EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 756/2014 ze dne 8. července 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/14


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 756/2014

ze dne 8. července 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi

(ECB/2014/30)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) (2) vstoupilo v platnost dnem 27. listopadu 2013 a na vykazování údajů o úrokových sazbách měnových finančních institucí se bude uplatňovat od 1. ledna 2015.

(2)

Nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) vyžaduje samostatné vykazování údajů o objemu nových obchodů spočívajících v opětovně sjednaných úvěrech, přičemž v odstavci 4 části 13 přílohy II obecných zásad ECB/2014/15 (3) se vyžaduje poskytování údajů o úrokových sazbách uplatňovaných na opětovně sjednané úvěry.

(3)

Rozsah pojmu opětovně sjednaných úvěrů podle nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) je třeba uvést do souladu s obecnými zásadami ECB/2014/15, čímž se zajistí náležité zaznamenávání opětovného sjednání smluv o úvěrech, k němuž dojde v rámci vykazovaného období, během kterého byl úvěr poskytnut, jakož i správné vykazování objemu nových obchodů spočívajících v opětovně sjednaných úvěrech v případě úvěrů, které ještě nebyly v plném rozsahu vyčerpány, tj. úvěrů čerpaných po částech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna

V oddílu VI části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) se bod 22 nahrazuje tímto:

„22.

Pro účely samostatného vykazování objemu nových obchodů spočívajících v opětovně sjednaných úvěrech poskytovaných domácnostem a nefinančním podnikům v rámci statistiky úrokových sazeb MFI zahrnují opětovně sjednané úvěry všechny nové úvěry, s výjimkou revolvingových úvěrů a přečerpání a pohledávek z kreditních karet, které byly poskytnuty, ale které v okamžiku opětovného sjednání nebyly ještě splaceny.“

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 8. července 2014.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 51).

(3)  Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (přijaté dne 4. dubna 2014 a k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu). Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Top