Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1836

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1836 ze dne 12. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

OJ L 266, 13.10.2015, p. 75–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj

13.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/75


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1836

ze dne 12. října 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada poprvé rozhodnutí 2011/273/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

(2)

Rada od té doby několikrát důrazně odsoudila násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Opakovaně se s vážnými obavami vyjádřila ke zhoršující se situaci v Sýrii a zejména k rozšířenému a systematickému porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

(3)

V souladu se závěry Rady ze dne 23. ledna 2012, v nichž Rada potvrdila, že dokud neustanou represe, je Unie odhodlána pokračovat v politice zavádění dalších opatření vůči syrskému režimu, Rada dne 14. dubna 2014 uvedla, že dokud budou represe pokračovat, bude EU i nadále uplatňovat svou politiku omezujících opatření namířenou proti režimu.

(4)

Rada s velkým znepokojením opakovaně poukazovala na pokusy syrského režimu obejít omezující opatření EU s cílem pokračovat ve financování a podpoře politiky tohoto režimu, která se vyznačuje násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

(5)

Rada konstatuje, že syrský režim i nadále uplatňuje politiku represí, a vzhledem k přetrvávající závažnosti situace se Rada domnívá, že je nutné zachovat a zajistit účinnost stávajících omezujících opatření tím, že je dále rozvine, přičemž současně zachová svůj cílený a diferencovaný přístup a zohlední humanitární situaci syrského obyvatelstva. Rada se domnívá, že s ohledem na specifické podmínky panující v Sýrii mají z hlediska účinnosti těchto omezujících opatření zvláštní význam určité kategorie osob a subjektů.

(6)

Rada dospěla k závěru, že vzhledem k tomu, jak těsně syrský režim kontroluje hospodářství, je úzký okruh předních podnikatelů působících v Sýrii schopen udržet si svůj status pouze v situaci, kdy jsou úzce napojeni na tento režim, využívají jeho podpory a mají v jeho rámci vliv. Rada se domnívá, že by měla stanovit omezující opatření s cílem uložit omezení vstupu a zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, jež náleží těmto předním podnikatelům působícím v Sýrii, jak je určila Rada a jsou uvedeni v příloze I, nebo jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, aby se těmto osobám zabránilo v poskytování materiální či finanční podpory režimu, a prostřednictvím jejich vlivu zvýšit tlak na režim samotný, aby změnil své represivní politiky.

(7)

Rada dospěla k závěru, že s ohledem na skutečnost, že moc je v Sýrii tradičně vykonávána na rodinném základě, je v současném syrském režimu moc soustředěna v rukou vlivných členů rodin Assadů a Machlúfů. Rada se domnívá, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží některým členům rodin Assadů a Machlúfů nebo jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu, a prostřednictvím členů těchto rodin tak přímo působit na syrský režim, aby změnil své represivní politiky, a zároveň zamezit riziku obcházení omezujících opatření prostřednictvím rodinných příslušníků.

(8)

Ministři syrské vlády by měli být považováni za společně a nerozdílně odpovědné za politiku represe uplatňovanou syrským režimem. Rada dospěla k závěru, že v kontextu současného syrského režimu si bývalí ministři syrské vlády pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží ministrům syrské vlády a ministrům, kteří byli členy vlády v období od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(9)

Syrské ozbrojené síly jsou klíčovým prostředkem, který režim používá pro provádění svých represivních politik a porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a důstojníci sloužící v jejich řadách představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada se dále domnívá, že v konkrétním kontextu syrských ozbrojených sil si bývalí vysocí důstojníci těchto sil pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží vysokým důstojníkům syrských ozbrojených sil i bývalým důstojníkům, kteří tuto pozici v syrských ozbrojených silách zastávali od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(10)

Syrské bezpečnostní a zpravodajské služby jsou klíčovým prostředkem, který režim používá pro provádění svých represivních politik a porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a příslušníci sloužící v jejich řadách představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada se dále domnívá, že v kontextu syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb si bývalí příslušníci pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží příslušníkům syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb i bývalým příslušníkům těchto služeb, kteří tuto pozici zastávali od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(11)

Rada dospěla k závěru, že milice spolupracující se syrským režimem tento režim podporují při uplatňování jeho represivních politik, porušují na základě rozkazů syrského režimu a jeho jménem lidská práva a mezinárodní humanitární právo a jejich členové představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží členům milicí spolupracujících se syrským režimem, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(12)

Rada se domnívá, že v zájmu zamezení porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii používáním chemických zbraní by měla stanovit omezující opatření vůči osobám, subjektům, jednotkám, agenturám, orgánům a institucím činným v dané oblasti, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I.

