EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0054

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

OJ L 19, 24.1.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; Zrušeno 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/54/oj

24.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 54/2012

ze dne 23. ledna 2012,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. října 2010 přijala Rada nařízení (EU) č. 961/2010.

(2)

Dne 1. prosince 2011 Rada znovu zopakovala své vážné a prohlubující se znepokojení nad povahou íránského jaderného programu, zejména pak nad zjištěními, jež se týkají íránských aktivit v souvislosti s rozvojem vojenských jaderných technologií, jak bylo uvedeno v poslední zprávě Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Vzhledem k tomuto znepokojení a v souladu s prohlášením Evropské rady ze dne 23. října 2011 se Rada dohodla na rozšíření stávajících sankcí.

(3)

Dne 9. prosince 2011 Evropská rada potvrdila závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 a vyzvala Radu, aby přednostně pokročila v práci na rozšíření oblasti působnosti omezujících opatření EU vůči Íránu.

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/35/SZBP ze dne 23 ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (2), by na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 měly být zařazeny další osoby a subjekty. Navíc by měly být změněny položky týkající se některých osob a subjektů zařazených do přílohy VIII nařízení (EU) č. 961/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na seznam obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Ze seznamu obsaženého v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se vyjímá subjekt uvedený v příloze II tohoto nařízení.

3.   Položky v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

Seznam osob a subjektů podle čl. 1 odst. 1

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Central Bank of Iran (také známa jako Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Poštovní adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teherán, Íránská islámská republika

P.O. Box: 15875 / 7177

Ústředna: +98 21 299 51

Adresa pro telegramy: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Kód SWIFT: BMJIIRTH

Internetové stránky: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Tato banka je zapojena do činností, jejichž cílem je obcházet sankce

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teherán

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Internetové stránky: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat je vlastněna státem. Přímo se podílela na úsilí Íránu v jaderné oblasti. Například v roce 2011 Bank Tejarat zprostředkovala převod desítek milionů dolarů ve snaze napomoci Íránské organizaci pro atomovou energii, určené OSN, v jejím pokračujícím úsilí o získání oxidu uranu zvaného „žlutý koláč”. Íránská organizace pro atomovou energii je hlavní íránskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje jaderné technologie a řídí programy výroby štěpného materiálu.

Bank Tenjarat v minulosti rovněž napomáhala určeným íránským bankám při obcházení mezinárodních sankcí, například se účastnila obchodních transakcí, do nichž byly zapojeny krycí společnosti skupiny Shahid Hemmat Industrial Group určené OSN.

Prostřednictvím finančních služeb, které v minulých několika letech poskytla bankám Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), určeným EU, Bank Tejarat podporovala rovněž činnost dceřiných společností a podřízených subjektů íránských revolučních gard, Organizace obranného průmyslu, určené OSN, a Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), určeného OSN.

23.1.2012

3.

Tidewater (také známa jako. Tidewater Middle East Co.)

Poštovní adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teherán, Írán

Tuto společnost vlastní nebo ovládají islámské revoluční gardy (IRGC)

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (též T.E.M. Co.)

Poštovní adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherán, Írán

Určená společnost Iran Aircraft Industries (IACI) ji užívá jako krycí společnost k tajnému pořizování zakázaného zboží.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (též SAD Import & Export Company)

Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán

P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán

Určená organizace Defence Industries Organization (DIO) ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do převodu zbraní do Sýrie. Rovněž bylo zaregistrováno zapojení této společnosti do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán

P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán

Společnost Sad Export Import Company ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.

23.1.2012

II.   Islámské revoluční gardy (IRGC)

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Zástupce velitele IRGC, velitel politického odboru IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (též Hojjat- al-Eslam Ali Saidi či Saeedi)

 

Zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (též Amir Ali Hajizadeh)

 

Velitel vzdušných sil IRGC, brigádní generál

23.1.2012


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštovní adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherán, Írán

Tato společnost zaslala v květnu 2007 z Íránu do Sýrie dva kontejnery s různými druhy střelných zbraní, čímž porušila čl. 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007).

23.1.2012

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

BIIS Maritime Limited

Poštovní adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Tuto společnost vlastní nebo ovládá určená společnost Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Írán) (též Khazar Sea Shipping Lines či Darya-ye Khazar Shipping Company či Khazar Shipping Co. nebo KSSL či Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. či Darya-e-khazar shipping Co.

Poštovní adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, ÍránNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Írán

Tuto společnost vlastní nebo ovládá IRISL

23.1.2012


PŘÍLOHA II

Subjekt podle čl. 1 odst. 2

Syracuse S.L


PŘÍLOHA III

Subjekty podle čl. 1 odst. 3

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštovní adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburk, Německo; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Tato společnost je ovládána IRISL nebo jedná jménem IRISL. HTTS je evidována v Hamburku na stejné adrese jako IRISL Europe GmbH a její ředitel Dr. Naser Baseni byl předtím zaměstnán u IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Poštovní adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj SAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Spojené arabské emiráty, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Šardžá, Spojené arabské emiráty

Tato společnost jednala ve Spojených arabských emirátech jménem IRISL. Nahradila ji společnost Good Luck Shipping Company, která je rovněž určena, neboť jednala jménem IRISL.

23.1.2012


Top