EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (ECB/2010/17)

Úř. věst. L 275, 20.10.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

20.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/10


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. října 2010

o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace

(ECB/2010/17)

(2010/624/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 122 odst. 2 a čl. 132 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 17 a 21 a na článek 34.1 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 407/2010 stanoví možnost poskytnout finanční pomoc Unie členskému státu, který z důvodu mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím nebo je z téhož důvodu takovými obtížemi vážně ohrožen, a to v podobě půjčky nebo úvěrové linky poskytované rozhodnutím Rady Evropské unie.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 407/2010 Evropská komise zavede nezbytná opatření pro správu půjček s Evropskou centrální bankou (ECB). Splatné částky jistiny s úrokem z půjčky převede přijímající členský stát na účet u ECB čtrnáct pracovních dní (podle systému TARGET2) před odpovídajícím dnem jejich splatnosti.

(3)

Aby ECB mohla plnit úkoly, které jí ukládá nařízení (EU) č. 407/2010, považuje za vhodné otevřít Komisi a národním centrálním bankám přijímajících členských států na jejich žádost zvláštní účty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s nařízením (EU) č. 407/2010 ECB plní úkoly, které souvisejí se správou půjček, a uskutečňuje platby spojené s výpůjčními a úvěrovými operacemi Unie prováděnými v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace.

Článek 2

ECB na žádost Komise otevře účty na jméno Komise a na žádost národní centrální banky přijímajícího členského státu otevře účty na jméno této národní centrální banky.

Článek 3

Účty, na něž se odkazuje v článku 2, slouží ke zpracování plateb souvisejících s evropským mechanismem finanční stabilizace ve prospěch členských států.

Článek 4

ECB úročí jednodenní zůstatek ve prospěch těchto účtů ve výši platné úrokové sazby vkladové facility na základě metody výpočtu skutečný počet dnů/360.

Článek 5

Výkonná rada ECB přijme všechna nezbytná opatření k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. října 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1.


Top