EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0323

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2013 ze dne 9. dubna 2013 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2013 přičítá určité množství převedené v roce 2012

OJ L 101, 10.4.2013, p. 5–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 106 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/323/oj

10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 323/2013

ze dne 9. dubna 2013,

kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2013 přičítá určité množství převedené v roce 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi před 31. říjnem v roce, na který se kvóta jim přidělená vztahuje, o převedení maximálně 10 % uvedené kvóty do následujícího roku. Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010 (3), nařízení Rady (EU) č. 5/2012 ze dne 19. prosince 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (4), nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (5), a nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (6), stanoví kvóty rybolovu na rok 2012 a stanoví rybí populace, na něž se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU (7), nařízení Rady (EU) č. 1088/2012 ze dne 20. listopadu 2012, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (8), nařízení Rady (EU) č. 1261/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (9), nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (10), a nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (11), stanoví rybolovné kvóty pro některé rybí populace na rok 2013.

(4)

Některé členské státy požádaly před 31. říjnem 2012 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2012 byla převedena do následujícího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótě pro rok 2013.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2013 v nařízeních (EU) č. 1262/2012, (EU) č. 1088/2012, (EU) č. 1261/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 3, 6.1.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.

(7)  Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 22.

(8)  Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 19.

(10)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Kód země

Kód populace

Druh

Název zóny

Konečná kvóta na rok 2012 (1)

(v tunách)

Úlovky 2012

(v tunách)

Úlovky spadající pod zvláštní podmínky 2012

(v tunách)

Konečná kvóta

(%)

Převedené množství

(v tunách)

BEL

ANF/07.

Ďasovití

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Treska obecná

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Pakambaly

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Humr severský

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANG/07.

Ďasovití

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblasti III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3 A/BCD

Humr severský

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Hlavoun tuponosý

EU a mezinárodní vody oblasti III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3 A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa a vody EU subdivizí 22–32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblasti III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Štikozubci

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Hlavoun tuponosý

EU a mezinárodní vody oblasti III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rejnokovití

Vody EU oblasti IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Červenice obecná

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANG/07.

Ďasovití

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Pakambaly

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Pakambaly

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Humr severský

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Sleď obecný

EU a mezinárodní vody oblasti IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Ďasovití

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Treska obecná

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII a IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Pakambaly

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Pakambaly

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Humr severský

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf a VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANG/07.

Ďasovití

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Treska obecná

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Pakambaly

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Humr severský

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANG/07.

Ďasovití

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Pakambaly

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Humr severský

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Humr severský

VII (Porcupine Bank – jednotka 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANG/07.

Ďasovití

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Treska obecná

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07 A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07 A.

Platýs velký

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Červenice obecná

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII a IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Humr severský

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Sleď obecný

EU a mezinárodní vody oblasti IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Štikozubci

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59), převodu kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 a/nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


Top