EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0124

Nařízení Rady (EU) č. 124/2014 ze dne 10. února 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

OJ L 40, 11.2.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/124/oj

11.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/8


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 124/2014

ze dne 10. února 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 (2) provádí většinu opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP.

(2)

Dne 10. února 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/74/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(3)

V nařízení EU) č. 36/2012 by měla být stanovena další výjimka ze zmrazení majetku s cílem uvolnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje syrských státních subjektů nebo Syrské centrální banky na platby jménem Syrské arabské republiky ve prospěch Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) za činnosti vykonané v rámci ověřovací mise OPCW a za likvidaci syrských chemických zbraní.

(4)

Toto opatření spadá do působnosti Smlouvy, a k jeho provedení je tedy nezbytná regulativní činnost na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 16 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„i)

určeny výlučně pro platby syrských státních subjektů nebo Syrské centrální banky uvedených v přílohách II a IIa jménem Syrské arabské republiky ve prospěch OPCW za činnosti vykonané v rámci ověřovací mise OPCW a za likvidaci syrských chemických zbraní, včetně zejména plateb ve prospěch zvláštního svěřeneckého fondu OPCW na činnosti související s úplným zničením syrských chemických zbraní mimo území Syrské arabské republiky.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top