EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. července 2012 , kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/26


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. července 2012,

kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14.

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 si Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové standardy na základě jakýchkoli informací, které považuje za relevantní.

(3)

V kontextu nabídky na výměnu dluhových nástrojů předložené Řeckou republikou držitelům obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou bylo dne 24. února 2012 poskytnuto ve prospěch národních centrálních bank posílení zajištění ve formě programu zpětného odkupu s cílem podpořit kvalitu obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených Řeckou republikou.

(4)

Jako výjimečné opatření bylo rozhodnutím ECB/2012/3 ze dne 5. března 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (2) dočasně pozastaveno uplatňování minimálních požadavků Eurosystému na práh úvěrové kvality ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou a tyto obchodovatelné dluhové nástroje byly prohlášeny způsobilými po dobu trvání posílení zajištění.

(5)

S ohledem na skutečnost, že v současné době není jistá dostatečnost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných či plně zaručených Řeckou republikou jako zajištění, Rada guvernérů rozhodla, že okamžikem skončení posílení zajištění se má ve vztahu k těmto nástrojům uplatňovat práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem uvedený v oddíle 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

(6)

Rozhodnutí ECB/2012/3 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2012/3

Rozhodnutí ECB/2012/3 se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. července 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. července 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2012, s. 19.


Top