EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0242

2011/242/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2011 o členech poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin zřízené rozhodnutím 2004/613/ES

OJ L 101, 15.4.2011, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2017; Zrušeno a nahrazeno 32017D0715(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/242/oj

15.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/126


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. dubna 2011

o členech poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin zřízené rozhodnutím 2004/613/ES

(2011/242/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Komise 2004/613/ES ze dne 6. srpna 2004 na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2004/613/ES byla s účinkem od 25. srpna 2004 zřízena poradní skupina pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin. Komise tuto skupinu konzultuje ohledně svého pracovního programu týkajícího se bezpečnosti potravin a krmiv, označení a obchodní úpravy potravin a krmiv, lidské výživy ve vztahu k právním předpisům v oblasti potravin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a rovněž ohledně jakýchkoli opatření, která Komise musí v těchto oblastech přijmout nebo navrhnout.

(2)

Podle čl. 3 odst. 3 rozhodnutí 2004/613/ES Komise vybere reprezentativní evropské orgány, které nejlépe splňují kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 uvedeného rozhodnutí a které odpověděly na výzvu k vyjádření zájmu.

(3)

Komise původně vybrala 36 členů poradní skupiny. Seznam původních členů byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v roce 2005 (2).

(4)

Komise se nyní rozhodla rozšířit členství v poradní skupině, zejména s cílem začlenit některé nezastoupené sektory. Na základě výzvy k vyjádření zájmu bylo vybráno devět dalších orgánů.

(5)

Všichni členové poradní skupiny mají stejné postavení.

(6)

Je vhodné potvrdit 36 stávajících členů poradní skupiny a navíc jmenovat devět nově vybraných členů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise potvrzuje ve funkci členů poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin evropské orgány uvedené na seznamu v části A přílohy a navíc jmenuje členy této poradní skupiny evropské orgány uvedené na seznamu v části B přílohy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 17.

(2)  Úř. věst. C 97, 21.4.2005, s. 2.


PŘÍLOHA

ČÁST A

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

ČÁST B

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  Tři křesla se přidělují organizaci BEUC s cílem napomoci zastoupení evropských spotřebitelů.


Top