Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze dne 10. října 2014 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích Text s významem pro EHP

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/22


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2014/109/EU

ze dne 10. října 2014,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 směrnice 2014/40/EU stanoví, že na každém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení musí být uvedena kombinovaná zdravotní varování, ledaže jsou uvedené výrobky od uvedené povinnosti osvobozeny v souladu s článkem 11. Tato kombinovaná zdravotní varování mají obsahovat mimo jiné jedno textových varování uvedených v příloze I a odpovídající barevnou fotografii uvedenou v knihovně obrazových varování v příloze II uvedené směrnice.

(2)

Směrnicí 2014/40/EU je také Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem vytvoření a přizpůsobení knihovny obrazových varování v příloze II s ohledem na vědecký a tržní vývoj.

(3)

Příloha II směrnice 2014/40/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2014/40/EU se nahrazuje v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. května 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 20. května 2016.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Knihovna obrazových varování (kombinovaná zdravotní varování)

(podle čl. 10 odst. 1)

Soubor 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Soubor 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Soubor 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top