Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0042

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 42/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

OJ L 16, 19.1.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/42/oj

19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 42/2012

ze dne 18. ledna 2012

o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 616/2007 (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 během prvních sedmi dnů ledna 2012 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 převyšují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Žádosti o dovozní práva podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 převyšují v případě skupiny 5 dostupná množství. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva přidělena, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Na žádosti o dovozní práva podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 v případě skupiny 5 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní práva podané pro podobdobí od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

5

09.4215

1,220003


Top