EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0191

(2014/191/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2014 , kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2014) 2008)

OJ L 104, 8.4.2014, p. 43–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/191/oj

8.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. dubna 2014,

kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

(oznámeno pod číslem C(2014) 2008)

(pouze anglické, dánské, finské, francouzské, italské, německé, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2014/191/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1258/1999 a článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.

(3)

Podle nařízení (ES) č. 1258/1999 a nařízení (ES) č. 1290/2005 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje pravidla Evropské unie.

(4)

Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF a v rámci EZFRV.

(5)

Je třeba uvést částky, které nejsou uznány k financování v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF a v rámci EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.

(6)

U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v rámci souhrnné zprávy vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s pravidly Evropské unie.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které může Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora ve věcech projednávaných ke dni 1. prosince 2013 a týkajících se záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výdaje schválených platebních agentur členských států, které byly vykázány v rámci záruční sekce EZOZF, v rámci EZZF nebo v rámci EZFRV a které jsou uvedeny v příloze, jsou vyloučeny z financování Evropskou unií, neboť nejsou v souladu s pravidly Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Finské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 4. dubna 2014.

Za Komisi

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

ČS

Opatření

Rozpočtový rok

Odůvodnění

Typ

%

Měna

Částka

Odpočty

Finanční dopad

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA: 6701

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2008

Závažné nedostatky při kontrole několika kritérií pro uznání a nedostatky při správních kontrolách a kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2008

Nezpůsobilé náklady na prostředky na biologickou ochranu rostlin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2008

Nezpůsobilá organizace producentů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2009

Závažné nedostatky při kontrole několika kritérií pro uznání a nedostatky při správních kontrolách a kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2009

Nezpůsobilá organizace producentů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2009

Nezpůsobilé náklady na prostředky na biologickou ochranu rostlin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2010

Závažné nedostatky při kontrole několika kritérií pro uznání a nedostatky při správních kontrolách a kontrolách na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2010

Nezpůsobilá organizace producentů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Ovoce a zelenina – Operační programy

2010

Nezpůsobilé náklady na prostředky na biologickou ochranu rostlin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Podmíněnost

2009

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Podmíněnost

2010

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Podmíněnost

2010

Nesprávný výpočet sankcí, rok žádosti 2009

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Podmíněnost

2011

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Podmíněnost

2011

Nesprávný výpočet sankcí, rok žádosti 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

CELKEM DK

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Nesrovnalosti

2007

Náhrada kvůli nesprávnému použití pravidla 50/50 ve 4 případech

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Nesrovnalosti

2007

Neoznámené úroky v tabulce přílohy III za rozpočtový rok 2006

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Nesrovnalosti

2008

Neoznámené úroky v tabulce přílohy III za rozpočtový rok 2007

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Nesrovnalosti

2011

Nedodržení čl. 32 odst. 8 písm. a) nařízení č. 1290/2005

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Nesrovnalosti

2011

Nedodržení čl. 32 odst. 4 písm. a) nařízení č. 1290/2005

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Nesrovnalosti

2011

Nesprávné datum prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem v tabulce přílohy III (případ 02220090118)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Nesrovnalosti

2011

Nedbalost při vymáhání dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

CELKEM ES

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Podmíněnost

2007

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Podmíněnost

2007

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Podmíněnost

2007

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Podmíněnost

2007

Použití 0 % sankce, rok žádosti 2006

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Podmíněnost

2010

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Podmíněnost

2010

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Podmíněnost

2010

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

CELKEM FI

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Ovoce a zelenina – Operační programy

2007

Různé nezpůsobilé platby podpory

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Ovoce a zelenina – Operační programy

2008

Různé nezpůsobilé platby podpory

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Ovoce a zelenina – Operační programy

2009

Různé nezpůsobilé platby podpory

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Ovoce a zelenina – Operační programy

2010

Různé nezpůsobilé platby podpory

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Ovoce a zelenina – Operační programy

2011

Různé nezpůsobilé platby podpory

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Nároky

2007

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Nároky

2007

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Nároky

2008

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Nároky

2008

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Nároky

2009

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Nároky

2009

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Nároky

2010

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Nároky

2010

Neoprávněné přidělení vnitrostátní rezervy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Podmíněnost

2009

Náhrada za opravu podle rozhodnutí 43 v návaznosti na audit XC/2009/003/FR

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Podmíněnost

2010

Náhrada za opravu podle rozhodnutí 43 v návaznosti na audit XC/2009/003/FR

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

CELKEM FR

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Ovoce a zelenina – Operační programy

2006

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Ovoce a zelenina – Operační programy

2007

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Ovoce a zelenina – Operační programy

2008

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

Zpětná získání

2009

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

Zpětná získání

2010

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

Zpětná získání

2011

Chyby v účetnictví/evidenci

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009

2011

Neuplatnění snížení/vyloučení a neoprávněné platby za neidentifikovaná zvířata

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Podmíněnost

2008

Neúčinná kontrola povinného požadavku na hospodaření 8a, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Podmíněnost

