EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1735 ze dne 24. září 2015 o přesném umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku (oznámeno pod číslem C(2015) 6455) (Text s významem pro EHP)

OJ L 252, 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/49


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1735

ze dne 24. září 2015

o přesném umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku

(oznámeno pod číslem C(2015) 6455)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/ES ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/40/EU stanoví nová pravidla týkající se zdravotních varování na tabákových výrobcích ke kouření včetně obecných varování a informačních sdělení a zejména uvádí, že jak obecné varování, tak informační sdělení musí pokrývat 50 % ploch, na nichž jsou vytištěna. Mělo by být stanoveno přesné umístění těchto varování na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku. Sáčky mohou být buď ve formě obdélníkové kapsy uzavíratelné přehybem („obdélníkový sáček“), nebo stojacího sáčku.

(2)

Obdélníkové sáčky mohou mít tvar sáčku s ovinovacím přehybem zpravidla uzavíratelným ve dvou krocích, nebo sáčku s plochým dnem s překládacím přehybem zpravidla uzavíratelným jednorázově. Mnoho těchto sáčků se vyrábí z průhledného plastového obalu s vloženým papírem, na nějž lze vytisknout zdravotní varování. V některých případech se sáčky s ovinovacím přehybem vyrábí z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, které by podle zástupců výrobního odvětví musely být předělány, aby byl umožněn tisk na obou stranách přehybu, zejména pokud sáček není vícevrstvý.

(3)

Aby se zajistilo, že zdravotní varování budou na všech obdélníkových sáčcích umístěna na stejném místě a že obecné varování a informační sdělení budou snadno viditelná, měla by být vytištěna na ploše, jež bude viditelná při úplném otevření jednotlivého balení.

(4)

U balení z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, u nichž existuje riziko „migrace inkoustu“ při potištění vnitřku sáčku s ovinovacím přehybem, by mělo být povoleno během přechodného období změnit umístění obecného varování a informačního sdělení tak, aby se zabránilo potisku na plochy, které přicházejí do přímého kontaktu s tabákem. To by mělo poskytnout výrobnímu odvětví dostatek času na přizpůsobení výrobního procesu novým pravidlům. Náklady spojené s těmito úpravami nejsou považovány za nepřiměřené z hlediska výhod, pokud jde o lepší viditelnost varování při úplném otevření balení.

(5)

Nejvhodnější umístění obecného varování a informačního sdělení na stojacích sáčcích je na plochách na spodní straně sáčku, zejména s ohledem na to, že vnitřní plochy jsou zakryty obsahem sáčku.

(6)

Rozměry varování se v souladu s čl. 8 odst. 5 směrnice 2014/40/EU vypočítají ve vztahu k danému povrchu zavřeného balení.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro přesné umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku.

Článek 2

Umístění obecného varování a informačního sdělení na obdélníkových sáčcích

1.   U tabáku k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkové kapsy uzavíratelné přehybem („obdélníkové sáčky“) musí být obecné varování a informační sdělení vytištěna na obou plochách, jež budou viditelné při úplném otevření jednotlivého balení, jak je uvedeno v oddílech 1 a 2 přílohy.

Obecné varování a informační sdělení musí být umístěna na horním okraji a musí pokrývat 50 % příslušných ploch, na nichž jsou vytištěna, jak je uvedeno v oddílech 1 a 2 přílohy.

Obecné varování musí být vytištěno na horní ploše.

2.   Odchylně od odstavce 1 se do 20. května 2018 pro tabák k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkových sáčků s ovinovacím přehybem vyrobených z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, jak je uvedeno v oddíle 3 přílohy, použijí tato pravidla:

a)

informační sdělení může být umístěno na ploše, jež bude viditelná při částečném rozbalení jednotlivého balení;

b)

obecné varování může být umístěno na spodní ploše, jež bude viditelná při úplném otevření jednotlivého balení;

c)

vnitřek sáčku, který je viditelný při úplném otevření jednotlivého balení, nesmí být potištěný nebo používaný jakýmkoli jiným způsobem;

d)

obecné varování a informační sdělení musí být umístěna na horním okraji příslušných ploch, na nichž jsou vytištěna.

Článek 3

Umístění obecného varování a informačního sdělení na stojacích sáčcích

1.   U tabáku k ručnímu balení cigaret ve stojacích sáčcích musí být obecné varování a informační sdělení umístěna na plochách na spodní části stojacího sáčku, jež budou viditelné při položení sáčku na zadní stranu („základna jednotlivého balení“), jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy.

2.   Obecné varování musí být vytištěno na ploše nad ohybem na základně jednotlivého balení a informační sdělení na ploše pod ohybem. Obecné varování a informační sdělení musí pokrývat 50 % příslušných ploch, na nichž jsou vytištěna. Tyto plochy se vypočítají na základě jejich rozměrů po zatavení okrajů.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Tabák k ručnímu balení cigaret v sáčcích vyrobených či propuštěných do volného oběhu do 20. května 2018 a označených obecným varováním a informačním sdělením v souladu s čl. 2 odst. 2 může být uváděn na trh do 20. května 2019.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. září 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Grafické znázornění přesného umístění obecného varování a informačního sdělení uvedených v článcích 2 a 3

1.   SÁČEK S PLOCHÝM DNEM (ČL. 2 ODST. 1)

Image Image

2.   SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM (ČL. 2 ODST. 1)

Image Image

3.   SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM (ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ) – (ČL. 2 ODST. 2)

Image Image

4.   STOJACÍ SÁČEK (ČLÁNEK 3)

Image Image

Top