Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1321

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat Text s významem pro EHP

OJ L 333, 12.12.2013, p. 54–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1321/oj

12.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2065/2003 je obsaženo první stanovení seznamu primárních produktů kouřových aromat (dále jen „primární produkty“) povolených na úrovni Unie. Tento seznam se stanoví na základě žádostí o povolení předložených provozovateli podniků a stanoviska vydaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k příslušnému primárnímu produktu.

(2)

V souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 2065/2003 úřad přede dnem 16. června 2005 obdržel 14 platných žádostí o povolení primárních produktů. Tři žádosti byly staženy. Úřad proto hodnotil celkem 11 primárních produktů. Jedna hodnocená žádost byla stažena po ukončení jejího hodnocení.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2065/2003 může být povolení kouřových aromat vázáno na zvláštní podmínky použití a podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení by povolení měla být udělována na deset let a obnovují se podle článku 12 uvedeného nařízení.

(4)

Primární produkty a sekundární kouřová aromata se používají v potravinách nebo na jejich povrchu s cílem dodat těmto potravinám uzenou příchuť nebo doplnit jiné aroma bez dodání uzené příchuti. Používají se rovněž při uzení masa, ryb a mléčných výrobků. Z přepracované studie expozice, kterou provedla laboratoř Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2), vyplývá, že bez ohledu na použitou metodu výpočtu expozice jsou hlavními zdroji vysokého příjmu především potraviny, které se tradičně udí, jako vařená uzená klobása a slanina. Skupiny potravin, které se tradičně neudí, jako např. lupínky, polévky a omáčky, nemají na expozici významný vliv. Jelikož se primární produkty vyrábějí z kouře, který prochází frakcionací a čisticími procesy, vyvolává použití kouřových aromat obecně méně obav, pokud jde o zdraví, než použití kouře, který vzniká pálením dřeva nebo hořením pilin či malých třísek (3).

(5)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Scansmoke PB1110 přijatém dne 26. března 2009 (4) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, by neposkytly dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt Scansmoke PB1110 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(6)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Zesti Smoke Code 10 přijatém dne 29. ledna 2009 (5) a dne 6. července 2011 (6) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt Zesti Smoke Code 10 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(7)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Smoke Concentrate 809045 přijatém dne 29. ledna 2009 (7) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Použití a míra použití navrhované žadatelem nevyvolávají žádné obavy ohledně jejich bezpečnosti. Primární produkt Smoke Concentrate 809045 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(8)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Scansmoke SEF 7525 přijatém dne 14. května 2009 (8) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Použití a míra použití navrhované žadatelem nevyvolávají žádné obavy ohledně jejich bezpečnosti. Primární produkt Scansmoke SEF 7525 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(9)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu SmokEz C-10 přijatém dne 14. května 2009 (9) a dne 4. července 2012 (10) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt SmokEz C-10 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(10)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu SmokEz Enviro-23 přijatém dne 14. května 2009 (11) a dne 4. července 2012 (12) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt SmokEz Enviro-23 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(11)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu TradismokeTM A MAX přijatém dne 26. listopadu 2009 (13) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt TradismokeTM A MAX by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(12)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Scansmoke R909 přijatém dne 26. listopadu 2009 (14) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Žadatel dne 26. listopadu 2012 Komisi oznámil, že se název primárního produktu změnil na proFagus-Smoke R709. Primární produkt proFagus-Smoke R709 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(13)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu Fumokomp přijatém dne 24. září 2009 (15) a dne 6. července 2011 (16) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Použití a míra použití navrhované žadatelem nevyvolávají žádné obavy ohledně jejich bezpečnosti. Primární produkt Fumokomp by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(14)

V posouzení bezpečnosti primárního produktu AM 01 přijatém dne 26. listopadu 2009 (17) a dne 2. února 2012 (18) dospěl úřad k závěru, že údaje poskytnuté žadatelem jsou dostatečné pro vyvrácení pochybností týkajících se jeho genotoxicity. Avšak použití a míra použití, které žadatel původně navrhoval, neposkytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití a míra použití byly upraveny s ohledem na toto stanovisko. Primární produkt AM 01 by proto měl být povolen, pokud bude vázán na zvláštní podmínky použití.

