:

Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2127

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2142
— Zaměstnanci 2144
Oddíl VIII: Evropský veřejný ochránce práv 2145
— Příjmy 2146

— Hlava 4:

Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 2147

— Hlava 6:

Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie 2150

— Hlava 9:

Různé příjmy 2152
— Výdaje 2154

— Hlava 1:

Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 2155

— Hlava 2:

Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2167

— Hlava 3:

Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 2174

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2180
— Zaměstnanci 2182
Oddíl IX: Evropský inspektor ochrany údajů 2183
— Příjmy 2184

— Hlava 4:

Různé daně, dávky a poplatky Unie 2185

— Hlava 9:

Různé příjmy 2188
— Výdaje 2190

— Hlava 1:

Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 2191

— Hlava 2:

Budovy, zařízení a výdaje související s provozem orgánu 2203

— Hlava 3:

Evropská rada pro ochranu údajů 2207

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2219
— Zaměstnanci 2221
Oddíl X: Evropská služba pro vnější činnost 2222
— Příjmy 2223

— Hlava 4:

Různé daně, dávky a poplatky Unie 2224

— Hlava 5:

Příjmy ze správní činnosti orgánu 2227

— Hlava 6:

Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod a programů Unie 2234

— Hlava 7:

Úroky z prodlení 2237

— Hlava 9:

Různé příjmy 2239
— Výdaje 2241

— Hlava 1:

Zaměstnanci v ústředí 2242

— Hlava 2:

Budovy, vybavení a provozní výdaje v ústředí 2255

— Hlava 3:

Delegace 2273

— Hlava 10:

Ostatní výdaje 2281
— Zaměstnanci 2283

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

ÚVOD

Souhrnný rozpočet Unie je nástrojem, kterým se stanoví a schvalují celkové částky příjmů a výdajů, jež jsou každoročně považovány pro Evropskou unii a Evropské společenství pro atomovou energii za nezbytné.

Rozpočet musí být sestaven a prováděn v souladu se zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, zúčtovací jednotky, obecnosti, specifikace, řádného finančního řízení a průhlednosti.

Zásadou jednotnosti a zásadou správnosti rozpočtu se rozumí, že veškeré příjmy a výdaje Unie musejí být při financování z rozpočtu zapracovány do jediného dokumentu.

Zásadou ročního rozpočtu se rozumí, že rozpočet bude přijímán na každý rozpočtový rok zvlášť a prostředky na závazky a platby pro stávající rozpočtový rok musejí být zpravidla vyčerpány v průběhu daného roku.

Zásadou vyrovnanosti se rozumí, že odhadované příjmy na rozpočtový rok se musejí rovnat prostředkům na platby na daný rok: půjčky na pokrytí jakéhokoliv rozpočtového schodku nejsou slučitelné se systémem vlastních zdrojů a nebudou schváleny.

V souladu se zásadou zúčtovací jednotky je rozpočet vypracován a realizován v eurech a účty budou rovněž vedeny v eurech.

Zásadou obecnosti se rozumí, že celkové příjmy mají pokrýt celkové prostředky na platby, vyjma omezeného množství příjmů, které jsou určeny na konkrétní výdajové položky. Veškeré příjmy a výdaje budou v plném rozsahu zapsány do rozpočtu, a to bez jakéhokoliv vzájemného započtení.

Zásadou specifikace se rozumí, že každý prostředek musí mít vlastní účel a musí být určena na konkrétní cíl, aby se zamezilo záměně prostředků.

Zásada řádného finančního řízení se definuje jako zásada hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Rozpočet se stanoví v souladu se zásadou průhlednosti, která zajišťuje řádné informování o realizaci rozpočtu a o účetnictví.

Rozpočet předkládá prostředky a zdroje podle účelu (sestavování rozpočtu podle činností) za účelem zvýšení průhlednosti řízení rozpočtu, pokud jde o cíle řádného hospodaření s finančními prostředky, a zejména o efektivnost a účelnost.

Celkové výdaje schválené současným rozpočtem činí 155 004 173 148 EUR v prostředcích na závazky a 143 885 295 484 EUR v položkách na platby, což představuje nárůst o 1,84 %, resp. o –4,48 % v porovnání s rozpočtem na rok 2015.

Celkové rozpočtové příjmy činí 143 885 295 484 EUR. Jednotná sazba zdroje z DPH je 0,30 % a sazba uplatňovaná na zdroj z HND činí 0,7134 %. Tradiční vlastní zdroje (cla a dávky z cukru) se na financování rozpočtu na rok 2016 podílejí z 12,92 %. Zdroj z DPH představuje 13,07 % a zdroj z HND 72,88 %. Jiné příjmy na tento rozpočtový rok jsou odhadovány na 1 616 701 373.

Vlastní zdroje nezbytné pro financování rozpočtu na rok 2016 činí 0,97 % celkového HND, čímž je dodržen strop ve výši 1,23 % HND vypočtený pomocí metody stanovené v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

Postup, jímž bylo financování rozpočtu na rok 2016 vypočteno, popisují krok za krokem níže uvedené tabulky.