2008

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2007

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Podmíněnost

2009

Neúčinná kontrola povinného požadavku na hospodaření 8a, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Podmíněnost

2009

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2008

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Podmíněnost

2010

Neúčinná kontrola povinného požadavku na hospodaření 8a, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Podmíněnost

2010

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2009

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Podmíněnost

2010

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Podmíněnost

2010

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

CELKEM GB

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Ovoce a zelenina – zpracování broskví a hrušek

2008

Nedostatečné fyzické kontroly 5 % ploch a neúplné informace o produktech prodaných na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou v evidenci organizace producentů

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

CELKEM GR

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení č. 1782/2003 – pouze ovce a skot

2007

Nedostatečná kvalita a nevhodné načasování kontrol na místě, nedostatky při kontrole způsobilosti zvířat, která jsou předmětem žádosti, nesprávné uplatňování sankcí pro skot

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Nároky

2007

Nesprávné uplatňování nařízení, pokud jde o přiznání zvláštních nároků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení č. 1782/2003 – pouze ovce a skot

2008

Nedostatečná kvalita a nevhodné načasování kontrol na místě, nedostatky při kontrole způsobilosti zvířat, která jsou předmětem žádosti, nesprávné uplatňování sankcí pro skot

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Nároky

2008

Nesprávné uplatňování nařízení, pokud jde o přiznání zvláštních nároků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení č. 1782/2003 – pouze ovce a skot

2009

Nedostatečná kvalita a nevhodné načasování kontrol na místě, nedostatky při kontrole způsobilosti zvířat, která jsou předmětem žádosti, nesprávné uplatňování sankcí pro skot

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Nároky

2009

Nesprávné uplatňování nařízení, pokud jde o přiznání zvláštních nároků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Nároky

2010

Nesprávné uplatňování nařízení, pokud jde o přiznání zvláštních nároků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Schválení platební agentury

2010

Nedostatky v akreditačních kritériích pro EZZF (dlužníci)

PAUŠÁLNÍ

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Schválení platební agentury

2010

Nedostatky v akreditačních kritériích pro EZZF

PAUŠÁLNÍ

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Schválení účetní závěrky – schválení pravidla 50/50

2006

Náhrada na základě rozhodnutí Soudního dvora ve věci T-267/07

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

CELKEM IT

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Vývozní náhrady – produkty neuvedené v příloze I

2009

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Vývozní náhrady – ostatní

2009

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Vývozní náhrady – cukr a isoglukóza

2009

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Vývozní náhrady – produkty neuvedené v příloze I

2010

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Vývozní náhrady – ostatní

2010

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Vývozní náhrady – cukr a isoglukóza

2010

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Vývozní náhrady – produkty neuvedené v příloze I

2011

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Vývozní náhrady – ostatní

2011

Nedostatky v kvalitě fyzických kontrol a v protokolech o kontrolách, neprovádění kontrol celních závěr a kontrol záměny

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Ostatní přímá podpora – ovce a kozy

2007

Neuspokojivá kvalita kontrol na místě u roků žádostí 2006, 2007 a 2008, opožděné zahájení kontrol na místě u roků žádostí 2007 a 2008, platby za neidentifikovaná zvířata u roků žádostí 2006 a 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Ostatní přímá podpora – ovce a kozy

2008

Neuspokojivá kvalita kontrol na místě u roků žádostí 2006, 2007 a 2008, opožděné zahájení kontrol na místě u roků žádostí 2007 a 2008, platby za neidentifikovaná zvířata u roků žádostí 2006 a 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Ostatní přímá podpora – ovce a kozy

2009

Neuspokojivá kvalita kontrol na místě u roků žádostí 2006, 2007 a 2008, opožděné zahájení kontrol na místě u roků žádostí 2007 a 2008, platby za neidentifikovaná zvířata u roků žádostí 2006 a 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Ostatní přímá podpora – ovce a kozy

2010

Neuspokojivá kvalita kontrol na místě u roků žádostí 2006, 2007 a 2008, opožděné zahájení kontrol na místě u roků žádostí 2007 a 2008, platby za neidentifikovaná zvířata u roků žádostí 2006 a 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Ostatní přímá podpora – ovce a kozy

2011

Neuspokojivá kvalita kontrol na místě u roků žádostí 2006, 2007 a 2008, opožděné zahájení kontrol na místě u roků žádostí 2007 a 2008, platby za neidentifikovaná zvířata u roků žádostí 2006 a 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Podmíněnost

2007

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, zemědělci bez zvířat, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Podmíněnost

2007

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11, neúčinné kontroly požadavků 6–8 a 16–18 a mírný systém sankcí, zemědělci se zvířaty, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Podmíněnost

2008

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, zemědělci bez zvířat, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Podmíněnost

2008

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11, neúčinné kontroly požadavků 6–8 a 16–18 a mírný systém sankcí, zemědělci se zvířaty, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Podmíněnost

