Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1099

Nařízení Komise (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP

OJ L 312, 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 269 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

27.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1099/2010

ze dne 26. listopadu 2010,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu zmíněných v příloze I uvedeného nařízení, v místech vstupu na území zmíněných v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam v příloze I uvedeného nařízení je pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací zmíněným v uvedeném článku.

(3)

Výskyt a závažnost nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), zjištění různých misí do třetích zemí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem, jakož i čtvrtletních zpráv, které předložily Komisi v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačuje, že je zapotřebí přezkoumat seznam v příloze I uvedeného nařízení.

(4)

V rámci přezkumu přílohy uvedeného nařízení se musí snížit četnost kontrol těch komodit, u nichž výše uvedené informační zdroje prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými právní předpisy Unie, a u nichž tudíž nejsou nadále ospravedlnitelné stávající úřední kontroly, a zvýšit četnost kontrol jiných komodit, u nichž tytéž zdroje prokazují vyšší stupeň neshody s příslušnými právní předpisy Unie, který si žádá zavedení zesílených úřední kontrol.

(5)

Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

A.   Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Podzemnice olejná (neloupaná)

1202 10 90

Argentina

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná (loupaná)

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Podzemnice olejná (neloupaná)

1202 10 90

Brazílie

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná (loupaná)

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Sušené nudle

(Potraviny)

ex 1902

Čína

Hliník

10

Stopové prvky (2)

(Krmiva a potraviny)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Čína

Kadmium a olovo

10

Mango

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0804 50 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

10

Fazole (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

50

Hořký meloun (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Kalebasa (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprika zeleninová

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Potraviny - čerstvá, chlazená nebo zmrazená zelenina)

 

Pomeranče (čerstvé nebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (7)

10

Broskve

0809 30 90

Granátová jablka

ex 0810 90 95

Jahody

0810 10 00

Zelené fazole

ex 0708 20 00

(Potraviny - čerstvé ovoce a zelenina)

 

Podzemnice olejná (neloupaná)

1202 10 90

Ghana

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná (loupaná)

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

(Krmiva a potraviny)

 

Listy curry (Bergera/ Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé bylinky)

ex 1211 90 85

Indie

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5)

10

Chilli papričky (Capsicum annuum), v celku

ex 0904 20 10

Indie

Aflatoxiny

50

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

Výrobky z chilli papriček (curry)

0910 91 05

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muškátový květ (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

 

Podzemnice olejná (neloupaná)

1202 10 90

Indie

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná (loupaná)

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Melounová jádra (egusi) a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigérie

Aflatoxiny

50

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu

(Potraviny – omletá rýže)

ex 1006 30

Pákistán

Aflatoxiny

20

Chilli papričky (Capsicum annuum), v celku

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoxiny a ochratoxiny A

10

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

(Potraviny – sušené koření)

 

Listy koriandru

ex 0709 90 90

Thajsko

Salmonela (6)

10

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 85

Máta

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

Listy koriandru

ex 0709 90 90

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

20

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

Fazole (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

50

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

Zelenina rodu Brassica

0704; ex 0710 80 95

(Zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

Paprika zeleninová

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turecko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)

10

Cukety

0709 90 70; ex 0710 80 95

Rajčata

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny - zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

Hrušky

(Potraviny)

0808 20 10; 0808 20 50

Turecko

Pesticid: amitraz

10

Sušené hrozny (vinná réva)

(Potraviny)

0806 20

Uzbekistán

Ochratoxin A

50

Podzemnice olejná (neloupaná)

1202 10 90

Vietnam

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná (loupaná)

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

Všechny třetí země

Barviva Sudan

20

Výrobky z chilli papriček (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

 

Červený palmový olej

ex 1511 10 90

(Potraviny)

 

B.   Definice

Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9),

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9),

iv)

šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).“


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“ (např. ex 1006 30: zahrnuje pouze rýži Basmati pro přímou lidskou spotřebu).

(2)  Stopové prvky uvedené u této položky jsou stopové prvky náležející do funkční skupiny sloučenin stopových prvků uvedené v bodě 3 písm. b) přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29). Měly by být podrobeny zesíleným kontrolám stanoveným v tomto nařízení i tehdy, jsou-li dováženy k použití v potravinách.

(3)  Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu, thiaklopridu.

(4)  Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuranu, chlorpyrifu, chlorpyrifos-methylu, dimethoátu, ethionu, malathionu, metalaxylu, methamidofu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu, triazofu, dikrotofu, EPN, triforinu.

(5)  Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu, monokrotofu

(6)  Referenční metoda EN/ISO 6579.

(7)  Zejména rezidua: cyfluthrinu cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu, ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, karbendazimu, lambda-cyhalothrinu, methiocarbu, methomylu, omethoátu, oxamylu, fenthoátu, thiophanát-methylu.

(8)  Zejména rezidua: methomyl a oxamyl.


Top