EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0588

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 588/2012 ze dne 3. července 2012 , o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (CHOP))

Úř. věst. L 175, 5.7.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/588/oj

5.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 588/2012

ze dne 3. července 2012,

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 303, 14.10.2011, s. 16.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.8   Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

MAĎARSKO

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (CHOP)


Top