(15)

V seznamu Unie se pro každý povolený primární produkt uvede jednoznačný kód produktu, název produktu, jméno a adresa držitele povolení, popis a charakterizace produktu, podmínky jeho použití v konkrétních potravinách nebo kategoriích potravin nebo na jejich povrchu, den, kdy povolení produktu nabývá platnosti, a den, do kterého je produkt povolený. Pro účely tohoto nařízení platí rozdělení potravin do kategorií podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (19).

(16)

Podmínky pro výrobu primárních produktů jsou vymezené v příloze I nařízení (ES) č. 2065/2003, a to včetně maximálního obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků.

(17)

Pokud se povolená kouřová aromata používají v potravinách nebo na jejich povrchu, musí být jejich použití v souladu s podmínkami použití, včetně maximálních úrovní, stanovenými v příloze uvedeného nařízení. Pokud se povolená kouřová aromata používají v kombinaci, jednotlivé úrovně by se měly poměrně snížit.

(18)

Uzení regenerovaným kouřem je proces zpracovávání potravin jejich vystavením kouři, jenž je regenerován rozprašováním kouřových aromat v udírně po dobu a za teplotních podmínek, jež jsou podobné podmínkám pro uzení studeným nebo teplým kouřem. V takovém případě je těžké odhadnout, jaké množství kouřových aromat bude přítomné v konečné potravině při prodeji v důsledku ztráty kouřového aromatu během uzení. Proto by používání mělo být v souladu se správnou výrobní praxí.

(19)

Nepodléhá-li povolené kouřové aroma dalším omezením, může být v potravinách, do nichž nebylo přímo přidáno, přítomno v důsledku přenosu ze složky, v níž bylo kouřové aroma povoleno, a to za podmínky, že množství kouřového aromatu v konečné potravině není vyšší než množství, jež by vzniklo použitím složky v rámci patřičných technologických podmínek a správné výrobní praxe.

(20)

Seznam kouřových aromat platný pro Unii by se měl uplatňovat, aniž by se dotkl dalších ustanovení vymezených ve specifických právních předpisech pro dané odvětví.

(21)

Jelikož kouřová aromata již na trhu v členských státech jsou, měla by být přijata opatření zajišťující hladký přechod na povolovací řízení Unie. Za tímto účelem byla v článku 20 nařízení (ES) č. 2065/2003 stanovena přechodná období.

(22)

Podle článku 12 nařízení (ES) č. 2065/2003 se povolení prodlužují na dobu deseti let na základě žádosti, kterou podá držitel povolení Komisi. K žádosti musí být přiloženy dokumenty uvedené v čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení. Tyto dokumenty musí obsahovat veškeré dostupné informace o toxikologických údajích v návaznosti na doporučení úřadu uvedená v dokumentu ze dne 7. října 2004 nebo jeho nejnovější aktualizaci.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha tohoto nařízení obsahuje seznam primárních produktů kouřových aromat, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Unie pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromat, jak je uvedeno v článku 6 nařízení (ES) č. 2065/2003.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Seznam povolených kouřových aromat se zavádí s účinností od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

(2)  „Podrobnější posouzení expozice primárním produktům kouřových aromat s mírami použití, které poskytlo odvětví. Pilotní studie o shromážděných údajích o mírách použití“ (Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels.). Listinná zpráva RIVM 320026003.

(3)  EFSA Journal (2008) 724, s. 1–114.

(4)  EFSA Journal (2009) ON–1056, s. 1–23.

(5)  EFSA Journal (2009) ON-982, s. 1–24.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2307.

(7)  EFSA Journal (2009) ON-981, s. 1–19.

(8)  EFSA Journal (2009) 1224, s. 1–24.

(9)  EFSA Journal (2009) 1225, s. 1–28.

(10)  EFSA Journal 2012; 10(7):2830.

(11)  EFSA Journal (2009) 1226, s. 1–26.

(12)  EFSA Journal 2012; 10(7):2829.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(1):1394.

(14)  EFSA Journal 2010; 8(1):1395.

(15)  EFSA Journal 2009; 7(9):1343.

(16)  EFSA Journal 2011; 9(7):2308.

(17)  EFSA Journal 2010; 8(1):1396.

(18)  EFSA Journal 2012; 10(2):2580.

(19)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.