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež mají být pokryty v rozpočtovém roce 2016 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

VÝDAJE

Popis

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015 (1)

Změna (v %)

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Bezpečnost a občanství

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Globální Evropa

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Správa

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Vyrovnávací platby

p.m.

p.m.

Zvláštní nástroje

389 000 000

384 505 583

+1,17

Výdaje celkem  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015 (3)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

p.m.

Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Prostředky, jež mají být pokryty z vlastních zdrojů uvedených v článku 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Příjmy celkem  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (6)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulharsko

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulharsko

Česká republika

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Dánsko

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Německo

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estonsko

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irsko

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Řecko

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Španělsko

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Francie

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Chorvatsko

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Chorvatsko

Itálie

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Kypr

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Kypr

Lotyšsko

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litva

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Lucembursko

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Lucembursko

Maďarsko

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nizozemsko

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Rakousko

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polsko

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugalsko

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumunsko

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovinsko

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovensko

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finsko

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Švédsko

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Spojené království

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Celkem

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulharsko

210 674 788

0,300

63 202 436

Česká republika

669 395 447

0,300

200 818 634

Dánsko

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Německo

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estonsko

100 673 730

0,300

30 202 119

Irsko

730 296 000

0,300

219 088 800

Řecko

737 959 500

0,300

221 387 850

Španělsko

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Francie

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Chorvatsko

213 619 232

0,300

64 085 770

Itálie

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Kypr

82 274 500

0,300

24 682 350

Lotyšsko

94 350 984

0,300

28 305 295

Litva

150 145 740

0,300

45 043 722

Lucembursko

159 742 500

0,300

47 922 750

Maďarsko

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nizozemsko

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Rakousko

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polsko

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugalsko

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumunsko

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovinsko

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovensko

266 308 000

0,300

79 892 400

Finsko

932 204 500

0,300

279 661 350

Švédsko

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Spojené království

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Celkem

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulharsko

421 349 576

 

300 610 862

Česká republika

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Dánsko

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Německo

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estonsko

206 957 500

 

147 653 341

Irsko

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Řecko

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Španělsko

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Francie

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Chorvatsko

427 238 463

 

304 812 275

Itálie

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Kypr

164 549 000

 

117 397 096

Lotyšsko

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litva

384 106 522

 

274 039 893

Lucembursko

319 485 000

 

227 935 821

Maďarsko

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nizozemsko

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Rakousko

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polsko

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugalsko

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumunsko

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovinsko

376 395 000

 

268 538 126

Slovensko

773 099 500

 

551 566 017

Finsko

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Švédsko

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Spojené království

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Celkem

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABULKA 4

Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království za rok 2015 podle článku 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (8) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

19,4288

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

130 016 348 031

5

Výdaje související s rozšířením (9)

 

36 305 752 879

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0,66

 

7 444 724 929

8.

Výhoda pro Spojené království (10)

 

2 212 027 407

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (11)

 

–50 550 782

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABULKA 5

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na –5 283 248 305 EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulharsko

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Česká republika

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Dánsko

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Německo

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estonsko

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irsko

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Řecko

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Španělsko

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Francie

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Chorvatsko

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Itálie

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Kypr

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Lotyšsko

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litva

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Lucembursko

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Maďarsko

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nizozemsko

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Rakousko

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polsko

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugalsko

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumunsko

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovinsko

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovensko

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finsko

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Švédsko

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Spojené království

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 6

Souhrn financování (12) souhrnného rozpočtu podle typu vlastních zdrojů a podle členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Celkové vlastní zdroje (13)

Čisté poplatky z cukru (75 %)

Čistá cla (75 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %)

Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m.

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgie

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulharsko

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Česká republika

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Dánsko

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Německo

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estonsko

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irsko

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Řecko

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Španělsko

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Francie

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Chorvatsko

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Itálie

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Kypr

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Lotyšsko

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litva

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Lucembursko

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Maďarsko

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nizozemsko

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Rakousko

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polsko

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugalsko

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumunsko

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovinsko

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovensko

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finsko

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Švédsko

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Spojené království

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Celkem

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH ODDÍLŮ

Hlava

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1

VLASTNÍ ZDROJE

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

CELKOVÝ SOUČET

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

% 2014–2016

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Dávky ze skladování cukru

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Výrobní dávka

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Poplatek z přebytku

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

KAPITOLA 1 3 – CELKEM

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

KAPITOLA 1 4 – CELKEM

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

KAPITOLA 1 5 – CELKEM

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITOLA 1 6 – CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Hlava 1 – Celkem

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

KAPITOLA 1 1 —

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

KAPITOLA 1 1 —   DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0
Dávky z výroby související s hospodářským rokem 2005/2006 a předchozími roky

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Poznámky

Společná organizace trhu v odvětví cukru zajišťovala, aby výrobci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu museli odvádět základní dávky a tzv. B dávky z produkce. Tyto dávky byly určeny na pokrytí výdajů na podporu trhu. Částky uvedené v tomto článku vyplývají z revize dávek stanovených v minulosti. Dávky za hospodářské roky 2007/08 a roky následující jsou uvedeny v článku 117 této kapitoly jako „výrobní dávka“.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (EU) č. 1360/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/02 a 2004/05 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a dávkou, jež má být účtována za hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2005/06 (Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 2).