(13)

Omezujícími opatřeními nejsou dotčeny výsady a imunity členů diplomatických a konzulárních misí, kteří jsou akreditováni v členském státě EU v souladu s mezinárodním právem, včetně Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963. Omezujícími opatřeními rovněž není dotčen výkon diplomatických funkcí a poskytování konzulární pomoci členskými státy v Sýrii.

(14)

Pokud je k dispozici dostatek informací o tom, že osoby či subjekty, které spadají do některé z kategorií uvedených v 6. až 12. bodě odůvodnění, nejsou nebo již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení, neměla by se na tyto osoby a subjekty omezující opatření vztahovat.

(15)

Všechna rozhodnutí o zařazení na seznam by měla být přijímána na individuálním a jmenovitém základě s ohledem na přiměřenost opatření.

(16)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP (2), které nahradilo rozhodnutí 2011/273/SZBP, by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

Doplňují nové body odůvodnění, které znějí:

„(3)

Rada s velkým znepokojením opakovaně poukazovala na pokusy syrského režimu obejít omezující opatření EU s cílem pokračovat ve financování a podpoře politiky tohoto režimu, která se vyznačuje násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

(4)

Rada konstatuje, že syrský režim i nadále uplatňuje politiku represí, a vzhledem k přetrvávající závažnosti situace se Rada domnívá, že je nutné zachovat a zajistit účinnost stávajících omezujících opatření tím, že je dále rozvine, přičemž současně zachová svůj cílený a diferencovaný přístup a zohlední humanitární situaci syrského obyvatelstva. Rada se domnívá, že s ohledem na specifické podmínky panující v Sýrii mají z hlediska účinnosti těchto omezujících opatření zvláštní význam určité kategorie osob a subjektů.

(5)

Rada dospěla k závěru, že vzhledem k tomu, jak těsně syrský režim kontroluje hospodářství, je úzký okruh předních podnikatelů působících v Sýrii schopen udržet si tento status pouze v situaci, kdy jsou úzce napojeni na tento režim, využívají jeho podpory a mají v jeho rámci vliv. Rada se domnívá, že by měla stanovit omezující opatření s cílem uložit omezení vstupu a zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, jež náleží těmto předním podnikatelům působícím v Sýrii, jak je určila Rada a jsou uvedeni v příloze I, nebo jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, aby se těmto osobám zabránilo v poskytování materiální či finanční podpory režimu, a prostřednictvím jejich vlivu zvýšit tlak na režim samotný, aby změnil své represivní politiky.

(6)

Rada dospěla k závěru, že s ohledem na skutečnost, že moc je v Sýrii tradičně vykonávána na rodinném základě, je v současném syrském režimu moc soustředěna v rukou vlivných členů rodin Assadů a Machlúfů. Rada se domnívá, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží některým členům rodin Assadů a Machlúfů nebo jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu, a prostřednictvím členů těchto rodin tak přímo působit na syrský režim, aby změnil své represivní politiky, a zároveň zamezit riziku obcházení omezujících opatření prostřednictvím rodinných příslušníků.

(7)

Ministři syrské vlády by měli být považováni za společně a nerozdílně odpovědné za politiku represe uplatňovanou syrským režimem. Rada dospěla k závěru, že v kontextu současného syrského režimu si bývalí ministři syrské vlády pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží ministrům syrské vlády a ministrům, kteří byli členy vlády v období od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(8)

Syrské ozbrojené síly jsou klíčovým prostředkem, který režim používá pro provádění svých represivních politik a porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a důstojníci sloužící v jejich řadách představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada se dále domnívá, že v konkrétním kontextu syrských ozbrojených sil si bývalí vysocí důstojníci těchto sil pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží vysokým důstojníkům syrských ozbrojených sil i bývalým důstojníkům, kteří tuto pozici v syrských ozbrojených silách zastávali od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(9)

Syrské bezpečnostní a zpravodajské služby jsou klíčovým prostředkem, který režim používá pro provádění svých represivních politik a porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a příslušníci sloužící v jejich řadách představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada se dále domnívá, že v kontextu syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb si bývalí příslušníci pravděpodobně nadále zachovávají vliv v rámci tohoto režimu. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží příslušníkům syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb i bývalým příslušníkům těchto služeb, kteří tuto pozici zastávali od května 2011, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(10)

Rada dospěla k závěru, že milice spolupracující se syrským režimem tento režim podporují při uplatňování jeho represivních politik, porušují na základě rozkazů syrského režimu a jeho jménem lidská práva a mezinárodní humanitární právo a jejich členové představují vážné riziko dalšího páchání těchto činů. Rada je proto toho názoru, že by měla stanovit omezující opatření s cílem zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží členům milicí spolupracujících se syrským režimem, jsou jimi vlastněny, drženy či kontrolovány, a těmto osobám, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I, uložit omezení vstupu.

