Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1234

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

OJ L 350, 20.12.2012, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 199 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1234/oj

20.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 350/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1234/2012

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (rybářská plavidla NNN), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Unie s těmito plavidly. Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.

(2)

První seznam Unie s rybářskými plavidly NNN byl sestaven v nařízení Komise (EU) č. 468/2010 (2) a následně pozměněn prováděcím nařízením Komise (EU) č. 724/2011 (3).

(3)

Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 by měl seznam Unie obsahovat rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(4)

Všechny regionální organizace pro řízení rybolovu přijaly zásadu zveřejňování seznamu s plavidly NNN a příslušný seznam na svých výročních zasedáních aktualizují (4).

(5)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 Komise poté, co obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, aktualizuje seznam Unie.

(6)

Komise obdržela aktualizované seznamy z výročních zasedání regionálních organizací pro řízení rybolovu.

(7)

Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle toho, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(8)

Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Poslední aktualizace: CCAMLR: seznam s plavidly NNN z roku 2011 schválený na výročním zasedání CCAMLR-XXX ve dnech 24. října až 4. listopadu 2011; SEAFO: SEAFO začleňuje do svého seznamu s plavidly NNN seznamy CCAMLR, NEAFC-B a NAFO; ICCAT: seznam plavidel NNN z roku 2012 schválený na výročním zasedání v listopadu 2011 (doporučení 11–18); IATTC: seznam z roku 2012 schválený na 83. zasedání IATTC v červnu 2012; NEAFC: část B seznamu s plavidly NNN AM 2011-18 schválená na 30. výročním zasedání v listopadu 2011; NAFO: seznam z roku 2012 schválený na 33. výročním zasedání ve dnech 19. až 23. září 2011; WCPFC: seznam WCPFC s plavidly NNN z roku 2012 ke dni 30. března 2012 (s účinností ode dne 30. května 2012).


PŘÍLOHA

„ČÁST B

Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008

Identifikační číslo lodi podle IMO (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu

Název plavidla (předchozí název) (2)

Stát vlajky nebo území vlajky (podle regionální organizace pro řízení rybolovu) (2)

Zařazení na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (předchozí vlajka: Svatý Kryštof a Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzanie (předchozí vlajky: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

není známo (předchozí vlajky: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

není známo (poslední známá vlajka: Indonésie)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

není známo (poslední známá vlajka: Indonésie)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

není známo

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

není známo

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

není známo

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (předchozí vlajky: Rovníková Guinea, Spojené království)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

není známo

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinejská republika (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

není známo (předchozí vlajky: Rusko, Gruzie [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

není známo

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (předchozí vlajka: Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzie

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

není známo (poslední známé vlajky: Libye, Ostrov Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

není známo

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigérie [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (předchozí vlajka: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

není známo (poslední známé vlajky: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

není známo

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

není známo (předchozí vlajka: Malajsie)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzanie (předchozí vlajky: Severní Korea (KLDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/není známo [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tchaj-wan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

není známo

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Írán (předchozí vlajka: Španělsko)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

není známo (předchozí vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

není známo (předchozí vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

není známo (poslední známé vlajky: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

není známo

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

není známo

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolívie

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

není známo

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbie

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

není známo (poslední známá vlajka: Togo [NAFO,]/Portugalsko [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzie

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

není známo (poslední známá vlajka: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

není známo

ICCAT

7826233

OCEAN LION

není známo (poslední známá vlajka: Rovníková Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

není známo (poslední známá vlajka: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

není známo (poslední známé vlajky: Mongolsko, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/není známo [SEAFO] (poslední známé vlajky: Mongolsko, Togo [CCAMLR]/Rovníková Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (poslední známé vlajky: Mongolsko, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (předchozí vlajka: Guinejská republika (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigérie (poslední známé vlajky: Togo, Rovníková Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

není známo (poslední známé vlajky: Libye, Spojené království)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

není známo (poslední známá vlajka: Svatý Vincenc a Grenadiny)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

není známo

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

není známo (poslední známé vlajky: Togo, Seychely)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

není známo (poslední známé vlajky: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

není známo (poslední známá vlajka: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzanie [CCAMLR]/není známo [SEAFO] (předchozí vlajky: Mongolsko, Namibie)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzanie (předchozí vlajky: Severní Korea (KLDR), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tchaj-wan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

není známo (poslední známá vlajka: Gruzie)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (předchozí vlajka: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Mezinárodní námořní organizace.

(2)  Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.“


Top