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Dánsko

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Německo

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Francie

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Chorvatsko

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litva

p.m.

p.m.

–52 491,31

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Rakousko

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Polsko

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugalsko

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovensko

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finsko

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Švédsko

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Spojené království

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Celkem článek 1 1 0

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Dávky ze skladování cukru

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů účtovaných novými členskými státy v případě, že nebyly odstraněny zásoby cukru považované za přebytečné ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8).

Je rovněž určen k zaznamenávání příjmů ze zbývajících dávek ze skladování cukru vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1) dávky ze skladování zrušilo.

Tento článek rovněž zahrnuje částky splatné v případě porušení závazku skladovat převedené množství cukru podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 65/82 ze dne 13. ledna 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku (Úř. věst. L 9, 14.1.1982, s. 14), a částky splatné podle nařízení Rady (EHS) č. 1789/81 ze dne 30. června 1981, kterým se stanoví obecná pravidla týkající se systému minimálních zásob v odvětví cukru (Úř. věst. L 177, 1.7.1981, s. 39) v případě porušení obecných pravidel týkajících se systému minimálních zásob v odvětví cukru.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

p.m.

p.m.

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Chorvatsko

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

p.m.

p.m.

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 1

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Dávky uvalené na nevyvezenou produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C a na substituovaný cukr a isoglukosu v kvótě C

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Částky odpovídající poplatkům vybíraným z nevyvezené výroby cukru, isoglukosy a inulinového sirupu v kvótě C. Spadají sem rovněž poplatky ze substituovaného cukru a isoglukosy v kvótě C.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Chorvatsko

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 3

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Výrobní dávka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Poznámky

V rámci společné organizace trhů v odvětví cukru se z kvóty přidělené podnikům vyrábějícím cukr, isoglukosu nebo inulinový sirup vybírá výrobní dávka.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 16 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), a zejména článek 51 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671), a zejména článek 128 uvedeného nařízení.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulharsko

400 000

400 000

401 391,00

Česká republika

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Dánsko

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Německo

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Španělsko

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Francie

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Chorvatsko

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Itálie

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,00

Lucembursko

0,—

Maďarsko

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nizozemsko

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Rakousko

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polsko

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugalsko

100 000

100 000

56 250,00

Rumunsko

900 000

900 000

749 593,27

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finsko

700 000

700 000

728 991,00

Švédsko

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Spojené království

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Celkem článek 1 1 7

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Jednorázové částky dodatečných kvót na cukr a doplňkových kvót na isoglukosu

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Z dodatečné kvóty na cukr a doplňkové kvóty na isoglukosu přidělených podnikům podle článku 58 nařízení (ES) 1234/2007 se vybírá jednorázová částka.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 8 a čl. 9 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Chorvatsko

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 8

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Poplatek z přebytku

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Poznámky

Členský stát ukládá dotčeným podnikům na svém území v souladu s článkem 142 nařízení (EU) č. 1308/2013 poplatek z přebytku.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1), a zejména článek 15 uvedeného nařízení.

Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1), a zejména článek 64 uvedeného nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

1 954,96

Dánsko

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Německo

p.m.

p.m.

16 886,63

Estonsko

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Chorvatsko

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

66 688,72

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 1 9

p.m.

p.m.

7 272 590,08

KAPITOLA 1 2 —   CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0
Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Poznámky

Označení cel jako vlastních zdrojů pro financování společných výdajů je logickým důsledkem volného pohybu zboží v Unii. Tento článek může zahrnovat dávky, prémie, doplňkové nebo vyrovnávací částky, dodatkové částky nebo položky, cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla, současná i budoucí, zavedená orgány Evropské unie v obchodě s třetími zeměmi a cla na výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která pozbyla platnosti.

Údaje jsou uváděny bez nákladů za výběr.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulharsko

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Česká republika

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Dánsko

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Německo

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estonsko

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irsko

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Řecko

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Španělsko

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Francie

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Chorvatsko

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Itálie

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Kypr

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Lotyšsko

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litva

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Lucembursko

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Maďarsko

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nizozemsko

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Rakousko

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polsko

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugalsko

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumunsko

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovinsko

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovensko

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finsko

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Švédsko

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Spojené království

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Celkem článek 1 2 0

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

KAPITOLA 1 3 —   VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0
Vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Poznámky

Jednotná sazba platná ve všech členských státech a uplatňovaná na harmonizovaný vyměřovací základ DPH stanovený podle předpisů Unie činí 0,30 %. Vyměřovací základ pro tyto účely nepřesahuje 50 % HND jednotlivých členských států.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulharsko

