Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0683

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

OJ L 269, 14.10.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/683/oj

14.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. října 2011,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku

(2011/683/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada poskytla Portugalsku na jeho žádost finanční pomoc (prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU (2)) na podporu programu rozsáhlých hospodářských a finančních reforem, jejichž cílem je obnovit důvěru, umožnit návrat ekonomiky na cestu udržitelného růstu a zachovat finanční stabilitu v Portugalsku, eurozóně i celé EU.

(2)

Podle závěrů ohledně půjček v rámci Evropského nástroje finanční stability, které přijaly hlavy států a předsedové vlád eurozóny a orgány Unie dne 21. července 2011, by prodloužení splatností a snížení úrokového rozpětí mohlo napomoci dosažení cílů programu.

(3)

Za účelem posílení cílů v oblasti likvidity a udržitelnosti by se toto prodloužení splatností a snížení rozpětí úrokové sazby měly použít i na již vyplacené tranše.

(4)

Vzhledem k tomuto vývoji by prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 prováděcího rozhodnutí 2011/344/EU se mění takto:

1)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Unie poskytne Portugalsku půjčku ve výši maximálně 26 miliard EUR s maximální průměrnou splatností 12,5 roku. Splatnost jednotlivých tranší půjčky může činit až 30 let.“

2)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Portugalsko uhradí náklady Unie na financování každé tranše.“

Článek 2

Ustanovení čl. 1 odst. 1 první věty a čl. 1 odst. 5 prováděcího rozhodnutí 2011/344/EU se použijí i na tranše půjčky, které byly vyplaceny před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Lucemburku dne 11. října 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 88.


Top