2009

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Podmíněnost

2010

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

CELKEM PT

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Podmíněnost

2008

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Podmíněnost

2009

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Podmíněnost

2009

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Podmíněnost

2010

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Podmíněnost

2010

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Podmíněnost

2010

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Podmíněnost

2010

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Podmíněnost

2010

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Podmíněnost

2011

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Podmíněnost

2011

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Podmíněnost

2011

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

CELKEM RO

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Podmíněnost

2006

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2005

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Podmíněnost

2007

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2005

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Podmíněnost

2007

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2005

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2005

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, chybí 4 požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2006

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Podmíněnost

2012

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Podmíněnost

2012

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

CELKEM SI

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

CELKEM SI

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

CELKEM POLOŽKA 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

CELKEM POLOŽKA 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA: 6711

DE

Rozvoj venkova EZFRV Osy 1+3 – Opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2008

Nedostatky při výběru projektů

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Rozvoj venkova EZFRV Osy 1+3 – Opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2009

Nedostatky při výběru projektů

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Rozvoj venkova EZFRV Osy 1+3 – Opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2010

Nedostatky při výběru projektů

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Rozvoj venkova EZFRV Osy 1+3 – Opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Nedostatky při výběru projektů

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

CELKEM DE

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Podmíněnost

2009

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Podmíněnost

2010

Chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Podmíněnost

2010

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Podmíněnost

2010

Nesprávný výpočet sankcí, rok žádosti 2009

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Podmíněnost

2011

Chybí 6 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Podmíněnost

2011

Chybí kontrola minimálních požadavků na přípravky na ochranu rostlin, rok žádosti 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

CELKEM DK

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Podmíněnost

2007

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Podmíněnost

2008

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Podmíněnost

2009

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Podmíněnost

2010

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Podmíněnost

2010

Chybí 1 požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, mírný systém sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

CELKEM FI

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2007

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2008

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2009

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2010

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

EXTRAPOLOVANÁ

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2010

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Rozvoj venkova EZFRV Osa 1 – Opatření s paušální podporou (2007–2013)

2011

Nedostatečná kontrola realizace fází a cílů podnikatelského plánu

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

CELKEM FR

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Podmíněnost

2007

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Podmíněnost

2008

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Podmíněnost

2008

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Podmíněnost

2009

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Podmíněnost

2009

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Podmíněnost

2009

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Podmíněnost

2010

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Podmíněnost

2010

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Podmíněnost

2010

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Podmíněnost

2011

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Podmíněnost

2011

Neuplatnění nebo nesprávné uplatnění regulatorních sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Podmíněnost

2009

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Podmíněnost

2010

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Podmíněnost

2010

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Podmíněnost

2011

Neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření 2, 4 a 8, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí za povinné požadavky na hospodaření 7 a 8, žádná následná opatření při nezávažném nedodržení pravidel, neúčinná kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Rozvoj venkova EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2010

Chybí alternativní metody kontroly k vizuální kontrole

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Rozvoj venkova EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2010

Nesrovnalosti zjištěné po zpětných kontrolách

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Rozvoj venkova EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Chybí alternativní metody kontroly k vizuální kontrole

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Rozvoj venkova EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Nedostatečná následná opatření v případech nepředložení žádostí o platby u přírodního znevýhodnění

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Rozvoj venkova EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Nesrovnalosti zjištěné po zpětných kontrolách

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

CELKEM GB

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Schválení platební agentury

2010

Nedostatky v akreditačních kritériích pro EZFRV

PAUŠÁLNÍ

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Schválení platební agentury

2010

Nedostatky v akreditačních kritériích pro EZFRV (dlužníci)

PAUŠÁLNÍ

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

CELKEM IT

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Podmíněnost

2008

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Podmíněnost

2008

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, zemědělci bez zvířat, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Podmíněnost

2008

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11, neúčinné kontroly požadavků 6–8 a 16–18 a mírný systém sankcí, zemědělci se zvířaty, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Podmíněnost

2009

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Podmíněnost

2010

Několik požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav nebylo definováno, nedostatek kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 5 a 11 a mírný systém sankcí, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

CELKEM PT

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Podmíněnost

2009

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Podmíněnost

2009

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Podmíněnost

2009

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Podmíněnost

2010

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Podmíněnost

2010

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Podmíněnost

2010

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Podmíněnost

2011

Kontroly provedeny částečně a výběr pozemků do vzorku není založen na riziku, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Podmíněnost

2011

Požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav nedefinovány a nekontrolovány, kritéria pro hodnocení nedefinována, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

CELKEM RO

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Podmíněnost

2008

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Podmíněnost

2009

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2007

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Podmíněnost

2010

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Podmíněnost

2011

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Podmíněnost

2012

Mírný systém sankcí, nedostatečná kontrola 5 požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

CELKEM SI

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

CELKEM POLOŽKA 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57


Top