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Česká republika

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Dánsko

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Německo

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estonsko

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irsko

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Řecko

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Španělsko

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Francie

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Chorvatsko

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Itálie

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Kypr

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Lotyšsko

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litva

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Lucembursko

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Maďarsko

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nizozemsko

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Rakousko

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polsko

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugalsko

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumunsko

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovinsko

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovensko

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finsko

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Švédsko

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Spojené království

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Celkem článek 1 3 0

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby souhrnný rozpočet Unie byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba uplatňovaná na hrubý domácí důchod členských států za tento rozpočtový rok činí 0,7134 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulharsko

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Česká republika

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Dánsko

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Německo

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estonsko

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irsko

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Řecko

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Španělsko

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Francie

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Chorvatsko

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Itálie

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Kypr

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Lotyšsko

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litva

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Lucembursko

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Maďarsko

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nizozemsko

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Rakousko

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polsko

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugalsko

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumunsko

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovinsko

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovensko

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finsko

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Švédsko

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Spojené království

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Článek 1 4 0 – celkem

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

KAPITOLA 1 5 —   OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

1 5 0
Oprava rozpočtové nevyváženosti poskytnutá Spojenému království podle článků 4 a 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Poznámky

Mechanismus opravy rozpočtové nevyváženosti ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království) byl zaveden Evropskou radou na zasedání ve Fontainebleau v červnu 1984 a navazujícím rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku 1985. Cílem tohoto mechanismu bylo snížit rozpočtovou nevyváženost Spojeného království snížením jeho plateb Unii.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulharsko

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Česká republika

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Dánsko

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Německo

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estonsko

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irsko

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Řecko

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Španělsko

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Francie

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Chorvatsko

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Itálie

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Kypr

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Lotyšsko

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litva

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Lucembursko

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Maďarsko

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nizozemsko

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Rakousko

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polsko

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugalsko

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumunsko

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovinsko

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovensko

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finsko

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Švédsko

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Spojené království

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Celkem článek 1 5 0

0

0

– 172 034 533,05

KAPITOLA 1 6 —   HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

1 6 0
Hrubé snížení ročních příspěvků vycházejících z HND poskytnuté ve prospěch Nizozemska a Švédska podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenání hrubého snížení ročních příspěvků z HND některých členských států v souladu s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 9 uvedeného nařízení.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Německo

p.m.

p.m.

0,—

Estonsko

p.m.

p.m.

0,—

Irsko

p.m.

p.m.

0,—

Řecko

p.m.

p.m.

0,—

Španělsko

p.m.

p.m.

0,—

Francie

p.m.

p.m.

0,—

Chorvatsko

p.m.

p.m.

0,—

Itálie

p.m.

p.m.

0,—

Kypr

p.m.

p.m.

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Lucembursko

p.m.

p.m.

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakousko

p.m.

p.m.

0,—

Polsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Finsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené království

p.m.

p.m.

0,—

Celkem článek 1 6 0

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

% 2014– 2016

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITOLA 3 0 – CELKEM

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky

3 1 0 3

Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Článek 3 1 0 – Celkem

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

KAPITOLA 3 1 – CELKEM

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3

Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Článek 3 2 0 – Celkem

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

KAPITOLA 3 2 – CELKEM

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

KAPITOLA 3 4 – CELKEM

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Článek 3 5 0 – Celkem

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

KAPITOLA 3 5 – CELKEM

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4

Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Článek 3 6 0 – Celkem

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

KAPITOLA 3 6 – CELKEM

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Hlava 3 – Celkem

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 2 —

ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0
Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Poznámky

Podle článku 18 finančního nařízení se zůstatek každého rozpočtového roku zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.

Příslušné odhady těchto příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu, a případně prostřednictvím návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 39 finančního nařízení. Vypracovávání těchto odhadů se řídí zásadami článku 15 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Po předložení účtů za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky.

Schodek je součástí článku 27 02 01 výkazu výdajů v oddíle III „Komise“.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1), a zejména článek 18 uvedeného nařízení.

3 0 2
Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Po dosažení cílových částek je tento článek určen na přijetí veškerého přebytku Záručního fondu pro vnější akci podle článků 3 a 4 nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1), a zejména čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.

KAPITOLA 3 1 —   ZŮSTATKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 1 0
Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující rozpočtové roky

3 1 0 3
Použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 za rok 1995 a za následující roky

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Poznámky

Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 musí členské státy zaslat před 31. červencem Komisi výkaz celkové výše základu zdrojů z DPH pro předchozí kalendářní rok.

Každému členskému státu je odepsána částka vypočtená na základě uvedeného výkazu podle pravidel Unie a je mu připsáno 12 skutečně provedených plateb během předchozího rozpočtového roku. Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej tomuto členskému státu včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku zapsal na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Veškeré opravy ve výše uvedených výkazech vyplývající z kontrol Komise podle článku 9 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 nebo/a veškeré změny hrubého národního důchodu z předchozích rozpočtových let mající dopad na omezení základu DPH povedou k přizpůsobení zůstatků DPH.

