EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0090

2013/90/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 , kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v určitých oblastech Lotyšska (oznámeno pod číslem C(2013) 720)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/90/oj

20.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/70


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. února 2013,

kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v určitých oblastech Lotyšska

(oznámeno pod číslem C(2013) 720)

(Pouze lotyšské znění je závazné)

(2013/90/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/89/ES zavádí minimální opatření Unie pro tlumení klasického moru prasat, včetně opatření, která mají být uplatněna v případě, že se potvrdí výskyt klasického moru prasat u divokých prasat.

(2)

V listopadu 2012 Lotyšsko potvrdilo výskyt klasického moru prasat u divokých prasat ve východní části svého území, podél hranice s Ruskem a Běloruskem.

(3)

V listopadu 2012, po zjištění tohoto případu u divokých prasat, se v téže oblasti rovněž potvrdila ohniska klasického moru prasat v hospodářstvích s malochovem prasat.

(4)

Lotyšsko přijalo opatření k tlumení nákazy uvedená ve směrnici 2001/89/ES, která vedla k eradikaci nákazy v uvedených hospodářstvích s chovem prasat.

(5)

Na základě epizootologické situace předložilo Lotyšsko dne 15. ledna 2013 Komisi v souladu se směrnicí 2001/89/ES plán eradikace klasického moru prasat v dotčené oblasti tohoto členského státu. Jelikož má navíc Lotyšsko v úmyslu zavést očkování divokých prasat, tentýž den také Komisi předložilo ke schválení plán očkování.

(6)

Tyto plány předložené Lotyšskem byly Komisí posouzeny a bylo shledáno, že jsou v souladu se směrnicí 2001/89/ES.

(7)

V zájmu zajištění transparentnosti je vhodné stanovit v tomto rozhodnutí zeměpisné oblasti Lotyšska, ve kterých má být plán eradikace proveden a ve kterých má být uplatněno nouzové očkování divokých prasat.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se plán eradikace klasického moru prasat v oblastech uvedených v příloze části 1, který předložilo Lotyšsko dne 15. ledna 2013.

Článek 2

Schvaluje se plán nouzového očkování divokých prasat v oblastech uvedených v příloze části 2, který předložilo Lotyšsko dne 15. ledna 2013.

Článek 3

Lotyšsko uvede v účinnost právní a správní předpisy pro provedení plánů uvedených v článcích 1 a 2.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Lotyšské republice.

V Bruselu dne 18. února 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5.


PŘÍLOHA

ČÁST 1

Oblasti, na které se vztahuje plán eradikace

V kraji Alūksnes správní obvody Pededzes a Liepnas. V kraji Rēzeknes správní obvody Pušas, Mākoņkalna a Kaunatas. V kraji Daugavpils správní obvody Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes a Laucesas. V kraji Balvu správní obvody Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu a Bērzpils. V kraji Rugāju správní obvody Rugāju a Lazdukalna. V kraji Viļakas správní obvody Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas a Šķilbēnu. V kraji Baltinavas správní obvody Baltinavas. V kraji Kārsavas správní obvody Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes a Mežvidu. V kraji Ciblas správní obvody Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes a Blontu. V kraji Ludzas správní obvody Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu a Istras. V kraji Zilupes správní obvody Zaļesjes, Lauderu a Pasienes. V kraji Dagdas správní obvody Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas a Andrupenes. V kraji Aglonas správní obvody Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas a Aglonas. V kraji Krāslavas správní obvody Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu a Izvaltas.

ČÁST 2

Oblasti, na které se vztahuje plán nouzového očkování

V kraji Alūksnes správní obvody Pededzes a Liepnas. V kraji Rēzeknes správní obvody Pušas, Mākoņkalna a Kaunatas. V kraji Daugavpils správní obvody Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes a Laucesas. V kraji Balvu správní obvody Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu a Bērzpils. V kraji Rugāju správní obvody Rugāju a Lazdukalna. V kraji Viļakas správní obvody Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas a Šķilbēnu. V kraji Baltinavas správní obvody Baltinavas. V kraji Kārsavas správní obvody Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes a Mežvidu. V kraji Ciblas správní obvody Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes a Blontu. V kraji Ludzas správní obvody Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu a Istras. V kraji Zilupes správní obvody Zaļesjes, Lauderu a Pasienes. V kraji Dagdas správní obvody Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas a Andrupenes. V kraji Aglonas správní obvody Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas a Aglonas. V kraji Krāslavas správní obvody Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu a Izvaltas.


Top