EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013 , kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/21


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. března 2013,

kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obsah rozhodnutí ECB/2012/34 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (2) by měl být začleněn do obecných zásad ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (3), které jsou základním právním aktem upravujícím dočasná opatření týkající se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění.

(2)

V zájmu jasnosti a konzistentnosti a s cílem zjednodušit rámec zajištění Eurosystému by měl být do obecných zásad upravujících dočasná opatření týkající se způsobilosti zajištění pro refinanční operace Eurosystému začleněn též obsah rozhodnutí ECB/2011/4 ze dne 31. března 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou (4), rozhodnutí ECB/2011/10 ze dne 7. července 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou (5) a rozhodnutí ECB/2012/32 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (6).

(3)

Tyto kroky, které se uskutečňují prostřednictvím přepracovaného znění obecných zásad ECB/2012/18, by navíc měly umožnit národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro, aby provedly dodatečná opatření na zvýšenou podporu poskytování úvěrů ve smluvním a regulatorním rámci, který se uplatňuje na jejich protistrany.

(4)

Rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34

1.   Rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 se zrušují s účinkem ode dne 3. května 2013.

2.   Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na obecné zásady ECB/2013/4.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. března 2013.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 359, 29.12.2012, s. 74.


Top