EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/35


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 31. října 2011,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 17 a článek 21 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2010/15 ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (1), upravuje otevření peněžního účtu u Evropské centrální banky (ECB) na jméno Evropského nástroje finanční stability (EFSF) za účelem realizace úvěrových smluv (dále jen „úvěrové smlouvy“) podle rámcové dohody o EFSF, která vstoupila v platnost dne 4. srpna 2010 (dále jen „rámcová dohoda o EFSF“).

(2)

Rozhodnutí ECB/2010/31 ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (2), upravuje otevírání peněžních účtů u ECB na jméno národní centrální banky příslušného členského státu (dlužníka) za účelem realizace úvěrových smluv podle rámcové dohody o EFSF.

(3)

Rámcová dohoda o EFSF byla změněna dodatkem, jež vstoupil v platnost 18. října 2011. Změněná rámcová dohoda o EFSF vytváří další nástroje, které EFSF může používat při poskytování finanční podpory. Podle preambule odst. 2 a čl. 2 odst. 1 změněné rámcové dohody o EFSF může EFSF poskytovat půjčky, prostředky na preventivní programy, prostředky k financování rekapitalizace finančních institucí v členských státech eurozóny (prostřednictvím půjček vládám těchto členských států včetně zemí bez programu), prostředky k nákupu dluhopisů na sekundárních trzích či prostředky k nákupu dluhopisů na primárním trhu (všechny tyto nástroje představují „finanční pomoc“), přičemž tyto prostředky poskytuje na základě smluv o finanční pomoci (dále jen „smlouvy o finanční pomoci“). Úvěrové smlouvy mohou zůstat v platnosti i poté, kdy vstoupí v platnost změněná rámcová dohoda o EFSF.

(4)

Rozhodnutí ECB/2010/15 a ECB/2010/31 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí ECB/2010/15 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přijímání plateb na peněžní účet

ECB přijímá na peněžní účet otevřený na jméno EFSF a provádí z tohoto účtu jen takové platby, které vyplývají z úvěrových smluv nebo smluv o finanční pomoci.“

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Zůstatek na peněžním účtu

Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí po provedení plateb podle jakékoli úvěrové smlouvy či smlouvy o finanční pomoci vykazovat jakýkoli kladný zůstatek; stejně tak nesmí být na tento peněžní účet převedeny žádné peněžní prostředky dříve než v den, kdy mají být provedeny platby podle některé úvěrové smlouvy či smlouvy o finanční pomoci. Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí v žádném okamžiku vykazovat záporný zůstatek. Z peněžního účtu otevřeného na jméno EFSF se proto nesmí provádět platby převyšující kladný zůstatek na tomto účtu.“

Článek 2

Rozhodnutí ECB/2010/31 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Otevírání peněžních účtů

ECB může na žádost národní centrální banky členského státu (dlužníka) otevřít peněžní účty na jméno této národní centrální banky za účelem uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou či smlouvou o finanční pomoci (dále jen „peněžní účet národní centrální banky“).“.

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přijímání plateb na peněžní účty

Peněžní účet národní centrální banky slouží výhradně k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou či smlouvou o finanční pomoci.“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. listopadu 2011.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. října 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 7.


Top