Právní základ

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 4, 5 a 8 uvedeného nařízení.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulharsko

p.m.

1 525 000

782 111,42

Česká republika

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Dánsko

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Německo

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estonsko

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irsko

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Řecko

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Španělsko

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Francie

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Chorvatsko

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Itálie

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Kypr

p.m.

11 239 000

0,—

Lotyšsko

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litva

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Lucembursko

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Maďarsko

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Nizozemsko

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Rakousko

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polsko

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugalsko

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumunsko

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovinsko

p.m.

1 905 000

0,—

Slovensko

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finsko

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Švédsko

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Spojené království

p.m.

161 126 000

0,—

Celkem bod 3 1 0 3

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

KAPITOLA 3 2 —   ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 2 0
Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

3 2 0 3
Použití čl. 10 odst. 6, 7 a 8 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 pro rozpočtový rok 1995 a následující rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Poznámky

Na základě údajů pro agregovaný hrubý národní důchod a jeho složky z předchozího roku poskytnutých členskými státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1287/2003 se každému členskému státu odepíše částka vypočtená podle pravidel Unie a přičte se mu dvanáct plateb provedených během uvedeného předchozího rozpočtového roku.

Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej tomuto členskému státu včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku zapsal na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Veškeré změny hrubého národního produktu/hrubého národního příjmu z předchozích finančních let podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003, s výhradou článků 4 a 5 uvedeného nařízení, vedou u každého dotčeného členského státu k přizpůsobení zůstatku vytvořenému podle čl. 10 odst. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména čl. 10 odst. 6, 7 a 8 uvedeného nařízení.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s.1).

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulharsko

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Česká republika

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Dánsko

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Německo

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estonsko

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irsko

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Řecko

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Španělsko

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Francie

p.m.

300 400 000

0,—

Chorvatsko

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Itálie

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Kypr

p.m.

55 184 000

0,—

Lotyšsko

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litva

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Lucembursko

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Maďarsko

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Nizozemsko

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Rakousko

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polsko

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugalsko

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumunsko

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovinsko

p.m.

14 745 000

0,—

Slovensko

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finsko

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Švédsko

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Spojené království

p.m.

4 644 573 000

0,—

Celkem bod 3 2 0 3

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

KAPITOLA 3 4 —   ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

3 4 0
Úpravy v důsledku dopadu neúčasti některých členských států v určitých politikách v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Poznámky

Článek 3 Protokolu o postavení Dánska a článek 5 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojených ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, přiznává uvedeným členským státům plně vynětí z povinné podpory finančních důsledků některých zvláštních politik týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, s výjimkou souvisejících administrativních nákladů. Mohou tudíž dosáhnout přizpůsobení vlastních zdrojů zaplacených za každý rok, v němž se nezúčastní.

Příspěvek každého členského státu k mechanismu opravy se vypočítá tak, že se na rozpočtové výdaje vyplývající z tohoto úkonu nebo z této politiky použije rozsah agregovaného hrubého národního důchodu a jeho složek z předchozích roku, jak je poskytly členské státy podle čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

Komise vypočte zůstatek každého členského státu a sdělí jej tomuto členskému státu včas, aby jej v první prosincový pracovní den téhož roku zapsal na účet Komise uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 v souladu s článkem 10a uvedeného nařízení.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1), a zejména článek 10a uvedeného nařízení.

Protokol o postavení Dánska, připojení ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména článek 3 tohoto protokolu, a Protokol o postavení Spojeného království a Irska v politice spravedlnosti a vnitřních věcí, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména článek 5 uvedeného protokolu .

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulharsko

p.m.

p.m.

210 680,74

Česká republika

p.m.

p.m.

697 292,21

Dánsko

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Německo

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estonsko

p.m.

p.m.

94 419,01

Irsko

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Řecko

p.m.

p.m.

944 652,73

Španělsko

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Francie

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Chorvatsko

p.m.

p.m.

110 312,49

Itálie

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Kypr

p.m.

p.m.

91 301,32

Lotyšsko

p.m.

p.m.

120 648,96

Litva

p.m.

p.m.

177 930,11

Lucembursko

p.m.

p.m.

150 863,27

Maďarsko

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Nizozemsko

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Rakousko

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Polsko

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugalsko

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumunsko

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovinsko

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovensko

p.m.

p.m.

372 965,33

Finsko

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Švédsko

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Spojené království

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Celkem článek 3 4 0

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

KAPITOLA 3 5 —   VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

3 5 0
Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 5 0 4
Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Poznámky

Výsledek konečného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království.

Údaje pro rok 2014 odpovídají výsledku konečného výpočtu, jehož předmětem je financování opravy rozpočtové nevyváženosti za rok 2010, jež je poskytována Spojenému království.

Údaje pro rok 2015 odpovídají výsledku konečného výpočtu, jehož předmětem je financování opravy rozpočtové nevyváženosti za rok 2011, jež je poskytována Spojenému království.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulharsko

p.m.

