Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0531

Nařízení Komise (EU) č. 531/2010 ze dne 18. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO))

OJ L 154, 19.6.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 011 P. 220 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/531/oj

19.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 531/2010

ze dne 18. června 2010

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Csabai kolbász“ nebo „Csabai vastagkolbász“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 248, 16.10.2009, s. 22.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

MAĎARSKO

Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász (CHZO)


Top