EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 , kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/11)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/43


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. dubna 2013,

kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1, 14.3 a 16 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na zkušenosti získané při uplatňování a výkladu obecných zásad ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (2) a v zájmu konzistence při odkazování na pravé eurobankovky, které jsou zákonným platidlem, je vhodné používat jen výraz „poškozené“.

(2)

Obecné zásady ECB/2003/5 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změna

Článek 4 obecných zásad ECB/2003/5 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Výměna poškozených eurobankovek

1.   Národní centrální banky řádně provedou rozhodnutí ECB/2013/10 (3).

2.   Při provádění rozhodnutí ECB/2013/10 a s výhradou případných právních omezení mohou národní centrální banky zničit veškeré poškozené eurobankovky nebo jejich části, pokud neexistují právní důvody k jejich uchování nebo vrácení žadateli.

3.   Národní centrální banky určí jeden výhradní orgán nebo subjekt, který přijímá rozhodnutí o výměně poškozených eurobankovek v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) rozhodnutí ECB/2013/10, a uvědomí o tom ECB.

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. dubna 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Viz strana 37 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37.“


Top