Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0579

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 579/2012 ze dne 29. června 2012 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

OJ L 171, 30.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Implicitně zrušeno 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/579/oj

30.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 579/2012

ze dne 29. června 2012

o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 první pododstavec písm. m) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (2), a zejména na čl. 6 odst. 3a druhý pododstavec písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/13/ES v čl. 6 odst. 3a prvním pododstavci stanoví povinnost uvést na etiketě nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu každou složku ve smyslu čl. 6 odst. 4 písm. a), která je uvedena v příloze IIIa směrnice.

(2)

Z této povinnosti byla směrnicí Komise 2007/68/ES (3) ve znění nařízení (EU) č. 1266/2010 (4) udělena výjimka až do vyprodání zásob pro vína ve smyslu přílohy XIb nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla uvedena na trh nebo označena před 30. červnem 2012, a tato výjimka se s účinkem od 30. června 2012 nebude uplatňovat.

(3)

Je proto třeba stanovit pravidla pro označování uvedených nápojů, pokud jde o uvádění látek podle přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES používaných během výroby, jejichž přítomnost lze na základě analytických metod uvedených v článku 120 g nařízení (ES) č. 1234/2007 zjistit v konečném produktu, a jež je proto třeba považovat za složky ve smyslu čl. 6 odst. 4 písm. a) směrnice 2000/13/ES.

(4)

Označování produktů pomocí piktogramů může spotřebitelům v mnohojazyčném prostředí umožnit lepší čitelnost poskytovaných informací a dát jim větší záruky. Je proto vhodné umožnit hospodářským subjektům, aby údaje doplnily o piktogramy.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (5) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

Aby se zabránilo tomu, že nová pravidla ovlivní prodej již označených produktů, je vhodné, aby se vztahovala na vína zcela nebo částečně vyrobená z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která budou opatřena etiketami po 30. červnu 2012.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 607/2009 se mění takto:

1)

Článek 51 se nahrazuje tímto:

„Článek 51

Používání určitých horizontálních předpisů

1.   Za účelem uvádění složek podle č. 6 odst. 3a směrnice 2000/13/ES jsou údaje, které je třeba používat, týkající se siřičitanů, mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec, uvedené v příloze X části A.

2.   Údaje uvedené v prvním odstavci mohou být případně doplněny o jeden z piktogramů uvedených v příloze X části B.“

2)

Příloha X se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pokud jde o údaje týkající se mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec, uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009 ve znění tohoto nařízení, použije se toto nařízení na vína uvedená v příloze XIb nařízení (ES) č. 1234/2007, jež byla zcela nebo částečně vyrobena z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která budou opatřena etiketami po 30. červnu 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 347, 31.12.2010, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA X

ČÁST A

Poznámky uvedené v čl. 51 odst. 1

Jazyk

Údaje týkající se siřičitanů

Údaje týkající se vajec a výrobků z vajec

Údaje týkající se mléka a mléčných výrobků

bulharsky

сулфити“ nebo „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ nebo „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ nebo „млечен протеин

španělsky

«sulfitos» nebo «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» nebo «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» nebo «proteína de leche»

česky

siřičitany“ nebo „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ nebo „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ nebo „mléčná bílkovina

dánsky

»sulfitter« nebo »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, nebo »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« nebo »mælkeprotein«,

německy

Sulfite“ nebo „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ nebo „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ nebo „Milchprotein“

estonsky

sulfitid” nebo „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” nebo „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” nebo „piimaproteiin”

řecky

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» nebo «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» nebo «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» nebo «πρωτεΐνη γάλακτος»

anglicky

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ nebo ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ nebo ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ nebo ‘milk protein

francouzsky

«sulfites» nebo «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» nebo «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» nebo «protéine du lait»

italsky

«solfiti», nebo «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» nebo «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» nebo «proteina del latte»

lotyšsky

sulfīti” nebo “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” nebo “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” nebo “piena olbaltumviela

litevsky

sulfitai“ nebo „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ nebo „kiaušinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ nebo „pieno baltymai

maďarsky

szulfitok” nebo „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” nebo „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” nebo „tejfehérje

v maltštině

sulfiti”, nebo “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” nebo “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” nebo “proteina tal-ħalib

nizozemsky

sulfieten” nebo „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” nebo „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” nebo „melkproteïnen

polsky

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” nebo „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” nebo „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” nebo „białko mleka

portugalsky

«sulfitos» nebo «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» nebo «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» nebo «proteína de leite»

rumunsky

sulfiți” nebo „dioxid de sulf

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” nebo „albumină din ouă

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” nebo „proteine din lapte

slovensky

siričitany“ nebo „oxid siričitý

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ nebo „vaječný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ nebo „mliečna bielkovina

slovinsky

sulfiti“ nebo „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ nebo „jajčni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ nebo „mlečne beljakovine

finsky

sulfiittia”, ”sulfiitteja” nebo ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” nebo ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” nebo ”maitoproteiinia

švédsky

sulfiter” nebo ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” nebo ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” nebo ”mjölkprotein

ČÁST B

Piktogramy uvedené v čl. 51 odst. 2

Image

Image

Image

Image


Top