EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu Text s významem pro EHP

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 518/2014

ze dne 5. března 2014

o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na články 7 a 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna stanovit podrobnosti týkající se označování výrobků spojených se spotřebou energie prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které svými opatřeními zajistí, že v případě prodeje na dálku, včetně zásilkového prodeje, katalogu, telemarketingu nebo internetu, jsou potenciálním konečným uživatelům poskytnuty informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu.

(2)

V současné době je upřesněno, že v případě prodeje na dálku musí být informace na štítku uvedeny v určitém pořadí. Není však požadováno zobrazovat samotný energetický štítek nebo informační list. Tím je ovlivněna schopnost koncových uživatelů lépe se při nakupování rozhodovat, protože v případě prodeje na dálku se nemohou ani orientovat podle barevné stupnice na štítku, ani nejsou informováni o tom, která energetická třída je ve skupině výrobků nejlepší, a nemají k dispozici dodatečné informace obsažené v informačním listu.

(3)

Podíl prodeje na dálku prostřednictvím internetu na celkovém prodeji výrobků spojených se spotřebou energie stále roste. Při prodeji prostřednictvím internetu je možné zobrazit energetický štítek a informační list, aniž by se tím zvýšila administrativní zátěž. Proto by měli prodejci při prodeji prostřednictvím internetu energetický štítek a informační list zobrazovat.

(4)

Pokud jde o štítek a informační list, které mají být zveřejňovány na internetu, měli by dodavatelé u každého modelu výrobku spojeného se spotřebou energie poskytovat prodejcům elektronickou verzi štítku a informačního listu, např. zpřístupněním na internetových stránkách, ze kterých si je prodejci mohou stáhnout.

(5)

V zájmu splnění požadavků tohoto nařízení v rámci běžného obchodního cyklu by měli být dodavatelé povinni zpřístupňovat elektronický štítek a informační list pouze k novým modelům a ke zdokonaleným verzím stávajících modelů, což v praxi znamená ke všem modelům s novou identifikační značkou. Poskytování elektronického štítku a informačního listu ke stávajícím modelům by mělo být dobrovolné.

(6)

Vzhledem k tomu, že k zobrazení štítku a informačního listu vedle výrobku může být třeba více místa na obrazovce, měla by být dána rovněž možnost zobrazit je jako vnořené zobrazení.

(7)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (2), (EU) č. 1060/2010 (3), (EU) č. 1061/2010 (4), (EU) č. 1062/2010 (5), (EU) č. 626/2011 (6), (EU) č. 392/2012 (7), (EU) č. 874/2012 (8), (EU) č. 665/2013 (9), (EU) č. 811/2013 (10) a (EU) č. 812/2013 (11) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze I. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely myček nádobí pro domácnost;“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely myček nádobí pro domácnost.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

myčky nádobí pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy VIII;“.

3)

Doplňuje se nová příloha VIII v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model chladicího spotřebiče pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely chladicích spotřebičů pro domácnost;“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model chladicího spotřebiče pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze III. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely chladicích spotřebičů pro domácnost.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

chladicí spotřebiče pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou V. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy X;“.

3)

Doplňuje se nová příloha X v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model pračky pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze I. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely praček pro domácnost;“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model pračky pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely praček pro domácnost.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pračky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy VIII;“.

3)

Doplňuje se nová příloha VIII v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model televizního přijímače uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze V. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely televizních přijímačů;“;

b)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model televizního přijímače uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze III. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely televizních přijímačů.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

televizní přijímače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou VI. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy IX;“.

3)

Doplňuje se nová příloha IX v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno h), které zní:

„h)

pro každý model klimatizátoru vzduchu uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III a dodržující třídy energetické účinnosti stanovené v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely klimatizátorů vzduchu;“;

b)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

pro každý model klimatizátoru vzduchu uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze IV. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely klimatizátorů vzduchu.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

klimatizátory vzduchu nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, jsou uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohami IV a VI. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. h) a i) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy IX;“.

3)

Doplňuje se nová příloha IX v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 6

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze I. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely bubnových sušiček pro domácnost;“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely bubnových sušiček pro domácnost.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

bubnové sušičky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, se uvádějí na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV tohoto nařízení. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy VIII;“.