(11)

Rada se domnívá, že v zájmu zamezení porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii používáním chemických zbraní by měla stanovit omezující opatření vůči osobám, subjektům, jednotkám, agenturám, orgánům a institucím činným v dané oblasti, jak je určila Rada a jsou uvedeny v příloze I.

(12)

Omezujícími opatřeními nejsou dotčeny výsady a imunity členů diplomatických a konzulárních misí, kteří jsou akreditováni v členském státě EU v souladu s mezinárodním právem, včetně Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963. Omezujícími opatřeními rovněž není dotčen výkon diplomatických funkcí a poskytování konzulární pomoci členskými státy v Sýrii.

(13)

Pokud je k dispozici dostatek informací o tom, že osoby či subjekty, které spadají do některé z kategorií uvedených v 5. až 11. bodě odůvodnění, nejsou nebo již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení, neměla by se na tyto osoby a subjekty omezující opatření vztahovat.

(14)

Všechna rozhodnutí o zařazení na seznam podle těchto nových kritérií by měla být přijímána na individuálním a jmenovitém základě s ohledem na přiměřenost opatření.“

2)

Dosavadní 3. bod odůvodnění se označuje jako 15. bod odůvodnění.

3)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, osobám, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a osobám s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, zabránily ve vstupu na svá území nebo jejich průjezdu přes ně.

2.   V souladu se závěry a rozhodnutími učiněnými Radou v souvislosti se situací v Sýrii podle 5. až 11. bodu odůvodnění také členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránily vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně:

a)

předním podnikatelům působícím v Sýrii;

b)

členům rodin Assadů a Machlúfů;

c)

ministrům syrské vlády, kteří byli u moci po květnu 2011;

d)

příslušníkům syrských ozbrojených sil v hodnosti ‚plukovníka‘ nebo v odpovídající hodnosti či v hodnosti vyšší, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

e)

příslušníkům syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

f)

členům milic spolupracujících s režimem; nebo

g)

osobám činným v oblasti šíření chemických zbraní,

a osobám s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I.

3.   Osoby, subjekty a orgány spadající do některé z kategorií uvedených v odstavci 2 se nezařadí na seznam osob a subjektů uvedený v příloze I nebo se na tomto seznamu neponechají, je-li k dispozici dostatek informací o tom, že nejsou či již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení.

4.   Všechna rozhodnutí o zařazení na seznam se přijímají na individuálním a jmenovitém základě s ohledem na přiměřenost opatření.

5.   Odstavce 1 a 2 neukládají členským státům povinnost odmítnout vstup svých státních příslušníků na své území.

6.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, tedy:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

7.   Odstavec 6 se vztahuje také na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

8.   Rada je řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 6 nebo 7.

9.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavců 1 a 2, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými humanitární potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních, včetně zasedání podporovaných Unií, nebo na zasedáních, jejichž hostitelem je členský stát vykonávající předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Sýrii.

10.   Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 9, to oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

11.   Pokud členský stát podle odstavců 6 až 10 povolí osobám uvedeným v příloze I vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.“

4)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, osobám a subjektům, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a osobám a subjektům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v přílohách I a II, nebo které jsou těmito osobami nebo subjekty vlastněny, drženy či kontrolovány.

2.   V souladu se závěry a rozhodnutími učiněnými Radou v souvislosti se situací v Sýrii podle 5. až 11. bodu odůvodnění se zmrazují veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží:

a)

předním podnikatelům působícím v Sýrii;

b)

členům rodin Assadů a Machlúfů;

c)

ministrům syrské vlády, kteří byli u moci po květnu 2011;

d)

příslušníkům syrských ozbrojených sil v hodnosti ‚plukovníka‘ nebo v odpovídající hodnosti či v hodnosti vyšší, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

e)

příslušníkům syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří byli ve funkci po květnu 2011;

f)

členům milic spolupracujících s režimem nebo

g)

členům subjektů, jednotek, agentur, orgánů nebo institucí činných v oblasti šíření chemických zbraní,

nebo které jsou těmito osobami vlastněny, drženy či kontrolovány, a osobám s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I.

3.   Osoby, subjekty a orgány spadající do některé z kategorií uvedených v odstavci 2 se nezařadí na seznam osob a subjektů uvedený v příloze I nebo se na tomto seznamu neponechají, je-li k dispozici dostatek informací o tom, že nejsou či již dále nejsou s režimem spjaty, nemají na něj žádný vliv ani nepředstavují skutečné riziko obcházení.