1 392 513

562 835,00

Česká republika

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Dánsko

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Německo

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estonsko

p.m.

364 152

334 638,00

Irsko

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Řecko

p.m.

2 741 329

452 777,00

Španělsko

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Francie

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Chorvatsko

0,—

Itálie

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Kypr

p.m.

1 207 563

919 896,00

Lotyšsko

p.m.

244 042

379 038,23

Litva

p.m.

768 575

527 852,00

Lucembursko

p.m.

37 104

– 467 949,00

Maďarsko

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Nizozemsko

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Rakousko

p.m.

1 172 371

439 387,00

Polsko

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugalsko

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumunsko

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovinsko

p.m.

702 416

896 466,00

Slovensko

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finsko

p.m.

4 044 692

822 308,00

Švédsko

p.m.

1 743 115

839 645,02

Spojené království

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Celkem bod 3 5 0 4

p.m.

0.

–18 021 343,00

KAPITOLA 3 6 —   VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

3 6 0
Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

3 6 0 4
Výsledek průběžně aktualizovaného výpočtu financování opravy rozpočtové nevyváženosti vůči Spojenému království

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenání rozdílu mezi předběžně rozpočtovanou a poslední prozatímní aktualizací opravy pro Spojené království před provedením konečných výpočtů.

Údaje pro rok 2014 odpovídají výsledku konečného výpočtu, jehož předmětem je financování opravy rozpočtové nevyváženosti za rok 2011, jež je poskytována Spojenému království

Údaje pro rok 2015 odpovídají výsledku konečného výpočtu, jehož předmětem je financování opravy rozpočtové nevyváženosti za roky 2012 a 2013, jež je poskytována Spojenému království.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Plnění 2014

Belgie

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulharsko

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Česká republika

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Dánsko

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Německo

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estonsko

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irsko

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Řecko

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Španělsko

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Francie

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Chorvatsko

p.m.

2 783 075

0,—

Itálie

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Kypr

p.m.

3 521 069

479 335,00

Lotyšsko

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litva

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Lucembursko

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Maďarsko

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Nizozemsko

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Rakousko

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Polsko

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugalsko

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumunsko

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovinsko

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovensko

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finsko

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Švédsko

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Spojené království

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Celkem bod 3 6 0 4

p.m.

0

–19 260 403,04

HLAVA 4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

% 2014–2016

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a osob pobírajících důchod, členů řídících orgánů Evropské investiční banky, Evropské centrální banky, Evropského investičního fondu, jejich pracovníků a osob pobírajících důchod

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánů, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Výnosy ze zvláštního odvodu a ze solidárního odvodu z platů členů orgánů, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

KAPITOLA 4 0 – CELKEM

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Převody nebo odkup nároků zaměstnanců na důchodové pojištění

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

KAPITOLA 4 1 – CELKEM

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému důchodového pojištění

p.m.

p.m.

0,—

 

 

KAPITOLA 4 2 – CELKEM

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Hlava 4 – Celkem

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

KAPITOLA 4 0 —

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

KAPITOLA 4 1 —

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

KAPITOLA 4 2 —

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

KAPITOLA 4 0 —   RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

4 0 0
Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a osob pobírajících důchod, členů řídících orgánů Evropské investiční banky, Evropské centrální banky, Evropského investičního fondu, jejich pracovníků a osob pobírajících důchod

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Poznámky

Tento příjem představuje veškeré daně odváděné z platů, mezd a požitků všeho druhu, s výjimkou dávek nebo rodinných přídavků vyplácených členům Komise, úředníkům, jiným veřejným zaměstnancům a osobám, jež obdrží vyrovnávací platby při ukončení zaměstnání uvedeného v kapitole 01 každé hlavy výkazu výdajů a osobám, jež obdrží důchod.

Evropský parlament

 

73 484 272

Rada

 

25 490 000

Komise:

 

475 896 378

— administrativa

(379 720 000)

 

— výzkum a technický rozvoj

(18 676 561)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(16 683 776)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(3 255 000)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(684 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(2 604 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(873 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(1 308 000)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(3 398 000)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(231 893)

 

— Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

(575 397)

 

— Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI)

(26 543)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(70 671)

 

— Společný podnik Clean Sky (CSJU)

(198 436)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(271 893)

 

— Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea, ex-EAHC)

(205 450)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(1 258 625)

 

— Společný podnik - Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL, bývalý ARTEMIS & ENIAC)

(132 131)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

(259 580)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(879 355)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(229 585)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(4 335 231)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(1 324 237)

 

— Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

(803 500)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(1 619 141)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(564 801)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(3 638 825)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(1 353 711)

 

— Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

(328 585)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(1 726 786)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(743 061)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(520 980)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(139 683)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(161 678)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(625 754)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(2 058 636)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(963 262)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

(5 461 786)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(565 560)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(258 185)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(173 018)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(2 846 113)

 

— Společný podnik – European Rail (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(917 935)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(915 273)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(842 296)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(504 570)

 

