EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/2


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

( Úřední věstník Evropské unie L 269 ze dne 10. října 2013 )

Strana 37, čl. 82 odst. 1:

místo:

„1.   U zboží podléhajícího dovoznímu clu vzniká celní dluh při dovozu nesplněním:

a)

některé z některé z povinností stanovených v celních předpisech pro výstup zboží;

b)

podmínek, za nichž bylo povoleno, aby zboží opustilo celní území Unie s úplným nebo částečným osvobozením od vývozního cla.“,

má být:

„1.   U zboží podléhajícího vývoznímu clu vzniká celní dluh při vývozu nesplněním: …“.

a)

některé z některé z povinností stanovených v celních předpisech pro výstup zboží nebo

b)

podmínek, za nichž bylo povoleno, aby zboží opustilo celní území Unie s úplným nebo částečným osvobozením od vývozního cla.“

Strana 44, článek 106:

místo:

„(…) v souladu s článkem 284, kterými se stanoví případy uvedené v čl. 102 odst. 1 písm. d) …“,

má být:

„(…) v souladu s článkem 284, kterými se stanoví případy uvedené v čl. 102 odst. 1 druhém pododstavci písm. d) …“.

Strana 48, čl. 116 odst. 7 druhý pododstavec:

místo:

„(…) jakýkoli úrok zaplacený podle odst. 5 druhého pododstavce nahradit.“,

má být:

„(…) jakýkoli úrok zaplacený podle odst. 6 druhého pododstavce nahradit.“

Strana 48, čl. 117 odst. 1:

místo:

„(…) pokud byl celní dluh dlužníkovi oznámen v rozporu s čl. 102 odst. 1 písm. c) nebo d).“,

má být:

„(…) pokud byl celní dluh dlužníkovi oznámen v rozporu s čl. 102 odst. 1 druhým pododstavcem písm. c) nebo d).“

Strana 52, čl. 131 písm. a):

místo:

„a)

případy, v nichž se v souladu s čl. 127 odst. 2 písm. c) upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení;“,

má být:

„a)

případy, v nichž se v souladu s čl. 127 odst. 2 písm. b) upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení;“.

Strana 55, čl. 145 odst. 3:

místo:

„Prohlášení pro dočasné uskladnění musí být podáno nejpozději v okamžiku předložení zboží celnímu úřadu jednou z osob uvedených v čl. 139 odst. 1 nebo 2.“,

má být:

„Prohlášení pro dočasné uskladnění musí být podáno nejpozději v okamžiku předložení zboží celnímu úřadu jednou z osob uvedených v čl. 139 odst. 1 nebo 3.“

Strana 59, čl. 158 odst. 2:

místo:

„Ve zvláštních případech, kromě případů uvedených v čl. 6 odst. 2, lze podat celní prohlášení ….“,

má být:

„Ve zvláštních případech, kromě případů uvedených v čl. 6 odst. 3, lze podat celní prohlášení ….“.

Strana 72, čl. 217 první pododstavec:

místo:

„Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro vyřízení zvláštního režimu podle článku 216.“,

má být:

„Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro vyřízení zvláštního režimu podle článku 215.“

Strana 73, čl. 223 odst. 2 první pododstavec písm. c) a d):

místo:

„c)

v případě režimu aktivního zušlechťovacího styku vývoz zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží ještě před dovozem zboží, které nahrazují;

d)

v případě režimu pasivního zušlechťovacího styku dovoz zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží ještě před vývozem zboží, které nahrazují.“,

má být:

„c)

v případě režimu aktivního zušlechťovacího styku vývoz zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží, ještě před dovozem zboží, které nahrazují;

d)

v případě režimu pasivního zušlechťovacího styku dovoz zušlechtěných výrobků, které byly získány z rovnocenného zboží, ještě před vývozem zboží, které nahrazují.“

Strana 74, článek 230:

místo:

„Oprávněný příjemce pro účely TIR

Celní orgány mohou na žádost povolit osobě (oprávněný příjemce) přijímat zboží přepravované v souladu s Úmluvou TIR na schváleném místě tak, aby byl režim ukončen v souladu s čl. 1 písm. d) Úmluvy TIR.“,

má být:

„Schválený příjemce pro účely TIR

Celní orgány mohou na žádost povolit osobě (schválený příjemce) přijímat zboží přepravované v souladu s Úmluvou TIR na schváleném místě tak, aby byl režim ukončen v souladu s čl. 1 písm. d) Úmluvy TIR.“

Strana 75, čl. 233 odst. 4:

místo:

„a)

status oprávněného odesílatele, který umožňuje držiteli povolení propouštět zboží do tranzitního režimu Unie bez jeho předložení celnímu úřadu;

b)

status oprávněného příjemce, který umožňuje držiteli povolení přijímat zboží přepravované v tranzitním režimu Unie na schváleném místě a ukončit tento režim podle čl. 233 odst. 2; …“,

má být:

„a)

status schváleného odesílatele, který umožňuje držiteli povolení propouštět zboží do tranzitního režimu Unie bez jeho předložení celnímu úřadu;

b)

status schváleného příjemce, který umožňuje držiteli povolení přijímat zboží přepravované v tranzitním režimu Unie na schváleném místě a ukončit tento režim podle čl. 233 odst. 2; …“.

Strana 79, článek 253:

místo:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 243, kterými se stanoví: …“,

má být:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 284, kterými se stanoví: …“.

Strana 80, čl. 257 odst. 1 první pododstavec:

místo:

„Celní orgány stanoví lhůtu, v níž má být režim aktivního zušlechťovacího styku v souladu s článkem 216 vyřízen.“,

má být:

„Celní orgány stanoví lhůtu, v níž má být režim aktivního zušlechťovacího styku v souladu s článkem 215 vyřízen.“

Strana 83, čl. 265 písm. b):

místo:

„b)

zvláštní případy, v nichž se v souladu s čl. 263 odst. 2 písm. c) upouští od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží.“,

má být:

„b)

zvláštní případy, v nichž se v souladu s čl. 263 odst. 2 písm. b) upouští od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží.“

Strana 86, čl. 281 třetí pododstavec:

místo:

„Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.“,

má být:

„Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto článku nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.“

Strana 87, čl. 284 odst. 2, 3 a 5:

Odkaz na článek 213 se nahrazuje odkazem na článek 216.


Top