Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Nařízení Komise (ES) č. 506/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 506/2008

ze dne 6. června 2008,

kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (1), a zejména na čl. 24 odst. 1, 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 708/2007 vytváří rámec upravující akvakulturní postupy ve vztahu k cizím a místně se nevyskytujícím druhům s cílem posoudit a minimalizovat možný vliv těchto druhů a všech souvisejících necílových druhů na vodní přírodní stanoviště.

(2)

Příloha IV nařízení (ES) č. 708/2007 stanoví seznam druhů, na které se určitá ustanovení uvedeného nařízení nevztahují. Členské státy mohou požádat Komisi o zařazení dalších druhů do uvedené přílohy.

(3)

Před vstupem uvedeného nařízení v platnost požádaly některé členské státy o zařazení některých druhů do přílohy IV. Francie s ohledem na své nejvzdálenější regiony navrhla zařazení některých druhů do zvláštní části uvedené přílohy.

(4)

Komise ve dnech 7. listopadu 2007 a 30.–31. ledna 2008 svolala skupinu odborníků za účelem posouzení, zda jsou předmětné druhy způsobilé k zařazení do přílohy IV uvedeného nařízení. Výsledkem bylo vytvoření nového seznamu.

(5)

Příloha IV nařízení (ES) č. 708/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 708/2007 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Seznam druhů podle čl. 2 odst. 5

ČÁST A –   Obecná

 

Acipenser baeri  (1), jeseter sibiřský

 

A. gueldenstaetii  (1), jeseter ruský

 

A. nudiventris  (1), jeseter hladký

 

A. ruthenus  (1), jeseter malý

 

A. stellatus  (1), jeseter hvězdnatý

 

A. sturio  (1), jeseter velký

 

Aristichthys nobilis, tolstolobec pestrý

 

Carassius auratus, karas stříbřitý

 

Clarias gariepinus, keříčkovec červenolemý

 

Coregonus peled, síh peleď

 

Crassostrea gigas, ústřice obrovská

 

Ctenopharyntgodon idella, amur bílý

 

Cyprinus carpio, kapr obecný

 

Huso huso  (1), vyza velká

 

Hypophthalmitchthys molitrix, tolstolobik bílý

 

Ictalurus punctatus, sumeček skvrnitý

 

Micropterus salmoides, okounek pstruhový

 

Oncorhynchus mykiss, pstruh duhový

 

Ruditapes philippinarum, tapeska filipínská

 

Salvelinus alpinus, siven alpský

 

Salvelinus fontinalis, siven americký

 

Salvelinus namaycush, siven obrovský

 

Sander lucioperca, candát obecný

 

Silurus glanis, sumec velký

ČÁST B –   Francouzské zámořské departementy

 

Macrobrachium rosenbergii

 

Oreochromis mossambicus, okounovec mosambický (tilápie mosambická)

 

O. niloticus, okounovec nilský (tilápie nilská)

 

Sciaenops ocellatus, bubeník americký


(1)  Kříženci jeseterovitých.“


Top