— Výkonná agentura pro malé a střední podniky

(815 240)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(131 711)

 

— Výkonná agentura pro inovace a sítě

(532 406)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(271 910)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(234 397)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(4 301 236)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(1 307 504)

 

— Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

(909 095)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(1 186 360)

 

Soudní dvůr Evropské unie

 

27 907 000

Účetní dvůr

 

11 192 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

4 567 558

Výbor regionů

 

3 636 656

Evropský veřejný ochránce práv

 

644 005

Evropský inspektor ochrany údajů

 

495 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

19 861 000

Evropská investiční banka

 

43 900 000

Evropská centrální banka

 

27 800 000

Evropský investiční fond

 

3 449 000

 

Celkem

718 322 869

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 uvedeného protokolu.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Tribunálu a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutí Rady č. 2009/909/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutí Rady č. 2009/910/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutí Rady č. 2009/912/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 38).

4 0 3
Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánů, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Poznámky

Ustanovení o dočasném příspěvku se používala do 30. června 2003. Tato rozpočtová položka se tudíž týká veškerých příjmů vyplývajících ze zbytkové částky dočasného příspěvku z mezd členů Komise, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě.

Evropský parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komise

 

p.m.

— administrativa

(p.m.)

 

— výzkum a technický rozvoj

(p.m.)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(p.m.)

 

— Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)

(p.m.)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(p.m.)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(p.m.)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(p.m.)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(p.m.)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(p.m.)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(p.m.)

 

— Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(p.m.)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(p.m.)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

(p.m.)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(p.m.)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(p.m.)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(p.m.)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(p.m.)

 

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

 

Celkem

p.m.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66 a tohoto řádu, ve znění platném do 15. prosince 2003.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Tribunálu a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Výnosy ze zvláštního odvodu a ze solidárního odvodu z platů členů orgánů, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání výnosů ze zvláštního odvodu a ze solidárního odvodu z platů úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě podle článku 66a služebního řádu.

Evropský parlament

 

10 797 731

Rada

 

3 192 000

Komise:

 

54 463 584

— administrativa

(33 925 000)

 

— výzkum a technický rozvoj

(4 668 696)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(3 955 390)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(654 000)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(131 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(443 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(153 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(246 000)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(687 000)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(70 939)

 

— Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

(67 652)

 

— Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI)

(4 248)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(18 066)

 

— Společný podnik Clean Sky (CSJU)

(42 820)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(55 164)

 

— Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea, ex-EAHC)

(39 877)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(210 161)

 

— Společný podnik – Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL, bývalý ARTEMIS & ENIAC)

(28 558)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

(56 760)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(267 941)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(51 249)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(1 027 061)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(186 645)

 

— Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

(123 513)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(216 261)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(133 677)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(624 311)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(215 937)

 

— Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

(81 532)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(410 436)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(134 366)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(146 103)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(40 536)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(47 040)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(139 567)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(451 994)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(276 665)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

(716 620)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(153 182)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(64 034)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(30 070)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(656 819)

 

— Společný podnik – European Rail (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(194 656)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(236 326)

 

— Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(175 045)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(175 912)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(110 215)

 

— Výkonná agentura pro malé a střední podniky

(120 826)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(34 624)

 

— Výkonná agentura pro inovace a sítě

(100 006)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(58 707)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(51 542)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(921 184)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(229 524)

 

– Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

(140 479)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(260 159)

 

Soudní dvůr

 

5 147 000

Účetní dvůr

 

1 800 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

880 233

Výbor regionů

 

706 771

Evropský veřejný ochránce práv

 

70 335

Evropský inspektor ochrany údajů

 

83 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

3 767 000

 

Celkem

80 907 654

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 66a tohoto řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Tribunálu a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutí Rady č. 2009/909/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutí Rady č. 2009/910/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutí Rady č. 2009/912/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 38).

KAPITOLA 4 1 —   PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 1 0
Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Poznámky

Tyto příjmy představují příspěvky zaměstnanců na financování systému důchodového pojištění.

Evropský parlament

 

59 667 459

Rada

 

21 733 000

Komise:

 

292 000 614

— administrativa

(182 465 000)

 

— výzkum a technický rozvoj

(18 468 895)

 

— výzkum (nepřímé akce)

(16 477 720)

 

— Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

(3 302 000)

 

— Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

(907 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)

(4 724 000)

 

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)

(1 446 000)

 

— Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

(2 396 000)

 

— Úřad pro publikace Evropské unie (OP)

(4 340 000)

 

— Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

(430 236)

 

— Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

(827 848)

 

— Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI)

(37 417)

 

— Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(113 262)

 

— Společný podnik Clean Sky (CSJU)

(191 657)

 

— Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(297 514)

 

— Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea, ex-EAHC)

(288 996)

 

— Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)

(1 980 724)

 

— Společný podnik – Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL, bývalý ARTEMIS & ENIAC)

(156 557)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

(374 386)

 

— Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (FRONTEX)

(1 438 297)

 

— Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

(367 562)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

(5 167 979)

 

— Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

(947 222)

 

— Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

(1 161 506)

