EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0497

Nařízení Komise (EU) č. 497/2014 ze dne 14. května 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla Text s významem pro EHP

OJ L 143, 15.5.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/497/oj

15.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 497/2014

ze dne 14. května 2014,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Tyto seznamy mohou být aktualizovány v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

V květnu 2010 byla předložena žádost o povolení použití advantamu jako sladidla v několika kategoriích potravin. Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Použití advantamu jako velmi intenzivního sladidla u různých potravin a potravinářských výrobků je z technologického hlediska významné, jelikož advantam nahrazuje cukry s obsahem energie (sacharózu, glukózu, fruktózu atd.), a tím umožňuje snížit energetickou hodnotu těchto potravin. Možnost přidávat advantam jako sladidlo do kategorií potravin, u nichž je v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008 schváleno použití velmi intenzivních sladidel, poskytne výrobcům větší flexibilitu při vývoji potravin, které budou mít snížený obsah energie a podobný chuťový profil jako jejich ekvivalenty s nesníženým obsahem energie. Vlastnosti advantamu jako aromatu a sladidla spolu s dobrou stabilitou činí z advantamu alternativu k již schváleným velmi intenzivním sladidlům, která spotřebitelům a potravinářskému průmyslu umožňuje zvolit si z většího množství sladidel, a tím snížit příjem každého jednotlivého sladidla.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil bezpečnost advantamu při jeho použití jako potravinářské přídatné látky a své stanovisko vydal dne 31. července 2013 (4). Úřad stanovil přijatelný denní příjem (ADI) pro advantam na 5 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Konzervativní odhady expozice velkému množství advantamu u dospělých a dětí se pohybovaly pod hodnotou ADI pro navrhovaná používaná množství. Poté, co úřad posoudil všechny údaje o stabilitě, produktech rozkladu, toxikologii a expozici, dospěl k závěru, že advantam nepředstavuje při navrhovaném použití jako sladidlo a navrhovaném používaném množství bezpečnostní riziko.

(7)

Proto je vhodné povolit použití advantamu jako sladidla u kategorií potravin specifikovaných v příloze I tohoto nařízení a přiřadit této potravinářské přídatné látce číslo E 969.

(8)

Specifikace advantamu by měly být zahrnuty v nařízení (EU) č. 231/2012, až bude tato látka poprvé zahrnuta do seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(9)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(7):3301.


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V části B tabulce 2 „Náhradní sladidla“ se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 968 doplňuje nová položka Erythritol:

„E 969

Advantam“

2)

V části E se v příslušných kategoriích potravin vkládají v číselném pořadí položky pro E 969, které znějí:

ČÁST E: POVOLENÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A PODMÍNKY JEJICH POUŽITÍ V KATEGORIÍCH POTRAVIN

Kategorie (číslo)

Číslo označení E

Název

Maximální množství (mg/kg nebo mg/l)

Poznámky

Omezení/výjimky

01.4

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

 

E 969

Advantam

10

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

03

Zmrzliny

 

E 969

Advantam

10

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

04.2.2

Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu

 

E 969

Advantam

3

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

04.2.3

Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích

 

E 969

Advantam

10

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

 

E 969

Advantam

10

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie

04.2.5.1

Výběrový džem (Extra) a výběrový rosol (Extra) ve smyslu směrnice 2001/113/ES

 

E 969

Advantam

10

 

pouze džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

04.2.5.2

Džemy, rosoly a marmelády a slazený kaštanový krém ve smyslu směrnice 2001/113/ES

 

E 969

Advantam

10

 

pouze džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie

04.2.5.3

Ostatní obdobné ovocné nebo zeleninové pomazánky

 

E 969

Advantam

10

 

pouze pomazánky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

05.1

Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES

 

E 969

Advantam

20

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

05.2

Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu

 

E 969

Advantam

20

 

pouze cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

10

 

pouze pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

20

 

pouze cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

10

 

pouze cukrovinky bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

60

 

pouze mikrocukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

20

 

pouze pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru

05.3

Žvýkačky

 

E 969

Advantam

200

 

pouze s přidaným cukrem nebo polyalkoholy, jako látka zvýrazňující chuť a vůni

 

E 969

Advantam

400

 

pouze bez přidaného cukru

05.4

Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie 4.2.4

 

E 969

Advantam

20

 

pouze cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

10

 

pouze cukrovinky bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

20

 

pouze cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 969

Advantam

4

 

pouze omáčky

06.3

Snídaňové cereálie

 

E 969

Advantam

10

 

pouze snídaňové cereálie s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a s obsahem otrub nejméně 20 %, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