3)

Doplňuje se nová příloha VIII v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

Článek 7

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model svítidla uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1 přílohy I. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely svítidel;“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

pro každý model svítidla uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2 přílohy I. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely svítidel.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

všechny modely nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. f) jsou k dispozici elektronické štítky, použijí se ustanovení přílohy VIII.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

ke všem modelům nabízeným k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím internetu, k nimž jsou v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. e) k dispozici elektronické štítky, je doložen štítek podle přílohy VIII.“

3)

Doplňuje se nová příloha VIII v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 8

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model vysavače uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely vysavačů;“;

b)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model vysavače uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze III. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely vysavačů.“

2)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

vysavače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, se uvádějí na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou V tohoto nařízení. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. f) a g) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy VIII;“.

3)

Doplňuje se nová příloha VIII v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

Článek 9

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.1 přílohy III podle tříd energetické účinnosti sezónního vytápění uvedených v bodě 1 přílohy II;“;

b)

v odstavci 1 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno g):

„g)

pro každý model ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 1 přílohy IV, přičemž v případě modelů ohřívačů s tepelným čerpadlem pro vytápění vnitřních prostorů musí být prodejcům k dispozici informační list výrobku alespoň pro tepelný generátor.“;

„c)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

Od 26. září 2019 pro každý model ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů musí být prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.2 přílohy III podle tříd energetické účinnosti sezónního vytápění uvedené v bodě 1 přílohy II.“;

d)

v odstavci 2 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model kombinovaného ohřívače je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2.1 přílohy III podle tříd energetické účinnosti sezónního vytápění a energetické účinnosti při ohřevu vody uvedených v bodě 1 a 2 přílohy II;“;

e)

v odstavci 2 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 2 přílohy IV, přičemž pro modely kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem musí být prodejcům k dispozici alespoň informační list výrobku pro tepelný generátor.“;

f)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Od 26. září 2019 pro každý model kombinovaného ohřívače musí být prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2.2 přílohy III podle tříd energetické účinnosti sezónního vytápění a energetické účinnosti při ohřevu vody uvedených v bodě 1 a 2 přílohy II.“;

g)

v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 3 přílohy IV je k dispozici prodejcům pro každý model s regulací teploty.“;

h)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 4 přílohy IV je prodejcům k dispozici pro každý solárního zařízení.“;

i)

v odstavci 5 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model tvořený soupravou sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 3 přílohy III podle tříd energetické účinnosti sezónního vytápění uvedených v bodě 1 v příloze II;“;

j)

v odstavci 5 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model tvořený soupravou sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení je prodejcům k dispozici informační list výrobku podle bodu 5 přílohy IV.“;

k)

v odstavci 6 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 4 přílohy III odpovídající třídám energetické účinnosti sezónního vytápění a energetické účinnosti při ohřevu vody uvedeným v bodě 1 a 2 přílohy II;“;

l)

v odstavci 6 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model tvořený soupravou sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního elektronického zařízení je prodejcům k dispozici informační list výrobku podle bodu 6 přílohy IV.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

ohřívače vnitřních prostorů nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s bodem 1 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení přílohy IX.“

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

kombinované ohřívače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s bodem 2 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení přílohy IX.“;

c)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 3 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení v příloze IX;“;

d)

v odstavci 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 4 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení v příloze IX;“.

3)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

4)

Doplňuje se nová příloha IX v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

Článek 10

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model ohřívače vody je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.1 přílohy III odpovídající třídám energetické účinnosti při ohřevu vody uvedeným v bodě 1 přílohy II;“;

b)

v odstavci 1 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno g):

„g)

pro každý model ohřívače vody je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 1 přílohy IV, přičemž u modelů ohřívačů s tepelným čerpadlem musí být prodejcům k dispozici informační list výrobku alespoň pro tepelný generátor;“;

c)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Od 26. září 2017 musí být pro každý model ohřívače vody prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.2 přílohy III odpovídající třídám energetické účinnosti při ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II.“;

d)

v odstavci 2 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno f):

„f)

pro každý model zásobníku teplé vody je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2 přílohy II odpovídající třídám energetické účinnosti při ohřevu vody uvedeným v bodě 2.1 přílohy III;“;

e)

v odstavci 2 se do prvního pododstavce doplňuje nové písmeno g):