 

— Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(1 572 724)

 

— Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

(752 900)

 

— Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

(3 534 056)

 

— Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(1 270 415)

 

— Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

(399 690)

 

— Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(2 514 865)

 

— Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

(726 087)

 

— Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GALILEO)

(827 978)

 

— Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(239 850)

 

— Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(341 753)

 

— Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(747 532)

 

— Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)

(2 645 185)

 

— Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

(1 471 858)

 

— Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

(4 390 382)

 

— Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(730 558)

 

— Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(391 208)

 

— Evropská policejní akademie (CEPOL)

(176 023)

 

— Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(3 489 707)

 

— Společný podnik – European Rail (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Evropská agentura pro železnice (ERA)

(1 002 769)

 

— Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(973 209)

 

— Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(905 763)

 

— Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

(642 697)

 

— Výkonná agentura pro malé a střední podniky

(1 156 340)

 

— Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

(153 548)

 

—Výkonná agentura pro inovace a sítě

(785 921)

 

— Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

(278 112)

 

— Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

(260 787)

 

— Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

(5 086 470)

 

— Výkonná agentura pro výzkum (REA)

(2 478 891)

 

— Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

(325 335)

 

— Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(1 481 553)

 

Soudní dvůr

 

18 451 000

Účetní dvůr

 

7 496 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

5 338 577

Výbor regionů

 

3 772 117

Evropský veřejný ochránce práv

 

518 510

Evropský inspektor ochrany údajů

 

394 000

Evropská služba pro vnější činnost

 

17 099 000

 

Celkem

426 470 277

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Převody nebo odkup nároků zaměstnanců na důchodové pojištění

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Poznámky

Tyto příjmy představují platbu pojistně-matematického ekvivalentu nebo paušální odkupní hodnoty nároků na důchodové pojištění, které úředníci získali ve svých předchozích zaměstnáních, Unii.

Evropský parlament

 

9 100 000

Rada

 

p.m.

Komise

 

91 492 938

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

100 592 938

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

4 1 2
Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

110 000

110 000

97 727,29

Poznámky

Úředníci a jiní zaměstnanci, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů, mohou nadále nabývat nároky na důchodové pojištění, pokud také nesou náklady příspěvku zaměstnavatele.

Evropský parlament

 

10 000

Rada

 

p.m.

Komise

 

100 000

Soudní dvůr Evropské unie

 

p.m.

Účetní dvůr

 

p.m.

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

p.m.

Výbor regionů

 

p.m.

Evropský veřejný ochránce práv

 

p.m.

Evropský inspektor ochrany údajů

 

p.m.

Evropská služba pro vnější činnost

 

p.m.

 

Celkem

110 000

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

KAPITOLA 4 2 —   OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 2 0
Příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Poznámky

Tento příjem představuje příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění v případě decentralizovaných orgánů a mezinárodních organizací

Komise

 

21 623 969

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

4 2 1
Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému důchodového pojištění

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento příjem představuje příspěvky poslanců Evropského parlamentu na financování systému důchodového pojištění.

Evropský parlament

 

p.m.

Právní základ

Pravidla pro proplácení výdajů a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III uvedených pravidel.

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

% 2014–2016

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Výnosy z dodávek provedených ve prospěch dalších institucí nebo orgánů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Článek 5 0 0 – Celkem

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tiskovin a filmů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

KAPITOLA 5 0 – CELKEM

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

KAPITOLA 5 1

5 1 0

Výnos z pronájmu movitého majetku a technického vybavení – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nemovitého majetku a vrácené poplatky spojené s nájmy

5 1 1 0

Výnosy z pronájmu nebo z podnájmu nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Náhrady výdajů spojených s nájmem – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Článek 5 1 1 – Celkem

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

KAPITOLA 5 1 – CELKEM

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů orgánů

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů organizací, jež dostávají dotace, převedené na Komisi

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Úroky z předfinancování

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Příjmy ze svěřenských účtů – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

KAPITOLA 5 2 – CELKEM

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Výnosy z příjmů za služby a práce provedené pro jiné orgány či instituce, včetně zpětné úhrady příspěvků na služební cesty ostatními orgány nebo institucemi – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby nebo práce provedené na jejich žádost – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

KAPITOLA 5 5 – CELKEM

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Výnosy z náhrad částek, které byly neprávem uhrazeny – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Výnosy, které odpovídají stanovenému určení jako příjmy nadací, dotace, dary a odkazy, včetně vlastních účelových výnosů každého orgánu – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální zabezpečení, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správním chodem instituce – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Příjmy plynoucí z příspěvku Komise do Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) na zaměstnance Komise pracující v delegacích Unie — Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

KAPITOLA 5 7 – CELKEM

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

KAPITOLA 5 8

5 8 0

Výnosy z plateb souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Příjmy z vybraných příspěvků na pojištění – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

KAPITOLA 5 8 – CELKEM

p.m.

p.m.

566 993,02

 

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatní příjmy ze správní činnosti

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

KAPITOLA 5 9 – CELKEM

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Hlava 5 – Celkem

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43