Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0232

Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) Text s významem pro EHP

OJ L 78, 17.3.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 242 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/232/oj

17.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 232/2012

ze dne 16. března 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Chinolinová žluť (E 104), žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilová červeň A (E 124) jsou potravinářská barviva v současnosti schválená pro použití a uvedená na seznamu přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Současné schválení zohledňuje hodnoty pro přijatelný denní příjem (ADI) stanovené Vědeckým výborem pro potraviny (VVP) v roce 1983 (2).

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vydal dne 23. září 2009 stanovisko (3) týkající se přezkoumání bezpečnosti chinolinové žluti (E 104) jako potravinářské přídatné látky. Úřad v uvedeném stanovisku doporučuje snížit hodnotu pro přijatelný denní příjem uvedeného potravinářského barviva z 10 mg/kg tělesné hmotnosti/den na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Kromě toho se úřad domnívá, že přesnější odhady expozice (úroveň 2 a úroveň 3) obecně dosti překračují revidovanou hodnotu pro přijatelný denní příjem ve výši 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Je proto vhodné podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104) změnit, aby se zajistilo, že nová hodnota pro přijatelný denní příjem doporučená úřadem nebude překročena.

(4)

Úřad vydal dne 27. září 2009 stanovisko (4) týkající se přezkoumání bezpečnosti žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) jako potravinářské přídatné látky. V uvedeném stanovisku doporučuje snížit hodnotu pro přijatelný denní příjem u žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) z 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den na 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Kromě toho se úřad domnívá, že přesnější odhady expozice (úroveň 3) obecně dosti překračují revidovanou dočasnou hodnotu pro přijatelný denní příjem ve výši 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den v případě velké spotřeby u dětí. Je proto vhodné podmínky použití a úrovně použití u žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) změnit, aby se zajistilo, že nová dočasná hodnota pro přijatelný denní příjem doporučená úřadem nebude překročena.

(5)

Úřad vydal dne 23. září 2009 stanovisko (5) týkající se přezkoumání bezpečnosti Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) jako potravinářské přídatné látky. Úřad v uvedeném stanovisku doporučuje snížit hodnotu pro přijatelný denní příjem ze 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den na 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Kromě toho se úřad domnívá, že přesnější odhady expozice (úroveň 3) obecně dosti překračují revidovanou dočasnou hodnotu pro přijatelný denní příjem ve výši 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti/den v případě velké spotřeby u dětí. Je proto vhodné podmínky použití a úrovně použití u Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) změnit, aby se zajistilo, že nová hodnota pro přijatelný denní příjem doporučená úřadem nebude překročena.

(6)

Je třeba vyjmout tyto látky ze skupiny III uvedené v části C bodě 3 přílohy II. Měl by se však zachovat kombinovaný maximální limit, používají-li se látky společně se zbývajícími látkami náležícími do skupiny III.

(7)

Maximální limity by měly být revidovány, aby se expozice snížila pod úroveň doporučených hodnot pro přijatelný denní příjem. Zejména by měly být sníženy ve stejném poměru k plánovanému snížení denního příjmu. Měly by být povoleny určité výjimky s vyššími úrovněmi pro některé tradiční výrobky, které významně nepřispívají k expozici. Některá ustanovení byla rovněž zrušena.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Aby byl dán potravinářskému průmyslu dostatečný čas na to, aby přizpůsobil svoji výrobu novým podmínkám použití a úrovním použití stanoveným v tomto nařízení, je vhodné stanovit přechodná opatření.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení se použije ode dne 1. června 2013.

Potraviny obsahující chinolinovou žluť (E 104), žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilovou červeň A (E 124), které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. červnem 2013, ale které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, se mohou dál prodávat až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, čtrnáctá řada, 1983.

(3)  Vědecké stanovisko komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin na základě žádosti Komise týkající se přezkoumání bezpečnosti chinolinové žluti (E 104) při jejím použití jako potravinářské přídatné látky, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Vědecké stanovisko komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin na základě žádosti Komise týkající se přezkoumání bezpečnosti žluti SY (Sunset Yellow FCF) (E 110) při jejím použití jako potravinářské přídatné látky, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Vědecké stanovisko komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin na základě žádosti Komise týkající se přezkoumání bezpečnosti látky Ponceau 4R při jejím použití jako potravinářské přídatné látky, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

v části C bodě 3 se zrušují tyto položky:

„E 104

Chinolinová žluť“

„E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)“

„E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)“

2)

část E se mění takto:

a)

v kategoriích 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 a 14.1.4 se poznámka pod čarou 25 nahrazuje tímto:

„(25):

Množství každého z barviv E 122 a E 155 nesmí překročit 50 mg/kg nebo mg/l.“;

b)

v kategorii 1.7.5 se poznámka pod čarou 33 nahrazuje tímto:

„(33):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e a E 161b.“;

c)

v kategoriích 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 a 4.2.4.1 se poznámka pod čarou 34 nahrazuje tímto:

„(34):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 120, E 122, E 129, E 131 a E 133.“;

d)

v kategoriích 04.2.5.2 a 4.2.5.3 se poznámka pod čarou 31 nahrazuje tímto:

„(31):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci s E 120, E 142, E 160d a E 161b.“;

e)

v kategorii 9.2 se poznámky pod čarou 35, 36 a 37 nahrazují tímto:

„(35):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.“

„(36):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.“

„(37):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 102, E 120, E 151, E 160e.“;

f)

v příslušných kategoriích potravin se vkládají v číselném pořadí nové položky pro E 104, E 110, E 124, které znějí:

Kategorie (číslo)

Číslo označení E

Název

Maximální množství

(mg/kg nebo mg/l)

Poznámky

Omezení/výjimky

01.4

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

5

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

01.6.3

Jiné druhy smetany

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

pouze ochucená smetana

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

5

(61)

pouze ochucená smetana

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

5

(61)

pouze ochucená smetana

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

01.7.3

Jedlá kůrka sýrů

E 104

Chinolinová žluť

10

(62)

 

(62):

Celkové množství E 104 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

E 104

Chinolinová žluť

30

(61)

pouze mostarda di frutta

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

pouze mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

20

(61)

pouze mostarda di frutta

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III

05.2

Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu

E 104

Chinolinová žluť

30

(61)

kromě proslazeného ovoce a zeleniny; tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

kromě proslazeného ovoce a zeleniny; tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

20

(61)

kromě proslazeného ovoce a zeleniny; tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

E 104

Chinolinová žluť

30

(61)

pouze proslazené ovoce a zelenina

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

pouze proslazené ovoce a zelenina

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

pouze proslazené ovoce a zelenina

E 104

Chinolinová žluť

300

(61)

pouze tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(61)

pouze tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(61)

pouze tradiční cukrovinky na bázi ořechů nebo kakaa v cukru ve tvaru mandle nebo hostie, obvykle o délce nad 2 cm, obvykle konzumované při slavnostních příležitostech, tj. svatby, přijímání, atd.

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

05.3

Žvýkačky

E 104

Chinolinová žluť

30

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

05.4

Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie 4.2.4

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

pouze dekorace, polevy a omáčky, kromě náplní

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

pouze dekorace, polevy a omáčky, kromě náplní

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

55

(61)

pouze dekorace, polevy a omáčky, kromě náplní

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

pouze náplně

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

pouze náplně

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

55

(61)

pouze náplně

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

06.6

Šlehané těsto

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

55

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

08.2.3

Střívka a obaly a dekorace na maso

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

pouze dekorace a obaly kromě jedlého vnějšího obalu pro pasturmas

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

35

(61)

pouze dekorace a obaly kromě jedlého vnějšího obalu pro pasturmas

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

55

(61)

pouze dekorace a obaly kromě jedlého vnějšího obalu pro pasturmas

E 104

Chinolinová žluť

10

(62)

pouze jedlá střívka

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

(62):

Celkové množství E 104 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III

09.2

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

200

(63)

pouze v náhražkách lososa na bázi Theragra chalcogramma a Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(63)

pouze v náhražkách lososa na bázi Theragra chalcogramma a Pollachius virens

(63):

Celkové množství E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III

09.3

Jikry

E 104

Chinolinová žluť

200

(61)

kromě jeseteřích jiker (kaviár)

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

200

(61)

kromě jeseteřích jiker (kaviár)

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(61)

kromě jeseteřích jiker (kaviár)

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

12.2.2

Ochucovací a kořenící přípravky

E 104

Chinolinová žluť

10

(62)

pouze koření, např. kari v prášku, tandoori

(62):

Celkové množství E 104 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

12.4

Hořčice

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

35

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

12.6

Omáčky

E 104

Chinolinová žluť

20

(64)

včetně příchutí, nálevů, „chutney“ a „picalilli“; kromě omáček na bázi rajčat

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

30

(64)

pouze v příchutích a „picalilli

(64):