PŘÍLOHA

Seznam primárních produktů kouřových aromat, které jsou povoleny na úrovni Unie jako takové pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat

Poznámka 1:

Maximální úrovní se rozumí úroveň v potravinách nebo na jejich povrchu v podobě, v jaké jsou uváděny na trh. Odchylně od této zásady se u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež musí být rekonstituovány, maximální množství vztahuje na potraviny rekonstituované podle pokynů na etiketě s ohledem na minimální ředicí faktor. Pokud se primární produkty používají pro výrobu sekundárních kouřových aromat, maximální úrovně se odpovídajícím způsobem upraví.

Poznámka 2

Pokud se kouřová aromata v potravinách nebo na jejich povrchu používají v kombinaci, jednotlivé úrovně se poměrně sníží.

Poznámka 3

Pokud jsou kouřová aromata povolena pro použití ve zpracovaném mase (kategorie potravin 8.2) nebo ve zpracovaných rybách a produktech rybolovu (kategorie potravin 9.2) a pokud jsou tyto potraviny uzeny v udírně regenerací kouře při použití těchto povolených kouřových aromat, jejich použití musí být v souladu se správnou výrobní praxí.

Poznámka 4:

Přítomnost kouřového aromatu by měla být povolena:

a)

v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze, pokud je primární produkt povolen v jedné ze složek;

b)

v potravinách určených výhradně k přípravě vícesložkových potravin a za podmínky, že daná vícesložková potravina vyhovuje tomuto nařízení.

Toto ustanovení se nepoužije na recepty na počáteční a pokračující kojeneckou výživu, na zpracované obilné a ostatní příkrmy pro kojence a na dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (1).

Jednoznačný kód

SF-001

Název produktu

Scansmoke PB 1110

Jméno držitele povolení

Azelis Denmark A/S

Adresa držitele povolení

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

DÁNSKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

90 % buk (Fagus sylvatica), 10 % dub (Quercus alba)

2.

Specifikace:

pH: 2,1 – 2,9

voda: 47,0 – 56,0 %

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 8 – 12 %

karbonylové sloučeniny: 17 – 25 %

fenoly (jako syringol, mg/g): 10,5 – 20,1

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

2,0

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

0,002

3.

Zmrzliny

0,005

5.

Cukrovinky

0,05

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2)

2,0

8.2.

Zpracované maso

2,0

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

2,0

9.3.

Jikry

2,0

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

2,3

12.5.

Polévky a vývary

0,23

12.6.

Omáčky

1,0

12.7.

Saláty a lahůdkové pomazánky

0,23

14.1

Nealkoholické nápoje

0,02

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,02

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

2,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-002

Název produktu

Zesti Smoke Code 10

Jméno držitele povolení

Mastertaste

Adresa držitele povolení

Draycott Mills

Cam

Dursley

Gloucestershire GL11 5NA

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiál:

50 – 60 % ořechovec (Carya ovata), 40 – 50 % dub (Quercus alba)

2.

Specifikace:

pH: 2,0 – 2,5

voda: 62,3 – 65,7 %

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 10,5 – 11

karbonylové sloučeniny (g/100 ml): 15 – 25

fenoly (mg/ml): 12 – 22

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

0,50

1.8.

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,50

4.2.

Zpracované ovoce a zelenina

0,30

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

2,5

8.2.

Zpracované maso

2,5

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

2,0

9.3.

Jikry

2,0

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

3,0

12.5.

Polévky a vývary

0,30

12.6.

Omáčky

1,0

12.9.

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

1,0

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

3,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-003

Název produktu

Smoke Concentrate 809045

Jméno držitele povolení

Symrise AG

Adresa držitele povolení

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

NĚMECKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiál:

buk (Fagus sylvatica)

2.

Specifikace:

pH: 2 – 3

voda: 5 – 15 %

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 8–15 %

karbonylové sloučeniny: 10 – 20 %

fenoly: 0,2 – 0,6 %

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5 mg/kg

arzen: < 3 mg/kg

kadmium: < 1 mg/kg

rtuť: < 1 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.

Mléčné výrobky a jejich analogy

0,50

4.2.

Zpracované ovoce a zelenina

0,30

6.4.5.

Náplně pro plněné těstoviny (ravioli a podobné výrobky)

1,0

7.1

Chléb a pečivo

0,60

7.2

Jemné pečivo

0,60

8.

Maso

0,60

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

0,60

9.3.

Jikry

0,60

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

3,0

12.5.

Polévky a vývary

0,60

12.6.

Omáčky

4,0

12.7.

Saláty a lahůdkové pomazánky

1,0

12.9.