07.2

Jemné pečivo

 

E 969

Advantam

10

 

pouze essoblaten – jedlé papírové obaly

 

E 969

Advantam

17

 

pouze jemné pečivo určené ke zvláštní výživě

09.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

 

E 969

Advantam

3

 

pouze sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů

11.4.1

Stolní sladidla v tekuté formě

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

11.4.2

Stolní sladidla ve formě prášku

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

11.4.3

Stolní sladidla v tabletách

 

E 969

Advantam

quantum satis

 

 

12.4

Hořčice

 

E 969

Advantam

4

 

 

12.5

Polévky a vývary

 

E 969

Advantam

2

 

pouze polévky se sníženým obsahem energie

12.6

Omáčky

 

E 969

Advantam

4

 

 

12.7

Saláty a lahůdkové pomazánky

 

E 969

Advantam

4

 

pouze Feinkostsalat

13.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely podle směrnice 1999/21/ES (kromě výrobků spadajících do kategorie potravin 13.1.5)

 

E 969

Advantam

10

 

 

13.3

Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu (celý objem nebo část celodenní stravy)

 

E 969

Advantam

8

 

 

14.1.3

Ovocné nektary ve smyslu směrnice Rady 2001/112/ES a zeleninové nektary a podobné výrobky

 

E 969

Advantam

6

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

14.1.4

Ochucené nápoje

 

E 969

Advantam

6

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

14.2.1

Pivo a sladové nápoje

 

E 969

Advantam

6

 

pouze nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (obj.); pivo „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (obsah původní mladiny menší než 6 %) kromě piva „Obergäriges Einfachbier“; piva s titrační kyselostí nejméně 30 miliekvivalentů, vyjádřeno jako NaOH; tmavá piva typu „oud bruin“

 

E 969

Advantam

0,5

 

pouze pivo se sníženým obsahem energie

14.2.3

Cider a perry

 

E 969

Advantam

6

 

 

14.2.8

Ostatní alkoholické nápoje včetně destilátů s obsahem alkoholu do 15 % a směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými

 

E 969

Advantam

6

 

 

15.1

Bramborové, obilné, moučné nebo škrobové snacky

 

E 969

Advantam

5

 

 

15.2

Zpracované ořechy

 

E 969

Advantam

5

 

 

16.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

 

E 969

Advantam

10

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

17.1

Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem

 

E 969

Advantam

20

 

 

17.2

Doplňky stravy dodávané v tekuté podobě

 

E 969

Advantam

6

 

 

17.3

Doplňky stravy dodávané ve formě sirupu nebo určené ke žvýkání

 

E 969

Advantam

55

 

 


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 968 vkládá nová položka, která zní:

„E 969 ADVANTAM

Synonyma

 

Definice

Advantam (ANS9801) se vyrábí chemickou syntézou postupem, který má tři fáze. Nejprve se vyrobí základní meziprodukt, 3-hydroxy-4-methoxycinnamaldehyd (HMCA), následuje hydrogenace za účelem tvorby 3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl) propionaldehydu (HMPA). V poslední fázi se methanolový roztok HMPA (filtrát) spojí s aspartamem, aby vznikl imin, který selektivní hydrogenací vytvoří advantam. Roztok se nechá krystalizovat a surové krystaly se omyjí. Produkt se nechá opět krystalizovat a krystaly se oddělí, omyjí a usuší.

Číslo CAS

714229-20-6

Chemický název

N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl) propyl]-α-aspartyl]-L-fenylalanin 1-methylester, monohydrát (IUPAC);

L-fenylalanin, N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)propyl]-L-alfa-aspartyl-, 2-methylester, monohydrát (CA)

Molekulární vzorec

C24H30N2O7·H2O

Molekulová hmotnost

476,52 g/mol (monohydrát)

Obsah

Nejméně 97,0 % a nejvýše 102,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý až žlutý prášek

Identifikace

 

Bod tání

101,5 °C

Čistota

 

N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)propyl-α-aspartyl]-L-fenylalanin (ANS9801 – kyselina)

Ne více než 1,0 %

Ostatní příbuzné látky celkem

Ne více než 1,5 %

Zbytková rozpouštědla

Isopropyl-acetát: Ne více než 2 000 mg/kg

Methyl-acetát: Ne více než 500 mg/kg

Metanol: Ne více než 500 mg/kg

2-propanol: Ne více než 500 mg/kg

Obsah vody

Ne více než 5,0 % (Karl-Fischerova metoda)

Zbytek po vyžíhání

Ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 2 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Palladium

Ne více než 5,3 mg/kg

Platina

Ne více než 1,7 mg/kg“


Top