EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/5


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1257/2010

ze dne 20. prosince 2010,

kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 342 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení (1) přiznalo irštině postavení úředního a pracovního jazyka orgánů Unie.

(2)

Nařízení (ES) č. 920/2005 stanoví, že z praktických důvodů a po přechodnou dobu nebudou orgány Unie vázány povinností sepisovat všechny akty, včetně rozsudků Soudního dvora, v irštině nebo irštiny překládat, s výjimkou nařízení přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou. Je na Radě, aby do čtyř let ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 920/2005 a poté vždy po pěti letech rozhodla, zda ukončit působnost uvedené odchylky.

(3)

Orgány Unie budou nadále přijímat iniciativy, jejichž cílem je zlepšit přístup občanů k informacím v irštině o činnostech Unie. Obtíže s náborem dostatečného počtu překladatelů, právníků-lingvistů, tlumočníků a asistentů pro irštinu nicméně přetrvávají. Proto je nezbytné prodloužit odchylku uvedenou v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka stanovená v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 se prodlužuje o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2012.

Tento článek se nevztahuje na nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2010.

Za Radu

předsedkyně

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3.


Top