EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Nařízení Komise (ES) č. 381/2009 ze dne 8. května 2009 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; Zrušeno 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 381/2009

ze dne 8. května 2009,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2092/2004 (2) se osvědčení o pravosti potvrzující, že produkty pocházejí ze Švýcarska, vydají před dovozem některých produktů. Název orgánu vydávajícího tato osvědčení je uveden v příloze III daného nařízení. Ustanovení čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví, že příloha III může být změněna v případě, že je jmenován nový vydávající orgán.

(2)

Švýcarsko oznámilo Komisi, že jmenovalo nový subjekt, který bude oprávněn vydávat osvědčení o pravosti.

(3)

Nařízení (ES) č. 2092/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 2092/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam orgánů ve vyvážejících zemích zmocněných k vydávání osvědčení o pravosti

ŠVÝCARSKO

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


Top