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

1,0

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

3,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-004

Název produktu

Scansmoke SEF 7525

Jméno držitele povolení

Azelis Denmark A/St

Adresa držitele povolení

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

DÁNSKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

35 % dub červený (Quercus rubra), 35 % dub bílý (Quercus alba), 10 % javor (Acer saccharum), 10 % buk (Fagus grandifolia) a 10 % ořechovec (Carya ovata).

2.

Specifikace:

voda: 0,3 – 0,9 % hmotnostních

kyselost (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 0,09 – 0,25 meq/g

karbonylové sloučeniny: 1,2 – 3,0 % hmotnostních

fenoly: 8 – 12 % hmotnostních

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.

Mléčné výrobky a jejich analogy

0,16

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

0,05

4.2.

Zpracované ovoce a zelenina

0,05

5.

Cukrovinky

0,08

6.

Obiloviny a ostatní obilné a škrobnaté výrobky

0,05

7.1

Chléb a pečivo

0,08

7.2

Jemné pečivo

0,08

8.

Maso

0,16

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

0,16

9.3.

Jikry

0,16

10.2.

Zpracovaná vejce a vaječné výrobky

0,05

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

0,18

12.5.

Polévky a vývary

0,05

12.6.

Omáčky

0,05

12.7.

Saláty a lahůdkové pomazánky

0,05

12.9.

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

0,05

14.1

Nealkoholické nápoje

0,05

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,05

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

0,08

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-005

Název produktu

SmokEz C-10

Jméno držitele povolení

Red Arrow Products Company LLC

Adresa držitele povolení

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

 

javor (Acer saccharum): 25 – 60 %

 

dub (Quercus alba): 10 – 40 %

 

ořechovec vejčitý (Carya ovata): 10 – 25 %

 

jasan (Fraxinus americana), bříza (Betula papyrifera a Betula alleghanisensis), střemcha (Prunus serotina), buk (Facus grandifolia): 0 – 15 % (celkem)

2.

Specifikace:

pH: 2,1 – 2,6

voda: 60,7 – 65,1 %

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 10,5 – 12,0 % hmotnostních

karbonylové sloučeniny: 12,0 – 17,0 % hmotnostních

fenoly: 10,0 – 15,0 mg/ml

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

0,20

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

2,5

8.2.

Zpracované maso

2,5

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

2,0

9.3.

Jikry

2,0

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

3,0

12.6.

Omáčky a obdobné produkty

3,0

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

3,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-006

Název produktu

SmokEz Enviro-23

Jméno držitele povolení

Red Arrow Products Company LLC

Adresa držitele povolení

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

 

javor (Acer saccharum): 25 – 65 %

 

dub (Quercus alba): 20 – 75 %

 

ořechovec vejčitý (Carya ovata), jasan (Fraxinus americana), bříza (Betula papyrifera a Betula alleghanisensis), střemcha (Prunus serotina), buk (Facus grandifolia): 0 – 15 % (celkem)

2.

Specifikace:

pH: 2,8 – 3,2

voda: 57,0 – 64,4 %

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 6,0 – 7,0 % hmotnostních

karbonylové sloučeniny: 16,0 – 24,0 % hmotnostních

fenoly: 10,0 – 16,0 mg/ml

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

2,0

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

5,0

8.2.

Zpracované maso

5,0

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

2,0

9.3.

Jikry

2,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-007

Název produktu

TradismokeTM A MAX

Jméno držitele povolení

Nactis

Adresa držitele povolení

36, rue Gutenberg – ZI La Marinière

91070 Bondoufle

FRANCIE

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

buk (Fagus grandifolia)

2.

Specifikace:

pH: 1,5 – 2,5

voda: 50 – 58 % hmotnostních

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 13 – 16 % hmotnostních

karbonylové sloučeniny: 17 – 22 % hmotnostních

fenoly: 30 – 45 mg/ml

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.4.

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

1,0

1.6.3.

Jiné druhy smetany

1,0

1.7.3.

Jedlá kůrka sýrů

1,0

1.7.5.

Tavené sýry

1,0

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

1,0

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

4,0

8.2.

Zpracované maso

4,0

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

4,0

9.3.

Jikry

4,0

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

1,0

12.5.

Polévky a vývary

0,50

12.6.

