EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. července 2014 , kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 240/26


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 9. července 2014,

kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění

(ECB/2014/32)

(2014/527/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, článek 12.1, článek 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I uvedených obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obsah rozhodnutí ECB/2013/22 (2) a ECB/2013/36 (3) by měl být začleněn do obecných zásad ECB/2013/4 (4), které jsou základním právním aktem upravujícím dočasná opatření týkající se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění.

(2)

V zájmu jednoznačnosti a jednotnosti a s cílem zjednodušit rámec Eurosystému pro zajištění by měly být tyto kroky uskutečněny prostřednictvím přepracovaného znění obecných zásad ECB/2013/4.

(3)

Rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36 by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36

1.   Rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36 se zrušují s účinkem od 20. srpna 2014.

2.   Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na obecné zásady ECB/2014/31.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. července 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí ECB/2013/22 ze dne 5. července 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 27).

(3)  Rozhodnutí ECB/2013/36 ze dne 26. září 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (Úř. věst. L 301, 12.11.2013, s. 13).

(4)  Obecné zásady ECB/2013/4 ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 95, 5.4.2013, s. 23).


Top