EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

Nařízení Komise (EU) č. 408/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 108/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 408/2011

ze dne 27. dubna 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1185/2009 vytváří nový rámec pro vytváření srovnatelných evropských statistik o prodeji a používání pesticidů.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1185/2009 předávají členské státy statistické údaje v elektronické podobě v příslušném technickém formátu, který stanoví Komise.

(3)

Z důvodu zajištění důvěrnosti bude do zasílaného souboru doplněna značka označující, zda informace, které jsou předávány o látce, chemické skupině, kategorii přípravku nebo hlavní skupině, jsou nebo nejsou důvěrné.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy předávají statistické údaje o uvádění pesticidů na trh v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1185/2009, přičemž používají formát pro přenos statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange, SDMX). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Eurostatu.

Členské státy předají požadované údaje v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem).

Článek 2

Technický formát pro předávání údajů Komisi (Eurostatu) je definován v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Formát pro předávání statistických údajů o uvádění pesticidů na trh

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Číslo

Pole

Poznámky

1

Země

Třímístný písmenný kód (např. FRA)

2

Rok

např. 2010

3

Hlavní skupina

Kódy uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1185/2009 v posledním znění

4

Kategorie přípravků

 

5

Chemická skupina

 

6

Látka

 

7

Pro pole číslo 3, 4, 5 a 6 se uvádí prodané množství

Údaje se vyjadřují v kilogramech látek

8

Pro pole číslo 3, 4, 5 a 6 se uvádí značka důvěrnosti

Ano/ne


Top