EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0047

Nařízení Rady (ES) č. 47/2009 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

OJ L 17, 22.1.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 182 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/47/oj

22.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/7


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 47/2009

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 2183/2004 (2) byla rozšířena použitelnost nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (3) na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy podle nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (4).

(2)

Nařízení (ES) č. 2182/2004 bylo pozměněno nařízením Rady (ES) č. 46/2009 (5). Je důležité, aby pravidla týkající se medailí a žetonů podobných euromincím byla v rámci Společenství jednotná, a za tímto účelem by se měla přijmout nezbytná opatření.

(3)

Nařízení (ES) č. 2183/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (ES) č. 2183/2004 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 ve znění nařízení (ES) č. 46/2009 (6) se rozšiřuje na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy podle čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 974/98.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. C 283, 7.11.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.

(5)  Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5).“


Top