Omáčky

1,0

14.1

Nealkoholické nápoje

0,10

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,10

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

1,0

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-008

Název produktu

proFagus-Smoke R709

Jméno držitele povolení

ProFagus Gmbh

Adresa držitele povolení

Uslarer Strasse 30

37194 Bodenfelde

NĚMECKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

90 % buk (Fagus sylvatica), 10 % dub (Quercus alba)

2.

Specifikace:

pH: 2,0 – 2,5

voda: 76,7 – 83,5 %

kyselost (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 10,5 – 12,5 meq/g

karbonylové sloučeniny: 5 – 10 % hmotnostních

fenoly: 5 – 10 % hmotnostních

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

2,5

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

0,002

3.

Zmrzliny

0,005

4.2.

Zpracované ovoce a zelenina

0,55

5.

Cukrovinky

0,10

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

2,5

8.2.

Zpracované maso

2,5

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

2,5

9.3.

Jikry

2,5

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

4,0

12.4.

Hořčice

0,10

12.5.

Polévky a vývary

0,28

12.6.

Omáčky

1,5

12.7.

Saláty a lahůdkové pomazánky

0,40

14.1

Nealkoholické nápoje

0,10

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,02

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

2,5

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-009

Název produktu

Fumokomp

Jméno držitele povolení

Kompozíció Kft

Adresa držitele povolení

Kompozíció Kft

2053 Herceghalom

MAĎARSKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

85 % buk (Fagus sylvatica), 15 % habr (Carpinus betulus)

2.

Specifikace:

obsah vody: < 2 % hmotnostních

kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 1 – 8 % hmotnostních

karbonylové sloučeniny: 25 – 30 % hmotnostních

fenoly: 15 – 60 % hmotnostních

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.4.

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

0,06

1.6.3.

Jiné druhy smetany

0,06

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

0,06

1.8.

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,06

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

0,06

3.

Zmrzliny

0,06

4.2.

Zpracované ovoce a zelenina

0,06

5.

Cukrovinky

0,06

6.3.

Snídaňové cereálie

0,06

6.4.5.

Náplně pro plněné těstoviny (ravioli a podobné výrobky)

0,06

6.5.

Nudle

0,06

6.6.

Šlehané těsto

0,06

6.7.

Předvařené nebo zpracované obiloviny

0,06

7.1

Chléb a pečivo

0,06

7.2

Jemné pečivo

0,06

8.

Maso

0,06

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

0,06

9.3.

Jikry

0,06

10.2.

Zpracovaná vejce a vaječné výrobky

0,06

12.2.

Byliny, koření, ochucovadla

0,06

12.3.

Octy

0,06

12.4.

Hořčice

0,06

12.5.

Polévky a vývary

0,06

12.6.

Omáčky

0,06

12.7.

Saláty a lahůdkové pomazánky

0,06

12.9.

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

0,06

13.3.

Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu

0,06

13.4.

Potraviny vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 41/2009 (3)

0,06

14.1.4.

Ochucené nápoje

0,06

14.1.5.2.

Ostatní

0,06

14.2.

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,06

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

0,06

16.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

0,06

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


Jednoznačný kód

SF-010

Název produktu

AM 01

Jméno držitele povolení

AROMARCO, spol. s r. o.

Adresa držitele povolení

Mlynská 15

929 01 Dunajská Streda

SLOVENSKO

Popis a charakterizace produktu

1.

Výchozí materiály:

buk (Fagus sylvatica)

2.

Specifikace:

rozpouštědlo: směs ethanol/voda (přibližně 60/40 % hmotnostních)

kyselost (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 3,5 – 5,2 g/kg

karbonylové sloučeniny: 6,0 – 10,0 g/kg

fenoly: 8,0 – 14,0 g/kg

3.

Kritéria čistoty:

olovo: < 5,0 mg/kg

arzen: < 3,0 mg/kg

kadmium: < 1,0 mg/kg

rtuť: < 1,0 mg/kg

Podmínky použití

Kategorie potravin

Maximální množství v g/kg

1.4.

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

0,60

1.6.3.

Jiné druhy smetany

0,60

1.7.

Sýry a výrobky ze sýra

0,60

1.8.

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,60

2.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

0,40

8.1.2.

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

0,85

8.2.

Zpracované maso

0,85

9.2.

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

0,80

9.3.

Jikry

0,80

14.2.

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

0,02

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

1,30

Den, od kterého je produkt povolen

1. ledna 2014

Den, do kterého je produkt povolen

1. ledna 2024


(1)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 16, 21.1.2009, s. 3.


Top