4.   Všechna rozhodnutí o zařazení na seznam se přijímají na individuálním a jmenovitém základě s ohledem na přiměřenost opatření.

5.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I a II, a to přímo ani nepřímo ani v jejich prospěch.

6.   Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v přílohách I a II a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí všem ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno;

e)

nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení, potravin, humanitárních pracovníků a související pomoci, a pod podmínkou, že v případě uvolnění zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje uvolňovány pro OSN za účelem poskytování či usnadnění poskytování pomoci v Sýrii v souladu s plánem reakce v oblasti humanitární pomoci Sýrii;

f)

určené k platbě na účet diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva nebo k platbě z tohoto účtu, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace;

g)

nezbytné pro evakuaci ze Sýrie;

h)

určené pro Syrskou centrální banku nebo syrské subjekty ve státním vlastnictví, jak jsou uvedeny v přílohách I a II, pro účely plateb činěných jménem Syrské arabské republiky ve prospěch OPCW na činnosti související s ověřovací misí OPCW a na zničení syrských chemických zbraní, a zejména ve prospěch Zvláštního svěřeneckého fondu OPCW pro Sýrii na činnosti související s úplným zničením syrských chemických zbraní mimo území Syrské arabské republiky.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

7.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením osoby nebo subjektu podle odstavců 1 a 2 na seznam uvedený v příloze I nebo II, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob majících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v příloze I nebo II, a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

8.   Odstavce 1 a 2 nebrání určené osobě nebo subjektu provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před zařazením této osoby nebo subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 a 2.

9.   Odstavce 1 a 2 nebrání určenému subjektu zařazenému na seznam uvedený v příloze II, aby po dobu dvou měsíců ode dne svého určení provedl platbu s využitím zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů obdržených tímto subjektem po dni svého určení, pokud má být tato platba provedena na základě smlouvy v souvislosti s financováním obchodu, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 nebo 2.

10.   Odstavec 5 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly před datem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto rozhodnutí,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují odstavce 1 a 2.

11.   Odstavce 1, 2 a 5 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů Syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, obdržených a zmrazených po dni jejího určení, ani na převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů Syrské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, které byly provedeny po dni jejího určení, pokud takové převody souvisejí s platbou neurčené finanční instituce uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy, za předpokladu, že příslušný členský stát po individuálním posouzení určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 nebo 2.

12.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů Syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu a pokud příslušný členský stát převod schválil.

13.   Odstavce 1, 2 a 5 se nevztahují na převod finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů prováděný finančním subjektem zařazeným na seznam uvedený v příloze I nebo II nebo jeho prostřednictvím, pokud tento převod souvisí s platbou osoby nebo subjektu, které nejsou uvedeny v příloze I nebo II, v souvislosti s poskytováním finanční podpory syrským státním příslušníkům, kteří se účastní vzdělávání či odborné přípravy nebo jsou zapojeni do akademického výzkumu v Unii, za předpokladu, že příslušný členský stát po individuálním posouzení určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 nebo 2.

14.   Odstavce 1, 2 a 5 se ve vztahu ke společnosti Syrian Arab Airlines nepoužijí na úkony nebo transakce, jejichž jediným účelem je evakuovat ze Sýrie občany Unie a jejich rodinné příslušníky.

15.   Odstavce 1, 2 a 5 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přijatých ze zemí mimo území Unie, prováděné Syrskou obchodní bankou (Commercial Bank of Syria) nebo jejím prostřednictvím, které byly zmrazeny po dni jejího zařazení na seznam, nebo převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přijatých ze zemí mimo území Unie, prováděné ve prospěch Syrské obchodní banky (Commercial Bank of Syria) nebo jejím prostřednictvím, které byly zmrazeny po dni jejího zařazení na seznam, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou finanční institucí, která není uvedena na seznamu, na základě konkrétní obchodní smlouvy na dodávky zdravotnického vybavení, potravin, přístřeší nebo sanitárních či hygienických prostředků pro potřeby civilního obyvatelstva a za předpokladu, že příslušný členský stát po individuálním posouzení určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 nebo 2.“

5)

V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rada sdělí dotčené osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí o jejich zařazení na seznam, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit. Zejména jsou-li osoba, subjekt či orgán zařazeny na seznam v příloze I na základě skutečnosti, že spadají do některé z kategorií osob, subjektů či orgánů uvedených v čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. 2, může tato osoba, subjekt či orgán předložit důkazy nebo připomínky, proč takové určení považuje za neodůvodněné, ačkoli do zmíněné kategorie patří.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 12. října 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).


Top