Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0798

2011/798/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 8721)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/798/oj

3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8721)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2011/798/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, jež zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu co nejrychlejší eradikace influenzy ptáků by měla Unie poskytovat finanční příspěvek na způsobilé výdaje členských států. V čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážce uvedeného rozhodnutí je určen procentní podíl finančního příspěvku Unie, který lze vyplatit jako náhradu za výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro finanční podporu ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2010/148/EU ze dne 5. března 2010 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v České republice, Německu, Španělsku, Francii a Itálii v roce 2009 (3) stanovilo finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků mimo jiné ve Španělsku v roce 2009.

(5)

Dne 3. května 2010 předložilo Španělsko oficiální žádost o náhradu v souladu s ustanoveními v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení finančního příspěvku Unie tím, aby plánované operace byly skutečně provedeny a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Audit provedený útvary Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 349/2005 zjistil pouze drobné finanční nedostatky.

(8)

Španělsko tudíž v tomto ohledu splnilo technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(9)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena výše první splátky finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Španělsku se vyplatí první splátka finančního příspěvku Unie ve výši 500 000,00 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 22.


Top