EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Zrušeno 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/56


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. prosince 2010

o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu

(ECB/2010/28)

(2011/22/EU)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 47 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 47 statutu ESCB stanoví, že centrální banky členských států, na které se vztahuje výjimka (dále jen „národní centrální banky zemí mimo eurozónu“), nesplácejí svůj upsaný základní kapitál, nerozhodne-li Generální rada většinou představující alespoň dvě třetiny upsaného základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB) a alespoň polovinu podílníků, že musí být splacen minimální procentní podíl jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.

(2)

Článek 1 rozhodnutí ECB/2008/28 ze dne 15. prosince 2008 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (1) stanoví, že národní centrální banky zemí mimo eurozónu jsou povinny splatit 7 % svého upsaného podílu na základním kapitálu ECB s účinkem od 1. ledna 2009.

(3)

Rozhodnutí ECB/2008/23 ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (2) stanoví klíč pro upisování základního kapitálu ECB v souladu s článkem 29.3 statutu ESCB a s účinkem od 1. ledna 2009 stanoví vážené podíly přidělené jednotlivým národním centrálním bankám v klíči pro upisování základního kapitálu (dále jen „vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“).

(4)

Podle článku 1 rozhodnutí ECB/2010/26 ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu Evropské centrální banky (3) se s účinkem od 29. prosince 2010 zvyšuje základní kapitál ECB o 5 miliard EUR z 5 760 652 402,58 EUR na 10 760 652 402,58 EUR.

(5)

V důsledku zvýšení základního kapitálu ECB by byly národní centrální banky zemí mimo eurozónu povinny splatit 7 % svého příslušného podílu na zvýšeném základním kapitálu, ačkoli provozní náklady ECB vyšší příspěvek v absolutním vyjádření neodůvodňují. Aby se předešlo takovému zvýšenému příspěvku na úhradu provozních nákladů ECB ze strany národních centrálních bank zemí mimo eurozónu, je třeba snížit procentní podíl, který jsou národní centrální banky zemí mimo eurozónu povinny splatit, tak aby částky, jež mají být splaceny, zůstaly na podobné úrovni,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výše a způsob splacení upsaného základního kapitálu

Každá národní centrální banka země mimo eurozónu splatí 3,75 % svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB s účinkem od 29. prosince 2010. S ohledem na vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu stanovené v článku 2 rozhodnutí ECB/2008/23 má každá národní centrální banka země mimo eurozónu upsaný a splacený podíl na základním kapitálu v celkové výši, která je uvedena vedle jejího názvu v následující tabulce:

Národní centrální banka země mimo eurozónu

Upsaný základní kapitál k 29. prosinci 2010

(v EUR)

Splacený základní kapitál k 29. prosinci 2010

(v EUR)

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

1.   Vzhledem k tomu, že každá národní centrální banka země mimo eurozónu již splatila 7 % svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB platného do 28. prosinci 2010 na základě rozhodnutí ECB/2008/28, každá z těchto bank splatí dodatečnou částku uvedenou v následující tabulce, která představuje rozdíl mezi splaceným základním kapitálem uvedeným v článku 1 a částkou, která byla v minulosti splacena:

Národní centrální banka země mimo eurozónu

(v EUR)

Българска народна банка (BulharskБ nБrodnН banka)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Národní centrální banky zemí mimo eurozónu uhradí ECB částky uvedené v odstavci 1 dne 29. prosince 2010 zvláštním převodem prostřednictvím transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2).

3.   V případě, že národní centrální banka země mimo eurozónu nemá přístup k TARGET2, převedou se částky podle článku 1 připsáním na účet, který ECB nebo příslušná národní centrální banka země mimo eurozónu včas určí.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. prosince 2010.

2.   Rozhodnutí ECB/2008/28 se zrušuje s účinkem od 29. prosince 2010.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2008/28 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. prosince 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 81.

(2)  Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 66.

(3)  Viz strana 53 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top