EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/509 ze dne 18. února 2015 , kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; Implicitně zrušeno 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/509

ze dne 18. února 2015,

kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2015/9)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, článek 12.1 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu srozumitelnosti a jednotnosti a s cílem zjednodušit rámec Eurosystému pro zajištění byly povinnosti stanovené v rozhodnutích ECB/2013/6 (1) a ECB/2013/35 (2) a v článku 1 rozhodnutí ECB/2014/23 (3) zahrnuty do obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), které jsou základním právním aktem týkajícím se nástrojů a postupů měnové politiky Eurosystému.

(2)

V zájmu srozumitelnosti a jednotnosti a s cílem zjednodušit právní rámec Eurosystému byla ustanovení článku 3 rozhodnutí ECB/2014/23 začleněna do obecných zásad ECB/2012/27 (5) a ustanovení článku 4 rozhodnutí ECB/2014/23 byla začleněna do obecných zásad ECB/2014/9 (6).

(3)

Rozhodnutí ECB/2013/6 a ECB/2013/35 a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 je proto třeba zrušit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2013/6 a ECB/2013/35 a článku 1 rozhodnutí ECB/2014/23

1.   Rozhodnutí ECB/2013/6 a ECB/2013/35 se zrušují.

2.   Článek 1 rozhodnutí ECB/2014/23 se zrušuje.

3.   Odkazy na zrušená rozhodnutí uvedená v odstavci 1 a na zrušený článek uvedený v odstavci 2 se považují za odkazy na obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Článek 2

Zrušení článků 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23

1.   Články 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 se zrušují.

2.   Odkazy na zrušený článek 3 rozhodnutí ECB/2014/23 se považují za odkazy na čl. 12 odst. 5 přílohy II obecných zásad ECB/2012/27.

3.   Odkazy na zrušený článek 4 rozhodnutí ECB/2014/23 se považují za odkazy na čl. 5 odst. 2 a 3 obecných zásad ECB/2014/9.

Článek 3

Vstup v platnost

1.   Článek 1 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. května 2015.

2.   Článek 2 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. února 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ECB/2013/6 ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (Úř. věst. L 95, 5.4.2013, s. 22).

(2)  Rozhodnutí ECB/2013/35 ze dne 26. září 2013 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (Úř. věst. L 301, 12.11.2013, s. 6).

(3)  Rozhodnutí ECB/2014/23 ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 115).

(4)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).

(6)  Obecné zásady ECB/2014/9 ze dne 20. února 2014 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 56).


Top