Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0424(05)

Rozhodnutí č. H1 ze dne 12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 106/13


ROZHODNUTÍ č. H1

ze dne 12. června 2009

o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

2010/C 106/05

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na čl. 72 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), podle něhož se správní komise zabývá všemi správními otázkami nebo otázkami výkladu vyplývajícími z ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2),

s ohledem na články 87 až 91 nařízení (ES) č. 883/2004,

s ohledem na čl. 64 odst. 7 a články 93 až 97 nařízení (ES) č. 987/2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 vstupují v platnost dne 1. května 2010 a nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 (3) a (EHS) č. 574/72 (4) se k témuž datu zrušují s výjimkou situací podléhajících ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a čl. 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 987/2009.

(2)

Podle čl. 87 odst. 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článku 94 nařízení (ES) č. 987/2009 žádosti podané před datem vstupu uvedených nařízení v platnost v zásadě nadále podléhají předpisu, který se na ně uplatňoval v době jejich podání, a ustanovení uvedených nařízení se použijí pouze na žádosti podané po jejich vstupu v platnost.

(3)

Rozhodnutí č. 74 až 208 a doporučení č. 14 až 23 správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků, která jsou stále v platnosti, budou ke dni, kdy se zruší nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 a kdy vstoupí v platnost nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, zastaralá.

(4)

Je potřeba přizpůsobit některá rozhodnutí a doporučení platná podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 tak, aby odpovídala ustanovením nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

(5)

Rozhodnutí a doporučení správní komise podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 je nezbytné po datu vstupu nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 v platnost používat transparentně a je třeba vypracovat pokyny k jejich použití pro instituce.

(6)

Z důvodu právní a technické složitosti, těsného časového rozvrhu a potřeby věnovat se některým úkolům správní komise přednostně nebudou některá rozhodnutí připravena ke zveřejnění včas, tedy před vstupem nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 v platnost, ale budou připravena až později.

(7)

Některá ustanovení rozhodnutí a doporučení, která se uplatňují podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, jsou přímo obsažena v ustanoveních nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

(8)

V souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

1.

Rozhodnutí a doporučení odkazující na nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 se nepoužijí v případech, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

Uvedená rozhodnutí a doporučení však zůstávají použitelná v případech, kdy nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 zůstávají v platnosti a mají nadále právní účinnost, zejména v situacích podle čl. 90 odst. 1 druhé odrážky nařízení (ES) č. 883/2004 a čl. 96 odst. 1 druhé odrážky nařízení (ES) č. 987/2009.

2.

Rozhodnutí a doporučení uvedená v části A přílohy se nenahrazují žádnými rozhodnutími ani doporučeními, pokud jde o nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

3.

Rozhodnutí a doporučení uvedená v části B přílohy se nahrazují uvedenými novými rozhodnutími a doporučeními, pokud jde o nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

4.

Rozhodnutí uvedená v části C přílohy správní komise přizpůsobí při nejbližší možné příležitosti tak, aby odpovídala ustanovením nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, neboť zásady těchto rozhodnutí je třeba uplatnit rovněž s ohledem na uvedená nařízení.

5.

Dokumenty nezbytné k použití nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (tj. E-formuláře, evropské průkazy zdravotního pojištění a potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz zdravotního pojištění) vydané příslušnými institucemi, orgány a jinými subjekty členských států před vstupem nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 v platnost jsou i nadále platné (navzdory skutečnosti, že odkazují na nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72) a instituce, orgány a jiné subjekty jiných členských států na ně berou ohled i po uvedeném datu, dokud nevyprší jejich vlastní doba platnosti nebo dokud nejsou staženy nebo nahrazeny dokumenty vydanými nebo oznámenými na základě nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009.

6.

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu nařízení (ES) č. 987/2009 v platnost.

předsedkyně správní komise

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.


PŘÍLOHA

ČÁST A

(rozhodnutí a doporučení týkající se nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, která nejsou nahrazena rozhodnutími a doporučeními pro nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009)

Rozhodnutí:

 

Rozhodnutí 74

 

Rozhodnutí 76

 

Rozhodnutí 79

 

Rozhodnutí 81

 

Rozhodnutí 85

 

Rozhodnutí 89

 

Rozhodnutí 91

 

Rozhodnutí 115

 

Rozhodnutí 117

 

Rozhodnutí 118

 

Rozhodnutí 121

 

Rozhodnutí 126

 

Rozhodnutí 132

 

Rozhodnutí 133

 

Rozhodnutí 134

 

Rozhodnutí 135

 

Rozhodnutí 136

 

Rozhodnutí 137

 

Rozhodnutí 142

 

Rozhodnutí 143

 

Rozhodnutí 145

 

Rozhodnutí 146

 

Rozhodnutí 148

 

Rozhodnutí 151

 

Rozhodnutí 152

 

Rozhodnutí 156

 

Rozhodnutí 167

 

Rozhodnutí 171

 

Rozhodnutí 173

 

Rozhodnutí 174

 

Rozhodnutí 176

 

Rozhodnutí 178

 

Rozhodnutí 180

 

Rozhodnutí 192

 

Rozhodnutí 193

 

Rozhodnutí 197

 

Rozhodnutí 198

 

Rozhodnutí 199

 

Rozhodnutí 201

 

Rozhodnutí 202

 

Rozhodnutí 204

Doporučení:

 

Doporučení 15

 

Doporučení 16

 

Doporučení 17

 

Doporučení 19

 

Doporučení 20

 

Doporučení 23

ČÁST B

(nahrazená rozhodnutí a doporučení týkající se nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 a jim odpovídající rozhodnutí a doporučení pro nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009)

Rozhodnutí podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72

Odpovídající rozhodnutí podle nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

Rozhodnutí 75

ROZHODNUTÍ P1

Rozhodnutí 83

ROZHODNUTÍ U1

Rozhodnutí 96

ROZHODNUTÍ P1

Rozhodnutí 99

ROZHODNUTÍ H1

Rozhodnutí 100

ROZHODNUTÍ H1

Rozhodnutí 101

ROZHODNUTÍ H1

Rozhodnutí 105

ROZHODNUTÍ P1

Rozhodnutí 139

ROZHODNUTÍ H1

Rozhodnutí 140

ROZHODNUTÍ H1

Rozhodnutí 160

ROZHODNUTÍ U2

Rozhodnutí 181

ROZHODNUTÍ A2

Rozhodnutí 189

ROZHODNUTÍ S1

Rozhodnutí 190

ROZHODNUTÍ S2

Rozhodnutí 191

ROZHODNUTÍ S1

Rozhodnutí 194

ROZHODNUTÍ S3

Rozhodnutí 195

ROZHODNUTÍ S3

Rozhodnutí 196

ROZHODNUTÍ S3

Rozhodnutí 200

ROZHODNUTÍ H3

Rozhodnutí 203

ROZHODNUTÍ S1

Rozhodnutí 205

ROZHODNUTÍ U3

Rozhodnutí 207

ROZHODNUTÍ F1


Doporučení podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72

Odpovídající doporučení podle nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

Doporučení 18

DOPORUČENÍ U1

Doporučení 21

DOPORUČENÍ U2

Doporučení 22

DOPORUČENÍ P1

ČÁST C

(rozhodnutí týkající se nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, která má správní komise ještě upravit)

 

Rozhodnutí 138

 

Rozhodnutí 147 a 150

 

Rozhodnutí 170 (včetně 185)

 

Rozhodnutí 175

 

Rozhodnutí 206

 

Rozhodnutí 208


Top