EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0569

Nařízení Rady (ES) č. 569/2008 ze dne 12. června 2008 , kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

OJ L 161, 20.6.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 112 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/569/oj

20.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 569/2008

ze dne 12. června 2008,

kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 75 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

vzhledem k těmto důvodům:

Pravidla Společenství vyžadovaná podle článku 75 Smlouvy o ES za účelem odstranění některých forem diskriminace, pokud jde o vnitrozemskou dopravu ve Společenství, byla stanovena nařízením č. 11 (2). Za účelem snížení administrativní zátěže podniků by uvedené nařízení mělo být zjednodušeno zrušením zastaralých a zbytečných požadavků, zejména požadavku uchovávat v papírové formě informace, které jsou nyní v důsledku technického pokroku dostupné v účetních systémech dopravců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení č. 11 se mění takto:

1)

Článek 5 se zrušuje.

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se pátá a šestá odrážka zrušují;

b)

v odstavci 2 se třetí věta zrušuje;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže stávající doklady, jako například nákladní listy nebo jakékoliv jiné přepravní doklady, obsahují všechny údaje uvedené v odstavci 1 a spolu se systémem evidence a účetnictví dopravce umožňují důkladnou kontrolu přepravních sazeb a podmínek za účelem odstranění těch forem diskriminace, které jsou uvedeny v čl. 75 odst. 1 Smlouvy, a zamezení těmto formám diskriminace, není dopravce povinen zavádět nové přepravní doklady.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 12. června 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Úř. věst. C 175, 27.7.2007, s. 37.

(2)  Úř. věst. 52, 16.8.1960, s. 1121/60. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3626/84 (Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 4).


Top