EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0556

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny Text s významem pro EHP

OJ L 164, 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (4) stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (5) stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii.

(5)

Vzhledem k zeměpisné situaci a nutnosti zachování přístupu k chorvatskému přístavu Ploče po přistoupení Chorvatska k Unii je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek drůbežích produktů, čerstvého masa, syrového mléka a mléčných výrobků a některých směsných produktů z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí.

(6)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (6) stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES. Vzhledem k tomu, že úprava pro tranzit zásilek, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí může být účinná pouze na základě přístupu přes chorvatská stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a Ploče, je nezbytné zahrnout tato stanoviště hraniční kontroly do seznamu stanoveného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, jakmile budou splněny technické podmínky pro jejich schválení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 798/2008

V nařízení (ES) č. 798/2008 se vkládá nový článek 18a, který zní:

„Článek 18a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 se povolí přímý silniční tranzit mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče pro zásilky masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků a vajec prostých specifikovaných patogenních původců pocházejících z Bosny a Hercegoviny a směřujících do třetích zemí, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (7), úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.

Článek 2

Změna nařízení (EU) č. 206/2010

V nařízení (EU) č. 206/2010 se vkládá nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 16 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 3

Změna nařízení (EU) č. 605/2010

V nařízení (EU) č. 605/2010 se vkládá nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 6 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 4

Změna nařízení (EU) č. 28/2012

V nařízení (EU) č. 28/2012 se vkládá nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Odchylně od článku 4 se pro zásilky směsných produktů podle článku 3 pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie zaplombována úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Použije se ode dne uplatnění změn rozhodnutí 2009/821/ES, kterými se do přílohy I uvedeného rozhodnutí vkládají položky pro Nova Sela a Ploče.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.“


Top