EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1387/2011 ze dne 14. prosince 2011 , kterým se opravuje finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1387/2011

ze dne 14. prosince 2011,

kterým se opravuje finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 85 a čl. 161 odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po změně nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2) nařízením Komise (ES) č. 1055/2009 (3) bylo zjištěno, že finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006 obsahuje chybu v čl. 7b odst. 3 týkající se data zahájení předkládání žádostí o vývozní licence.

(2)

Nařízení (ES) č. 951/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vztahuje se pouze na finské, francouzské, maďarské, italské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 290, 6.11.2009, s. 64.


Top