EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0331

2009/331/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. února 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

OJ L 107, 28.4.2009, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 36 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/331/oj

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/164


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 26. února 2009

o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2009/331/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE

A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a na čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

s ohledem na schválení Rady podle článku 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii byl jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán dne 19. listopadu 2008 v souladu s rozhodnutím Rady 2009/330/ES (1).

(2)

Protokol by měl být uzavřen,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států.

Článek 2

Předseda Rady uloží listiny o schválení podle článku 11 protokolu jménem Evropského společenství a jeho členských států. Předseda Komise současně uloží tyto listiny jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top