EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/32 ze dne 29. prosince 2014 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/17


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/32

ze dne 29. prosince 2014

o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38)

(přepracované znění)

(ECB/2014/62)

Rada guvernérů Evropské centrální banky,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) stanoví, že výjimky ze statistické zpravodajské povinnosti lze udělit investičním fondům, na něž se vztahují vnitrostátní účetní pravidla, která umožňují méně časté oceňování aktiv než čtvrtletní. Uvedené ustanovení dále stanoví, že o kategoriích investičních fondů, jimž mohou národní centrální banky podle svého uvážení udělit výjimky, rozhodne Rada guvernérů.

(2)

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ECB/2009/4 (2) je třeba podstatně změnit, mělo by být v zájmu srozumitelnosti přepracováno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výjimky

Kategorie investičních fondů, jimž mohou národní centrální banky podle svého uvážení udělit výjimky v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí. Rada guvernérů přezkoumá tyto kategorie nejméně jednou za tři roky.

Článek 2

Zrušení

1.   Rozhodnutí ECB/2009/4 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 3

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. prosince 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Rozhodnutí ECB/2009/4 ze dne 6. března 2009 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (ES) č. 958/2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) (Úř. věst. L 72, 18.3.2009, s. 21).


PŘÍLOHA

KATEGORIE INVESTIČNÍCH FONDŮ, KTERÝM LZE UDĚLIT VÝJIMKY PODLE ČL. 8 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Členský stát

Název kategorie investičních fondů

Právní akt týkající se dané kategorie

Právní akt, který stanoví frekvenci oceňování

Frekvence oceňování podle vnitrostátních právních předpisů

Název právního aktu

Číslo/datum právního aktu

Příslušná ustanovení

Název právního aktu

Číslo/datum právního aktu

Příslušná ustanovení

Francie

Fonds commun de placement à risque

(podílové fondy rizikového kapitálu)

Code monétaire et financier

(Měnový a finanční zákoník)

 

kapitola IV oddíl 2 odstavec 2 L214-28 až L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Obecné nařízení Úřadu pro finanční trhy)

 

svazek IV hlava II článek 422-120-13

pololetní

Francie

Sociétés civiles de placement immobilier

(nemovitostní investiční společnosti)

Code monétaire et financier

(Měnový a finanční zákoník)

 

kapitola IV oddíl 2 odstavec 4 L214-86 až L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Obecné nařízení Úřadu pro finanční trhy)

 

svazek IV článek 422-234

roční

Francie

Organismes de placement collectif immobilier

(subjekty kolektivního investování do nemovitostí)

Code monétaire et financier

(Měnový a finanční zákoník)

 

kapitola IV oddíl 2 odstavec 3 L214-33 až L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Obecné nařízení Úřadu pro finanční trhy)

 

svazek IV článek 422-186

pololetní

Itálie

Fondi chiusi

(uzavřené fondy)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(legislativní vyhláška – všechna ustanovení v oblasti finančního zprostředkování)

č. 58 ze dne 24. února 1998

část I článek 1

část II články 36, 37 a 39

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(předpis Banca d'Italia – nařízení o kolektivní správě úspor)

8. května 2012

hlava V kapitola 1 oddíl II odst. 4.6

pololetní

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(ministerská vyhláška – nařízení, kterým se provádí článek 37 legislativní vyhlášky č. 58 ze dne 24. února 1998)

č. 228 ze dne 24. května 1999

kapitola II článek 12

Litva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Subjekty kolektivního investování určené pro informované investory)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o subjektech kolektivního investování určených pro informované investory)

č. XII-376 ze dne 18. června 2013

čl. 2 odst. 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o subjektech kolektivního investování určených pro informované investory)

č. XII-376 ze dne 18. června 2013

čl. 31 odst. 2

pololetní/roční

Portugalsko

Fundos de capital de risco

(fondy rizikového kapitálu)

Decreto-Lei

(nařízení vlády)

č. 375/2007 ze dne 8. listopadu 2007

článek 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nařízení Komise pro trh s cennými papíry)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(obecné pokyny Komise pro trh s cennými papíry)

č. 1/2008 ze dne 14. února 2008

č. 2/2013 ze dne 30. května 2013

články 4 a 11

pravidlo č. 1

pololetní


Top