EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 78/2014 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o některé obiloviny vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a potraviny s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 78/2014

ze dne 22. listopadu 2013,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o některé obiloviny vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a potraviny s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost. Na seznamu v bodě 1 přílohy II jsou uvedeny mj. „kamut“ a „špalda“. „Kamut“ je však registrovaná obchodní značka určitého druhu pšenice, známého jako „pšenice khorasan“, a špalda je také druhem pšenice. „Pšenice khorasan“ a „špalda“ by proto měly být v bodě 1 této přílohy uvedeny jako druhy pšenice.

(2)

Příloha III nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví seznam potravin, jejichž označení musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů. Bod 5.1 této přílohy stanoví, že označení potravin nebo složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů musí mimo jiné obsahovat údaj, že potravina je určena výhradně pro osoby, které si přejí snížit hladinu cholesterolu v krvi.

(3)

Uvedený údaj, v kombinaci se zdravotními tvrzeními schválenými pro tyto potraviny nebo složky potravin, by případně mohl vést spotřebitele, kteří si nemusí regulovat hladinu cholesterolu v krvi, k tomu, aby výrobek používali, a měl by proto být změněn. Změna by měla odrážet znění údaje, které je v současné době stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (2). Uvedené nařízení bude s účinkem ode dne 13. prosince 2014 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) č. 1169/2011.

(4)

Nařízení (EU) č. 1169/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 1 přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 se úvodní slova nahrazují tímto:

„1.

Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:“

Článek 2

Ve druhém sloupci pododdílu 5.1 přílohy III nařízení (EU) č. 1169/2011 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

údaj, že výrobek není určen pro osoby, které si nemusí regulovat hladinu cholesterolu v krvi;“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 44).


Top