Celkové množství E 104 a E 110 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

12.9

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

pouze náhražky masa a ryb na bázi rostlinných bílkovin

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

20

(61)

pouze náhražky masa a ryb na bázi rostlinných bílkovin

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

pouze náhražky masa a ryb na bázi rostlinných bílkovin

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

13.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely podle směrnice 1999/21/ES (kromě výrobků spadajících do kategorie potravin 13.1.5)

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

13.3

Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu (celý objem nebo část celodenní stravy)

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.1.4

Ochucené nápoje

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

kromě mléčných a sladových výrobků obsahujících čokoládu

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

20

(61)

kromě mléčných a sladových výrobků obsahujících čokoládu

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

kromě mléčných a sladových výrobků obsahujících čokoládu

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.2.3

Cider a perry

E 104

Chinolinová žluť

25

(64)

kromě cidre bouché

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(64)

kromě cidre bouché

(64):

Celkové množství E 104, E 110 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.2.4

Ovocné víno a made wine

E 104

Chinolinová žluť

20

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

1

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.2.7.1

Aromatizovaná vína

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

kromě americano, bitter vino

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(61)

kromě americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(61)

kromě americano, bitter vino

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.2.7.2

Aromatizované vinné nápoje

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

kromě bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(61)

kromě bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(61)

kromě bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

14.2.7.3

Aromatizované vinné koktejly

E 104

Chinolinová žluť

50

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III

14.2.8

Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %

E 104

Chinolinová žluť

180

(61)

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 %

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(61)

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 %

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

170

(61)

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 %

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

16.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

17.1

Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem, kromě výrobků určených ke žvýkání

E 104

Chinolinová žluť

35

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

35

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

17.2

Doplňky stravy dodávané v tekuté podobě

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.

17.3

Doplňky stravy dodávané ve formě sirupu nebo určené ke žvýkání

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

 

(61):

Celkové množství E 104, E 110, E 124 a barviv ve skupině III nesmí překročit maximální množství stanovené pro skupinu III.“

g)

kategorie 08.2.1 se mění takto:

i)

položka pro E 110 se nahrazuje tímto:

 

„E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

15

 

pouze sobrasada

ii)

položka pro E 124 se nahrazuje tímto:

 

„E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

 

pouze chorizo sausage/salchichon

h)

kategorie 14.2.7.1 se mění takto:

i)

položky pro E 104 a E 110 se nahrazují tímto:

 

„E 104

Chinolinová žluť

50

(26) (27)

pouze americano, bitter vino

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(27)

pouze bitter vino

ii)

položka pro E 124 se nahrazuje tímto:

 

„E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(26) (27)

pouze americano, bitter vino

i)

kategorie 14.2.7.2 se mění takto:

i)

položky pro E 104 a E 110 se nahrazují tímto:

 

„E 104

Chinolinová žluť

50

(28)

pouze bitter soda

 

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

50

(28)

pouze bitter soda

ii)

položka pro E 124 se nahrazuje tímto:

 

„E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

50

(28)

pouze bitter soda

j)

v příslušných kategoriích potravin se zrušují položky pro E 104, E 110, E 124:

01.7.5

Tavené sýry

E 104

Chinolinová žluť

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

04.2.1

Sušené ovoce a zelenina

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

04.2.2

Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

04.2.3

Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

04.2.5.2

Džemy, rosoly a marmelády a slazený kaštanový krém ve smyslu směrnice 2001/113/ES

E 104

Chinolinová žluť

100

(31)

kromě kaštanového krému

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(31)

kromě kaštanového krému

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(31)

kromě kaštanového krému

04.2.5.3

Ostatní obdobné ovocné nebo zeleninové pomazánky

E 104

Chinolinová žluť

100

(31)

kromě crème de pruneaux

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(31)

kromě crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(31)

kromě crème de pruneaux

08.2.1

Tepelně neopracované zpracované maso

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

 

pouze sobrasada

09.2

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

E 104

Chinolinová žluť

100

(35)

pouze pasty z ryb a korýšů

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(35)

pouze pasty z ryb a korýšů

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(35)

pouze pasty z ryb a korýšů

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

250

(36)

pouze předvaření korýši

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

250

(36)

pouze předvaření korýši

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(37)

pouze uzené ryby

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(37)

pouze uzené ryby“


Top