EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/7


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. prosince 2010

o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro

(ECB/2010/31)

(2011/15/EU)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 17 a 21 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 17 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) může Evropská centrální banka (ECB) pro provádění svých operací otevírat účty úvěrovým institucím, veřejnoprávním subjektům a jiným účastníkům trhu.

(2)

Podle článku 21.1 a 21.2 statutu ESCB může ECB působit jako fiskální agent pro orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie, ústřední vlády, regionální, místní nebo jiné veřejné orgány, jiné veřejnoprávní subjekty nebo veřejné podniky členských států.

(3)

Podle čl. 1 odst. 2 rozhodnutí ECB/2007/7 ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (1) mohou být klienty ECB centrální banky.

(4)

Členské státy, jejichž měnou je euro, a akciová společnost European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), která je registrována v Lucemburku a jejímiž akcionáři jsou členské státy, jejichž měnou je euro, uzavřely rámcovou dohodu o EFSF. Rámcová dohoda o EFSF vstoupila v platnost a stala se závaznou dne 4. srpna 2010.

(5)

Podle rámcové dohody o EFSF a v souladu se stanovami EFSF má EFSF poskytovat formou úvěrových smluv (dále jen „úvěrové smlouvy“) financování členským státům, jejichž měnou je euro, pokud tyto členské státy mají finanční potíže a uzavřely s Evropskou komisí memorandum o porozumění, v němž je sjednána podmíněnost poskytnutí úvěru.

(6)

Čl. 3 odst. 5 rámcové dohody o EFSF stanoví, že úvěr, který EFSF poskytuje členskému státu, jehož měnou je euro, se vyplácí prostřednictvím účtů, jež si EFSF a příslušný členský stát (dlužník) pro účely úvěrové smlouvy otevřely u ECB. Rozhodnutí ECB/2010/15 ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (2), obsahuje ustanovení o otevření peněžního účtu u ECB na jméno EFSF za účelem realizace úvěrových smluv.

(7)

Splácení na základě úvěrových smluv se uskutečňuje prostřednictvím peněžních účtů otevřených u ECB na jméno národní centrální banky příslušného členského státu (dlužníka).

(8)

Je potřebné přijmout ustanovení týkající se peněžních účtů, které mají být otevřeny u ECB na jméno národní centrální banky příslušného členského státu (dlužníka) za účelem realizace úvěrových smluv,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Otevření peněžních účtů

ECB může na žádost národní centrální banky členského státu (dlužníka) otevřít peněžní účty na jméno této národní centrální banky za účelem uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou (dále jen „peněžní účet národní centrální banky“).

Článek 2

Přijímání plateb na peněžní účty

Peněžní účet národní centrální banky slouží výhradně k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

Článek 3

Přijímání pokynů

ECB ve vztahu k peněžnímu účtu národní centrální banky přijímá pouze pokyny národní centrální banky, která je majitelem účtu.

Článek 4

Zůstatek na peněžních účtech

Peněžní účet národní centrální banky nesmí v žádném okamžiku vykazovat záporný zůstatek. Z těchto účtů se proto nesmí provádět platby převyšující kladný zůstatek na těchto účtech.

Článek 5

Úročení

ECB úročí kladný zůstatek, který zůstane na peněžním účtu národní centrální banky přes noc, ve výši platné úrokové sazby vkladové facility ECB na základě metody „skutečný počet dnů/360“.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. prosince 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 58.


Top