„g)

pro každý model zásobníku teplé vody je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 2 přílohy IV;“;

f)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Od 26. září 2017 musí být pro každý model zásobníku teplé vody prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2.2 přílohy III odpovídající třídám energetické účinnosti při ohřevu vody uvedeným v bodě 2 přílohy II.“;

g)

v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

pro každý model solárního zařízení je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 3 přílohy IV.“;

h)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

pro každý model tvořený ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů, regulátorem teploty a solárním zařízením je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 3 přílohy III podle tříd energetické účinnosti ohřevu vody uvedených v bodě 1 přílohy II;“;

i)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

pro každý model tvořený ohřívačem vody a solárním elektronickým zařízením je prodejcům k dispozici informační list výrobku podle bodu 4 přílohy IV.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

ohřívače vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou bodem 1 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení přílohy X;“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zásobníky teplé vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu bodem 2 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy byla nabídka podána prostřednictvím internetu, a v takovém případě se použije ustanovení přílohy X;“;

c)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

soupravy sestávající ohřívače vody a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 3 přílohy VI, s výjimkou případů, kdy jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu, a v tom případě se použijí ustanovení v příloze X;“.

3)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení.

4)

Doplňuje se nová příloha X v souladu s přílohou X tohoto nařízení.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (Úř. věst. L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (Úř. věst. L 192, 13.7.2013, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 83).


PŘÍLOHA I

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

Doplňuje se nová příloha VIII, která zní:

„PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v bodu 2 přílohy I. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA II

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Doplňuje se nová příloha X, která zní:

„PŘÍLOHA X

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v bodu 3 přílohy II. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA III

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

Doplňuje se nová příloha VIII, která zní:

„PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v bodu 2 přílohy I. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA IV

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

Doplňuje se nová příloha IX, která zní:

„PŘÍLOHA IX

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu a v souladu s časovým plánem stanoveným v čl. 3 odst. 3 zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v bodu 5 přílohy V. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a dále

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA V

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

Doplňuje se nová příloha IX, která zní:

„PŘÍLOHA IX

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu a v souladu s časovým plánem stanoveným v čl. 3 odst. 1 písm. h) zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 4 až 6. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. i). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA VI

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Doplňuje se nová příloha VIII, která zní:

„PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v bodě 4 v příloze I. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list produktu poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list produktu zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA VII

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012

Doplňuje se nová příloha VIII, která zní:

„PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 4 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. f) nebo čl. 3 odst. 2 písm. e). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze I. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.“


PŘÍLOHA VIII

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 655/2013

Doplňuje se nová příloha VII, která zní:

„PŘÍLOHA VII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu a v souladu s časovým plánem daným v čl. 3 odst. 2 se v blízkosti ceny produktu zobrazí štítek dodaný výrobcem v souladu s v čl. 3 odst. 1 písm. f). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v bodě 3 přílohy II. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena."

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA IX

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013

a)

V příloze VI se název nahrazuje tímto:

„Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek jinde než na internetu“

b)

Doplňuje se nová příloha IX, která zní:

„PŘÍLOHA IX

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu a v souladu s časovým plánem daným v článku 3 se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí štítek dodaný výrobcem v souladu s článkem 3, u sestav případně pečlivě vyplněný podle štítku a produktového listu dodaného výrobcem v souladu s článkem 3. Pokud se zobrazí produkt i sestava, ale cena je uvedena jen pro sestavu, zobrazí se jen štítek náležející k soupravě. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku nebo sestavy na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku nebo sestavy zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku nebo sestavy uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena."

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3. Velikost musí být taková, aby byl informační list produktu zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


PŘÍLOHA X

Změny příloh nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013

a)

V příloze VI se název nahrazuje tímto:

„Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek jinde než na internetu“

b)

Doplňuje se nová příloha X, která zní:

„PŘÍLOHA X

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1)

Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a)

‚zobrazovacím mechanismem‘ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b)

‚vnořeným zobrazením‘ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c)

‚dotykovým displejem‘ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu ‚slate‘ nebo chytrého telefonu;

d)

‚alternativním textem‘ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2)

Pomocí zobrazovacího mechanismu a v souladu s časovým plánem daným v článku 3 se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí štítek dodaný výrobcem v souladu s článkem 3, u sestav případně pečlivě vyplněný podle štítku a produktového listu dodaného výrobcem v souladu s článkem 3. Pokud se zobrazí produkt i sestava, ale cena je uvedena jen pro sestavu, zobrazí se jen štítek náležející k soupravě. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3)

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku nebo sestavy na štítku;

b)

v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c)

obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

Image

4)

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku nebo sestavy zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku nebo sestavy uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena."

5)

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3. Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“


Top