EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0206

Nařízení Komise (ES) č. 206/2008 ze dne 5. března 2008 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 22. do 29. února 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1002/2007 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta

OJ L 62, 6.3.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/206/oj

6.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 206/2008

ze dne 5. března 2008,

kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 22. do 29. února 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1002/2007 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1002/2007 (3) byla pro každý hospodářský rok otevřena roční dovozní celní kvóta ve výši 32 000 tun pro rýži kódu KN 1006 pocházející a dováženou z Egypta (pořadové číslo 09.4094).

(2)

Ze sdělení podle čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1002/2007 vyplývá, že žádosti podané od 22. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času do 29. února 2008 do 13:00 hodin bruselského času v souladu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení se týkají množství, která přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Rovněž je třeba pozastavit podávání nových žádostí o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1002/2007, a to až do konce stávajícího kvótového období, v souladu s čl. 3 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence pro rýži pocházející a dováženou z Egypta a spadající do kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 1002/2007, které byly podány od 22. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času do 29. února 2008 do 13:00 hodin bruselského času, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použije koeficient přidělení ve výši 22,728704 %.

2.   Podávání nových žádostí o dovozní licence je od 29. února 2008 od 13:00 hodin bruselského času pozastaveno až do konce stávajícího kvótového období.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1785/2003 bude ode dne 1. září 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 15.


Top